добре дошли в моя уеб сайт

ЗОДИЯ ЧОВЕК

РАДИЕСТЕЗИЯ - ТЪНКОСТИ ОТ ЗАНАЯТА

Иван А. Тодоров

У В О Д

Не е изминало много време от написването на първата ми книга “Радиестезична тетрадка”, а вече се натрупаха много въпроси, на които трябва да се даде отговор. Ще направя възможното да внеса яснота по повечето от тях. Други ще доразвия. По трети ще предложа своите виждания с надеждата да породят нови въпроси сред читателската аудитория. Защото който си задава въпроси - мисли. А хората, които днес мислят с главите си, изглежда са незавидно малцинство в затъналото ни в духовна и материална нищета общество. Трудностите ни връхлитат от всякъде. Хаосът сякаш е вездесъщ. Рухнаха всички устои и структури на обществото, а новите се изграждат безкрайно трудно.

Все повече хора ме търсят за помощ, изпаднали в безтегловност и обсебени от отчаяние. Сблъсквайки се навред с безразличие, безотговорност, интересчийство, агресия и озлобление, те губят опора под краката си и отказват да участват в този театър на абсурда, наричан от политици и медии ту преход, ту реформа, ту неизвестно какво. Хората у нас тръпнат от ужас, когато трябва да посрещнат ежедневните си разходи за храна, светлина и топлина. Излизат смачкани физически и прималели от притеснение от градския транспорт. А опрат ли до медицински, бюрократични, строителни или друг вид услуги, правят равносметка на наличните си възможности като пред свършека на света. А той, светът, такъв, какъвто го познавахме, наистина свърши. Все по-очевидно става, че системата, наречена държава, изградена, за да обслужва и защитава своите граждани, от ден на ден се превръща в студенокръвно чудовище, заробило човека. Сферите, призвани да ни осигурят духовна и физическа храна, знание, светлина, топлина, изсмукват и последните ни средства за съществуване и ни обричат на жалко мимикриране подобно на едноклетъчни организми. От главна ценност и смисъл на обществото човекът се е превърнал в данъкоплатец, електорат, оператор на компютър или на биологична единица, в обслужващ персонал на обгръщащата го отвсякъде техника, в клиент и пациент на институции, които се интересуват единствено от съдържанието на изтънелите му джобове, без дори да помислят за състоянието на зажъднялата му за човечност Душа...

А някога величаеха го като Венец на Твореца, и по научному даже Homo Sapiens /Мислещ човек/ го нарекоха. И само десет божии заповеди дадоха му в мир, разбирателство и любов да живее...

И все пак, да не забравяме - всеки от нас има свещеното и неотемно право и свобода на личния избор. По рождение и като равен сред равни. И ако се виждаме днес бедни и нещастни, значи такива били сме вчера в нашите мисли. И ако живеем в трудно и драматично време, значи такъв е нашият личен избор. Тук и сега...

Трябва ли тогава да продължаваме да се вайкаме, да вменяваме на всичко и всекиго около нас чувството за вина, че така се развива нашата собствена Съдба ? Защо не можем да осъзнаем, че в трудностите се калява Духът на Човека. Вярно, че мнозина няма да издържат и ще рухнат психически и физически. Не случайно през последните петнадесет години народът ни се топи като снежен човек на слънце. Но разберете, хора мили, мистичният смисъл на думата “българин” , означава – “този, който устоява на всякакви трудности”! Аз вярвам, че ние ще излезем от този период с гордо вдигнати глави, с укрепнал Дух и възродени души. Времето на Възхода вече настъпи!

Иван А. Тодоров

РАДИЕСТЕЗИЯ – ТЪНКОСТИ ОТ ЗАНАЯТА

Това е наука, древна колкото човешкия род. Всички народи от незапомнени времена ползват услугите на хора, които умеят да намират питейна вода, полезни изкопаеми, нефт и други блага под и над земята. Те посочвали местата за изграждане на дворци и на обикновени жилища, избирали местата за храмове и покой на починалите. Златари, знахари и магове определяли чрез тези умения от какви камъни и метали да изработват украшения и от какви - амулети и талисмани.

Впрочем не трябва да говорим за радиестезията в минало време, защото в днешното си забързано ежедневие, човек все повече страда от дисхармония с околната среда. Затворени в бетонните джунгли на съвременните градове, преуморени от шум, от липса на чист въздух, светлинно и електромагнитно замърсяване хората не могат да си отдъхнат и да възстановят сили в своите жилища - крепости. И не само защото жилищата им безразборно сочат всички възможни посоки, а и защото много сгради са строени на места, на които предците ни не биха посмели и гробища да направят. Мнозина от нас обаче заплащат със здравето и живота си невежеството на архитекти и строители, забравили, че всичко в материалния свят обменя, излъчва и поглъща вълни. Теория, блестящо защитена още в началото на ХХ век от френския професор Луи Тюрен и залегнала в основата на дефинираната от него като научна дисциплина радиестезия /radiesthesie/. В превод тази странна дума буквално означава “усещам излъчване”, “чувствам вълни” / от radius - излъчване, и aisthesis - чувствам, усещам/. По дефиниция очевидно говорим за ЧУВСТВИТЕЛНОСТ и ИЗЛЪЧВАНИЯ. И докато първият термин ни отвежда до индивидуалните ментални способности на човека, то вторият ни отвежда до физикалната радиестезия, която ни позволява да определим нашите усещания.

Всеки човек при съответното обучение може да се научи да улавя и да разграничава излъчванията на всичко от заобикалящия ни свят. Това е естествено физическо явление, от какъвто порядък са и самите вълни. Добрият радиестезист без затруднение може да открива геопатогенни зони, подземни течащи води, полезни изкопаеми. Криминалисти и спецполицаи често прибягват до услугите на радиестезисти за откриването на изчезнали хора и предмети. Лекари и народни лечители използват радиестезичния метод за прецизиране на диагнозите и за откриване на истинските причини за влошеното здравословно състояние на хората. На челно място сред невидимите врагове на нашето здраве са геопатогенните зони и вредните излъчвания на работното място и в дома.

Най-често срещаните вредни вълни са геомагнитните мрежи на Хартман и на Кюри, повишената надземна и подземна йонизираща радиация, излъчванията на подземните течащи води, електромагнитните вълни с различен диапазон и честота. Не са никак безобидни излъчванията на домашните електроуреди, на преносимите и клетъчни съобщителни средства, радиолокаторните станции, далекопроводите и др.

В 80 - 90 % от случаите хора, пребиваващи продължително време под въздействието на такива зони и лъчи развиват наследствено обусловени заболявания, които много трудно се лекуват, докато не бъде премахната причината за тяхното отключване. Навремето видният математик Лаплас изчислил каква е вероятността човек да попадне върху кръстовка или линия на геомагнитната мрежа на Хартман. Стойността е наистина обезпокояваща – 80 процента!!! Радиестезията днес разполага с достатъчно мощни защитни средства - катализатори, неутрализатори, пирамиди, медни обръчи и др., с помощта на които е в състояние да екранира и защити както отделни жилища, така и цели сгради от вредни излъчвания. Хиляди са патентите по света в областта на защитите от вредни вълни. Българският опит и принос в това отношение наистина е значителен.

Целта на настоящата книга е да ви запознае с някои от тънкостите в практическата работа с радиестезични инструменти. Тя ще ви даде отговор за характера на най-често срещаните вредни излъчвания, както и за начините да ги неутрализирате. Ще ви позволи да надникнете в дебрите на радиестезичната диагностика, в тайните на пирамидите и в деликатния свят на фините структури на сложната система Човек. Вярвам, че приложеното на практика знание е истинско, затова споделям с вас своя практически опит. Няма да ви занимавам с теоретични разработки, ще оставя тази материя за онези, които обичат повече да разсъждават за нещата, отколкото да действат. Ако вие се научите как да проверявате жилищата си за вредни излъчвания, как да пречиствате храните и лекарствата, които консумирате, това наистина ще е безценна помощ. Защото здравият човек хармонизира средата около себе си. А когато оздравее отделният човек, ще оздравее и обществото, това можете засега да приемете на вяра.

 МАХАЛОТО - КАК ДА СЕ НАУЧИМ ДА РАБОТИМ С НЕГО

Махалото е може би най-старият радиестезичен инструмент. Движението му в ръката на човек, често е било забулвано от мистика. Магове, лечители, шамани и знахари са го използвали през всички времена и по всички кътчета на планетата, но за простолюдието то си оставало “магически инструмент”, загадъчен и неразбран. “Махалото ми каза”, “питах махалото”, “махалото ми посочи” и други подобни изрази са много показателни и до днес за нашето отношение към този странен предмет. Сякаш то е живо и може само по себе си да ни говори, да ни съветва, да ни насочва какво и как да правим. Ако надникнем обаче по-отблизо в неговия “магически свят”, ще видим, че там няма нищо мистично. Движението на махалото се подчинява на вселенските принципи, на физическите закони и на строго математически правила. Когато разберем това, ние ще можем с лекота да пристъпим към работа с него.

И така, с какво да започнем? Като начало трябва да се снабдим с махало. За предпочитане са махалата със сферична, конусовидна или куршумовидна форма, изработени от алуминий или месинг. Такива махала могат да се намерят сравнително лесно и не са никак скъпи. Разбира се, всяка тежест, окачена на конец, би могла да е превърне в махало. Най-елементарното махало, с което съм работил, беше парче от коркова тапа, през което промуших игла и в нея вдянах конец. Дори връзка ключове може да послужи за същата цел, но при едно условие - че човекът, който я държи, знае как да работи с махало.

Съществуват специализирани махала, различни по изработка и предназначение. В някои от тях се поставят свидетели на търсения предмет, други са снабдени с магнитни стрелки, трети имат вградени различни допълнителни елементи. Не бива още в началото да се насочваме към сложни по изпълнение и форма махала, защото те предполагат наличие на изработен вече рефлекс за работа. Понякога вместо да ви облекчи, такова махало може значително да ви обърка.

Всъщност изучаването на радиестезията е подобно на изучаването на един нов език за общуване с целия околен свят. Когато овладеем този език, за нас няма да е проблем да “разговаряме” с цветята и билките, с камъните и кристалите, с лекота ще можем да “надзърнем” в дълбините на земните недра, както и в дебрите на най-сложната от всички системи на Земята - Човека. Когато махалото ни “заговори”, това ще означава, че ние сме си научили добре урока и можем вече да чувстваме, да долавяме и да разбираме видимия и невидимия свят около нас.

Съществуват два важни вселенски закона, които предопределят принципите на работата в радиестезията. Първият от тях – законът за аналогиите, формулиран още от Трижди великият Хермес, гласи - “Това, което се намира долу, е аналогично на това, което е горе...” Което би трябвало да ни подскаже, че микрокосмосът, Човекът, живее в съответствие с макрокосмоса - Вселената. Оттук произтича и законът за подобието, според който и най-малката частица винаги носи пълна информация за цялото - подобните предмети, излъчват подобни вълни. Това означава, че всяко нещо в нашия свят оставя своя неизличима информационна следа, която много често именно с помощта на радиестезични инструменти може да бъде разчетена.

Често величаят Човека като Венец на Твореца, но рядко се замислят защо това е така. Какво ни прави различни от всичко и всички на тази Земя? Отговорът е прозаичен. В човешкото тяло се съдържат всички форми на материята – неживата и живата. Цялата Менделеева таблица във вид на микро- и макроелементи е в нас. Минерали, вода и кристали изтъкават клетките ни. Микрофлора и фауна ни помагат да преработим и разпределим хранителните вещества в нашия организъм. Биотокове и магнетизъм ни позволяват да управляваме сложната система Човек и ни свързват с енергиите и пулсациите на планетата и Вселената. Очевидно умението да ЧУВСТВАМЕ е заложено изначално от Твореца в нас. Нещо повече, той се е погрижил да разполагаме със СВИДЕТЕЛИ на всички форми на материята в нас самите. Тогава загадъчните умения на малцината посветени в материята на радиестезията стават напълно понятни и разбираеми.

Остава ни да се научим как да правим това правилно. Нека тогава преминем от теория към практика.

И така, въоръжили сте се с вашето първо махало. Обикновено то е окачено на някакъв по-здрав конец или струна, както можете да чуете от по-старите радиестезисти. За да се задвижи махалото във вашите ръце, ще трябва да го настроите, да го калибровате. Така ще намерите онази дължина на конеца, на която се намира вашата резонансна точка. Нека видим как можете да се справите с тази задача. Вземете две еднакви по стойност и емисия монети. Те са изработени от един и същ метал, по едно и също време, на еднаква матрица и в много голяма степен са подобни. Това означава, че едната монета може да се превърне в свидетел на другата.

Поставете едната от монетите на масата пред вас, а другата вземете в обърнатата нагоре длан на свободната си ръка. Завържете в горния край на конеца клуп и прокарайте в него средния, безименния и малкия пръст на работещата ви ръка. След това свийте тези пръсти и хванете с палец и показалец конеца максимално близо до махалото. Изнесете лакътя си встрани и отпуснете свободно китката пред вас на ниво по-ниско от лакътя. Така ще можете да движите ръката си свободно във всички посоки и няма да я напрягате прекалено. Приближете махалото на около 1 – 2 см над монетата на масата и леко го залюлейте напред-назад. Това движение се приема за неутрално. Отпускайте по малко от конеца като преплъзвате палеца и показалеца си така сякаш солите сол и поддържайте движението напред-назад. Мислено си задайте и въпроса – тази монета, която държа в ръката си, и монетата на масата еднакви ли са? В един определен момент махалото ще промени своето линейно движение и ще се завърти в кръг.

Повторете това упражнение няколко пъти. Когато установите на каква дължина от конеца махалото ви се завърта, вържете там малко възелче. То ще ви помага по-нататък автоматично да хващате махалото си на точната дължина. Възелчето обозначава вашата резонансна точка. Това е мястото, на което най-добре ще чувствате реакцията на своя инструмент.

Въпреки усилията ми махалото не се задвижва!

Не въпреки, а може би именно поради усилията ви махалото не се задвижва. Понякога прекомерното желание да свършим някаква работа сякаш ни вцепенява. Наблюдавал съм много курсисти, на които ръката е като вдървена, а от напрежение даже започват обилно да се потят. Това, разбира се, с нищо не помага. Колкото повече се напрягаме, толкова по-трудно ще постигнем каквото и да било. Важно е в началото да се успокоим, да постигнем вътрешно равновесие и да се настроим за обща дейност с нашето махало.

Опитът ми показва, че много добра работа за отпускане на напрежението вършат няколко последователни по-дълбоки вдишвания през носа и издишвания през устата. Направете 3, 5 или 7 такива вдишвания и след това отново опитайте да калибровате махалото си. В някои редки случаи хора с висок диоптър на корекция на зрението, хора, прекарали мозъчни сътресения или възпаления, не успяват да влязат в резонанс с този радиестезичен инструмент. Като цяло обаче тези случаи са по-малко от един процент сред общата маса желаещи да се научат да работят с махало.

Освен това във Вселената действат пет сили, които в езотеризма се наричат "татви". Тези сили се активират последователно в течение на 24 минути всяка. Една от една от тях е получила наименованието "Акаша". По време на нейното действие много трудно се работи махало. Затова, ако вашите упражнения по калиброване или замерване не вървят, изчакайте 20 – 25 минути и опитайте отново.

Друг възможен проблем, който се отразява на движенията на махалото, е нарушаване на проводимостта на енергийните канали по гръбначния стълб на човека. Това може да се получи при хора със заседнал начин на живот, обездвижени, при които често поради нарушената проводимост на енергиите се получава ошипяване на гръбначния стълб. Но тук, при възстановяване на проводимостта, проблемът с движението на махалото автоматично отпада.

Има и други причини, свързани с индивидуални промени на човека. Това става най-често в дните около рождения или именния ни ден. Тогава може да ви се случи махалото да се държи странно, да ви дава объркани отговори и дори въобще да спре да реагира. Не се притеснявайте. Не махалото е виновно. Просто промените, които стават във вас, пречат на нормалните ви радиестезични занимания. В такъв момент е най-добре да оставите махалото настрана за няколко дни. След това ще трябва отново да го калибровате, защото често след такива вътрешни промени на вибрациите се променят и резонансните дължини на конеца. Това може да ви се случи веднъж на няколко години, но във време на динамични промени на планетата, в каквото живеем днес, може да ви случи много по-начесто. Важното е да помните, че работите Вие, а махалото е само стрелката на измервателния уред Човек.

Движенията, какво значат те?

Втори етап. След като сте намерили точката на реагиране на махалото следва да установите двата негови най-елементарни отговора – кое завъртане означава “да”, а кое – “не”. Задвижете махалото в неутрална посока напред-назад и задайте въпроса – от една и съща стойност ли са монетите? Изчакайте отговора. Отбележете посоката на завъртане. След това задайте въпроса – от една и съща емисия ли са те? Отговорът е “да” и в двата случая, следователно махалото два пъти трябва да се завърти в една и съща посока. После задайте например въпроса – това на масата банкнота ли е? Или – това танк ли е? И на двата ви въпроса този път отговорът е “не”, което означава, че махалото ви и двата пъти трябва да се завърти в посока, противоположна на отговора “да”.

При преобладаващата част от хората завъртането на махалото по посока на часовниковата стрелка е отговор “да”, а обратно на часовниковата стрелка – отговор “не”. При една по-малка група хора движенията са огледални, обратни – въртене по часовниковата стрелка – “не”, обратно – “да”. Става дума за така наречените радиестезични левичари. Това съвсем не означава, че тези хора са левичари и в живота. Ако сте от тази група, не се отчайвайте. Когато знаете правилните значения на отговорите, които получавате чрез махалото от самото начало, няма да имате никакви проблеми в по-нататъшната си работа.

В някои редки случаи се срещат линейни отговори на махалото – напред-назад - “да”, наляво-надясно – “не”. В други случаи има кръгово движение за “да”, и липса на каквото и да било движение за “не”. Все пак това се забелязва веднъж на неколкостотин души, затова само споменаваме подобна възможност.

Може ли да има и други варианти на отговори?

Разбира се. Всеки от нас е уникален по своята същност и възприема околния свят по свой си начин. И в живота е така. На едно и също събитие някои хора реагират със смях, други плачат, трети сякаш не го забелязват. Но едно е сигурно – събитието е докоснало всеки от тях, оставило е своя следа. Остава тя да бъде прочетена и разтълкувана по съответния начин.

Независимо от това как ще се задвижи вашето махало, то ще ви даде обективен отговор, съобразен със същността на случилото се или очакваното събитие. Спомням си как един от моите ученици в радиестезията получи много убедителен отговор в това отношение, скоро след като беше завършил първо ниво на обучение. Като специалист в областта на Универсалната енергия той трябваше да проведе свой курс в нашия клуб. От наша и от негова страна се очакваше да присъстват десетина курсисти. Преди обед той “попитал” махалото ще води ли курс тази вечер. Отговорът бил категорично “не”. След известно време отново задал същия въпрос и получил същия отговор. Ядосан и донякъде разочарован прибрал махалото и се запътил на уреченото место да води курса…

…В уговореното време пристигна при нас само с един от своите курсисти, видимо притеснен. Но когато разбра, че от нашите няма да дойде дори и един, той избухна във весел смях. Накрая извади гордо своето махало и ни заяви – “Само то ми каза истината днес. Не ме излъга, а аз дори му се ядосах!”

Да, но често махалото ни лъже!

Защо дори когато се стремим към обективност, можем да получим неверни, лъжливи отговори. Тук се крие може би истинската същност на радиестезичната работа. Време е да обясним механизма на задаване на въпроси и на получаване на отговори по радиестезичен път.

Когато формулираме въпрос и го зададем мислено или на глас, ние го излъчваме в общото информационно поле на планетата чрез дължината на нашата “пси”-вълна. По-просто казано нашата мисъл се отправя в търсене на отговор. В този момент вътрешно трябва да притихнем, за да доловим, да разберем в кой момент мисълта ни ще се върне с получения отговор при нас. Първоначално може да ви се наложи да изчакате 10 – 15 секунди, докато се задвижи махалото. С натрупването на опит това ще става все по-бързо, защото мисълта ни може да стигне до всяко кътче на информационното поле за частици от секундата. Ако трябва да бъдем по-прецизни, тя обикаля земното кълбо за 1/10 от секундата. Когато мисловната вълна навлезе с отговора в нас, тя предизвиква вибрация в ръката, която държи махалото, и то от своя страна се задвижва.

Но! Ако вие нямате необходимото търпение да изчакате добросъвестно отговора и предположите какъв ще бъде с логическата си мисъл, най-вероятно махалото ще избърза да ви даде искания от вас отговор. Но дали той е съобразен с обективната действителност? В повечето случаи, това, което ни се иска, е далеч от истината. Когато многократно получат серия от отговори, които не са съобразени с тяхното его и с техните желания, хората захвърлят махалото като не обективен и ненужен предмет. Често обаче разбирането, че светът не е такъв, каквито са нашите егоистични искания, връща отново махалото в ръцете на разочарованите.

Но махалото може да бъде манипулирано, движи се накъдето си помисля!

Да. В моите ръце, пък и във вашите, махалото може да се върти във всяка посока, която му бъде подсказана на глас или чрез мисъл. Казваш му – върти се наляво, и то се завърта наляво. Надясно! И то поема покорно в тази посока. Спри! И то се заковава на място. Да, махалото ни слуша и особено в началото, когато все още разработваме своя език, своята знакова система с този уред, това безспорно може да ни е от полза. Така “на светло” вие можете да се разберете с вашето махало, че завъртането му надясно ще означава “да”, наляво – “не”, движението наляво-надясно ще означава “може би” и т.н.

Можете, разбира се, да използвате тези трикове, за да заблудите някого, или себе си, колко сте велик. Дори можете да накарате някой да ви повярва или да го убедите да вземе за верен отговора, който му предоставяте по този начин. Но колко дълго време ще можете да заблуждавате себе си и другите? Все един ден ще потърсите своя Истински Аз и истината за хората около вас. Тогава?

Важното е да се научите да чувствате как реагира махалото в ръцете ви. След това да разберете какво означават неговите движения. После – да поискате да постигнете обективна информация за нещата, които ви интересуват. Чак тогава пристъпете към работа. Научете се да изключвате вашите желания и да контролирате мисловния си брътвеж. Едва когато се научите вътрешно да притихвате и да успокоявате бясно препускащите си мисли, наистина ще бъдете готови за сериозна работа.

На много въпроси не може да се отговори само с “да” или “не”.

Ех, ако можеше! Колко прост и разбираем щеше да бъде светът. Колко ясни и точни щяха да бъдат отношенията между хората. Много често обаче получаваме уклончиви и двусмислени отговори от типа – може би; и да, и не; донякъде; по-скоро да или по-скоро не. Погледнете само колко нюанси на основните отговори! А още колко ли има?

Разбира се, след като светът, в който живеем, предполага многовариантност на отговорите, езикът на махалото също ще бъде сложен. За да усвоим и някои други отговори, освен основните, можем да използваме таблици и схеми от типа на схема № 1 (за радиестезични левичари 1Б). Нека надзърнем какво се съдържа в нея:

1. Кръгово движение по часовниковата стрелка – да,

2. Кръгово движение обратно на часовниковата стрелка – не,

3. Движение през центъра на схемата напред-назад – неутрално,

4. Движение през центъра наляво-надясно – може би

5. Движение през центъра на схемата по диагонала дясно нагоре – ляво надолу – и да, и не,

6. Движение през центъра по диагонала ляво нагоре – дясно надолу означава – преформулирай въпроса,

7. Движение от центъра по диагонала вдясно нагоре – по-скоро да,

8. Движение от центъра по диагонала вляво надолу – донякъде,

9. Движение от центъра вляво нагоре по диагонала – по-скоро не,

10. Движение от центъра вдясно надолу по диагонала – няма достъп до информация.

Отговорите на схема 1Б са огледално разположени и са предназначени за радиестезични левичари.

 

Това добре, но как се работи с тази схема?

Принципът на работа с таблици и схеми е много прост и е единен за цялото им велико многообразие. Но нека да започнем по реда на нещата. Първо разчистете масата, на която ще извършвате замерването, от всякакви странични предмети. Нека пред вас бъдат само схемата и махалото. Някъде встрани можете да имате лист и химикал, с който да си отбелязвате какви отговори получавате на задаваните от вас въпроси. Това е необходимо, не защото сте зле с паметта, а просто защото работата така може да ви увлече, че да не забележите как няколко пъти повтаряте един и същ въпрос. От гледна точка на информационния обмен, такова действие се приема за грешка, което значи, че можете в резултат да натрупате различни отговори, включително и грешни. Трябва да си изработите рефлекс да се доверявате на първия импулс, да вярвате на първата информация, която стига до вас, за да избегнете подобни разочарования. Помнете, в информационния обмен с околната среда и общото информационно поле на планетата е валиден принципът мини-макс. С минимум усилия – максимум резултати. Ясно, нали?

И така, действие първо.

Ориентиране на схемата. Добре е поне в началото да сте с лице на изток, когато започвате работа. Това ще ви е от полза, тъй като когато е с лице на изток, човек се намира в пълен синхрон с магнитното поле на планетата и с лекота решава творчески задачи. Ако на схемата не са посочени изрично географските посоки, поставете я така пред вас, че да ви е най-удобно да четете надписите на нея. След това хванете със свободната си ръка ъгъла на схемата и започнете лекичко да я завъртате по часовниковата стрелка спрямо себе си. Пуснете махалото на свободен ход успоредно на вашето тяло пред схемата, докато то не се завърти положително. В този момент спрете да движите схемата. Проверете с махалото от четирите й страни, движейки се по часовниковата стрелка, дали ще получите отговор “да”. Ако получавате такъв отговор, това означава, че вече сте в синхрон със схемата и можете да пристъпите към работа с нея. Ако в някоя от посоките нямате синхрон, повторете ориентирането отначало. Все пак не бива да се увличате дотам, че да обърнете схемата с надписите наопаки спрямо вас. Не че е невъзможно така да се работи, но със сигурност ще ви е доста трудно да прочетете какъв отговор сте получили.

Ако разполагате с радиестезичен радий, поставете го изправен в горния ляв ъгъл на схемата. След това повторете отново процедурата по ориентиране. С удивление ще установите, че така нещата много по-бързо се получават.

С пот на чело сме отминали първия етап. Време е да пристъпим към действие второ – радиестезичното замерване. За начало си изберете списък от въпроси, на които бихте желали да получите отговор. Нека сред тях има въпроси, които предполагат еднозначен отговор, но да има и такива, чийто отговор вероятно ще е нюансиран. Важна подробност – стремете се въпросите ви да са формулирани кратко и ясно, като съобщение от телеграфна агенция. Постарайте се да не съдържат двойственост и неясноти, защото тук действа принципът – какъвто въпросът, такъв и отговорът. Не очаквайте, че на въпрос, дълъг като романа “Война и мир”, ще получите кратък и ясен отговор.

И така. Ориентирали сте схемата, подготвили сте си въпросите и можете да пристъпите към работа. Поставете махалото на около 1-2 см над центъра на схемата и го задвижете в неутрална посока – напред-назад. Задайте мислено или на глас първия от въпросите. Махалото постепенно ще промени движението си и ще поеме в посока на някой от възможните отговори. Когато отговорът е по цялата дължина на някоя от напречните или диагоналните линии, махалото си движи с еднаква амплитуда и в двата сектора. Ако отговорът предполага движение от центъра на схемите по някоя от диагоналните линии, махалото се движи с по-малка амплитуда от центъра по посока на отговора.

Освен основните два отговора – да и не, имаме техни нюанси. По-скоро да ще ни накара да мислим какво още да направим, за да стигнем до пълно да. И да, и не предполага усилия от наша страна да разберем при какви условия отговорът е да и при какви – не. Преформулирай въпроса е подсказка за нас, че сме избрали мъглява или неясна формула на нашето питане, поради което не можем да получим друг отговор. Няма достъп до информация идва да ни подскаже, че това, за което питаме, е защитено по особен начин и е екранирано за информационен достъп. Това може да ви се случи, ако търсите информация за бременна жена, защото в този период жените се намират под особен вид закрила, която ги пази от недоброжелателно проникване в информационното им поле. Подобно е положението с различни съкровища, които са прикрити от любопитни очи с особен вид клетви и формули.

Повярвайте ми, там където нямате достъп до информация, по-добре е да не пипате и да не любопитствате. В боравенето с информация има неписани правила и закони, които санкционират всеки опит да се използва информация, касаеща трети лица, за лична полза или облага. Бъдете добросъвестни и сериозни в радиестезичните замервания и ще получите точни и верни отговори. На шегаджийските въпроси, ще получите шегаджийски отговори, защото менталното поле на планетарния разум притежава прекрасно чувство за хумор.

Не поставяйте един и същи въпрос няколко пъти. Имайте доверие на първия отговор. Ако държите да проверите отговора на същия въпрос, но формулиран по друг начин, това е възможно. Ако получите отрицателен отговор, това също ще ви е от полза, защото ще ви накара да мислите какво можете да направите, за да промените нещата във ваша полза. Не забравяйте, че радиестезичният метод е допълнителен език за общуване с околния свят. Той е ключ към намирането на отговори на много сложни и объркани житейски ситуации, в които попадаме. Чрез него лесно можем да се ориентираме в океана от излъчвания, в който се потапяме ежедневно. От информационна гледна точка отрицателният отговор е равнозначен на положителния. Ако сте се изкатерили на един висок клон и сте видели, че ябълката на познанието не виси там, това определено ще ви е от полза. Най-малкото ще знаете, че там няма какво повече да търсите и ще тръгнете в правилната посока. Но отрицателният опит може да ви научи също предварително да проверявате накъде да поемете, тогава ще си спестите безрезултатното катерене.

Колко време можем да работим на ден? Някои казват, че радиестезичните замервания са опасни за човека?

Има много по-вредни и опасни дейности от радиестезичните замервания и въпреки това човек се занимава с тях. Всъщност с махало в ръка ние влизаме в енерго-информационен обмен с околната среда. Ако ви се наложи да извършвате замервания за наличието на геопатогенни зони и вредни лъчи няколко пъти на ден, вие сериозно ще се уморите. Това е така, защото при всяко улавяне на геопатогенни лъчи те резонират през вашето тяло. В този смисъл трябва да има някакъв разумен праг на натоварването, което можете да понесете. Хора, които не притежават техники за бързо възстановяване на енергийния си потенциал и на физическото си здраве, ще се уморяват за много по-малко време, отколкото други, които разполагат с това знание.

Ако се занимавате с медицинския дял на радиестезията, с диагностика и с консултации за препоръчителни методи на лечение, вие ще бъдете подложени на друг тип натоварване, което безспорно изисква голяма издръжливост и лична отговорност. Още преди да пристъпите към такъв тип работа, вие трябва да сте абсолютно наясно с вашето лично здраве. Ако имате някакви проблеми, постарайте се да ги отстраните и чак тогава се посветете на другите. Не забравяйте - всичко излъчва и приема вълни. Ако вие излъчвате вълната на човек с някакви здравословни проблеми, как бихте могли да се превърнете в камертон, чрез който да се настрои разбалансираната здравословна система на човека, който е дошъл да търси съвет при вас? Не случайно великият учен и лечител Теофраст Парацелс ни е завещал забележителната фраза – “Изцели сам себе си и стотици около теб ще се изцелят”. Питагор не приемал в своята окултна школа болни ученици. То смятал, че устремилият се към знание, трябва първо да опознае себе си. А този, който е познал себе си, не боледува…

На различно натоварване ни подлага й работата с таблици и схеми. Тук обикновено сме сами със себе си и можем да си отделим значително повече време. Добре е да работим в спокойна среда като отстраним предварително всякакви странични дразнители. Радиестезичният метод е добър път да опознаем себе си.

Все пак има ли някаква препоръчителна норма на безопасност?

Препоръчителна може да бъде единствено проявата на разум и отговорност. Ламтежът за всяка възможна работа, по всяко време и гонитбата за възможно повече клиенти много бързо може изчерпи силите ви. Не забравяйте, че подложен на свръхнапрежение бушонът изгаря!

В началото ще ви бъде напълно достатъчно да се занимавате по половин час на ден с радиестезични замервания, независимо какви. Когато понатрупате опит, това време може да се увеличи до 1 - 2 часа на ден. По-дълготрайните натоварвания са за хора, които се занимават професионално с радиестезия и които разполагат с необходимите техники за възстановяване на своето здраве. Не бива да забравяме, че работата с информация и енергийни излъчвания повишава разхода на жизненоважни микроелементи в човешкия организъм. Ако те не бъдат набавяни по подходящ начин, умствената и физическата умора много бързо ще се натрупат като снежна лавина. А от преумората до болестта ни дели само една крачка. Ясно, нали?

В началото на моята практика и аз имах своя урок в това отношение. Трагичната кончина на няколко колеги от БТА ме амбицира да помогна на колкото се може повече хора около мен. Цели две седмици правех замервания по няколко часа на ден без да прекъсвам. Болката на колегите ми се струпа като грамада връз мен. Тогава не знаех още как да я асимилирам, как да я разградя. И накрая се разболях аз. Трябваха ми цели три седмици, за да мога да се възстановя. И още две седмици, за да разбера какво стана. Тогава осъзнах, че само желанието да помогнеш на другите никак не стига да бъдеш добър в тази област. Болестите и хорската болка могат да разрушат всеки, който се изправя срещу тях само с безразсъдна смелост и гол ентусиазъм. Затова бързам да предупредя онези, които си мислят, че няма нищо по-лесно от това да размахваш махалото – трябва много да знаеш, да смееш и да умееш, за да оцелееш и да бъдеш полезен на другите чрез своите радиестезични занимания. Прибързаността води до плачевни резултати!

Това ли е всичко, което трябва да знаем за махалото?

Когато си научил азбуката, можеш ли да говориш един език? Това несъмнено е необходимо, но не е достатъчно условие. Езикът на махалото е невероятно сложен и нюансиран, тъй като безброй много са възможностите за търсене на информация чрез него. С натрупването на опит ще започнете да обръщате внимание на силата и на амплитудата на завъртането му. Ще установите, че махалото може да отброява серии и по този начин да ви дава допълнителна информация. Ще разберете, че за работа на открито е добре да имате по-тежко и солидно махало, което да не се влияе от вятъра. За работата по таблици и схеми ще ви трябва махалце, лекичко като перце. При диагностика ви трябва махало, което отсича с точност до милиметър. Тогава вече вашият арсенал от различни махала ще стане наистина богат и разнообразен.

Съществуват ли универсални махала, с които да се извършват всичките тези замервания?

Съществуват. Повечето полусферични и конусовидни махала са универсални. Трябва да знаем, че е възможно да настроим махалото си за повече от една дейност. Първият възел, който сме вързали на конеца, обикновено е най-всеобхватен. Това е нашата резонансна точка за обща информация, за диагностика и улавяне на основната гама геопатогенни излъчвания. На много хора обаче им е трудно да определят какъв тип вълни задвижват махалото и дали това въобще е някакво вредно излъчване. Ето защо добре е да настроим махалото повторно и да намерим втори резонансен възел. Той ще съответства на излъчванията на всички вредни вълни /ВВВ/ .

Как да направим това? Тук на помощ може да ни дойде физикален свидетел ВВВ, каквито се изработват в Дружеството за физикална радиестезия в София. Който разполага с радиестезичен линеал, може да извърши настройката в обхват 39 метра /ВВВ/. За свидетел може да ни послужи и схема №2, която е представена тук в книгата. В нея са описани основните видове вредни вълни, които бихте могли да регистрирате в едно съвременно жилище. По посока на часовниковата стрелка секторите със съкращения означават следното: ГЕО – геомагнитни мрежи на Хартман и Кюри; РАВ – радиоактивни вещества; ПВ – подземни течащи или застойни води; СВ – сугестивни въздействия, магии; ТВ – токсични вещества, отрови; ЕМ – електромагнитни излъчвания; ПМ – патогенни микроорганизми и ТМ – тежки метали.

Ако използваме схемата, работим по следния начин. Ориентираме я по описания вече начин, за да влезем в резонанс с нея. След това хващаме конеца максимално близо до махалото. Задвижваме го на неутрален ход напред-назад и постепенно отпускаме по малко от дължината на конеца. Мислено си формулираме задачата да открием резонансна точка за измерване на всички вредни вълни. В един определен момент махалото ще промени посоката на движение и ще се завърти в кръг. Повторете няколко пъти упражнението, за да сте сигурни, че попадате на една и съща дължина и завържете там второ възелче. При повечето радиестезисти този възел е на 1-2 см по-високо от първия. Има и изключения. Случва се възел “диагностика” и “ВВВ” да съвпаднат на една дължина. Понякога, макар и рядко, “ВВВ” е по-ниско от “диагностика”.

Ако използвате физикален свидетел “ВВВ”, работи се по следния начин. Поставяте свидетеля на масата хоризонтално пред вас. Хващате конеца максимално близо до махалото и действате както при схемата. Предимство при това калиброване е, че реакцията на махалото е доста по-бърза.

Настройката с линеал в обхват 39 метра протича по подобен начин. Поставяте махалото над цифрата 100 в началото на линеала и отпускате постепенно конеца, докато намерите резонансната дължина за “ВВВ”. Реакцията на махалото тук е много бърза и точна.

Можем ли да имаме и други възли, освен тези двата?

Възможно е, разбира се. Можете да си намерите възел за подземни течащи води, за рудни залежи и за още много други неща. В медицинската радиестезия съществуват махала с по седем възела в седемте основни цвята на дъгата. Те служат за диагностика на седемте енергийни центъра /чакри/ в етерното тяло на човека, както и за проверка на функцията на седемте основни ендокринни жлези, съвпадащи зоново с тези центрове.

В началото на моята работа толкова се бях увлякъл, че имах едно махало с девет възела на конеца. След около два месеца вече започнах да забравям кой възел за какво точно беше. Затова прибягнах до далеч по-сигурния метод да си калибровам няколко различни махала за различните видове измервания – едно за “диагностика” и “ВВВ”, друго за “подземни течащи води” и за “минерални и термални води”, трето за работа по таблици и схеми и т.н. Съветвам ви и вас да прибегнете до тази практика, която ще ви избави от неминуеми затруднения. Нека махалото ви да има максимум два възела.

За какво друго можем да използваме схема №2 освен за настройване на махало?

На схемата са отразени най-често срещаните вредни фактори, влияещи върху здравето на хората:

ГЕО – геомагнитни мрежи Хартман, Кюри,

РАВ – радиоактивни вещества,

ПВ – подземни течащи и застойни води,

СВ – сугестивни въздействия (магии),

ТВ – токсични вещества,

ЕМ – електромагнетизъм,

ПМ – патогенни микроорганизми,

ТМ – тежки метали.

С нейна помощ можем да проверим какво е положението в нашето жилище или в нашия офис. Работата с нея протича по следния начин.

1. Разположете схемата на маса, свободна от всякакви други предмети. В горния ляв ъгъл поставете изправен радий. Ориентирайте я с махалото си по познатия вече начин.

2. Задвижете махалото на неутрален ход над схемата и задайте въпроса – “Какви вредни вълни има в моето жилище /или офис/?” Постепенно махалото ще се отклони в посока на някой от наличните сектори. След известно време може да ви посочи още един или повече от другите сектори. Възможно е да извършите замерването като движите бавно махалото над всеки един от секторите. В някои от тях ще получите положителен отговор, в други – отрицателен.

3. Отбележете си на лист хартия какви са били посочените сектори.

С това е приключил първият етап от вашата работа.

Следва вторият, но преди да пристъпите към него, ще са ви необходими малко повече обяснения за характера на излъчванията, с които ще се сблъскате.

Нека започнем с геомагнитните мрежи. Геомрежата, описана от Ернст Хартман, е изградена от силови линии, които в посока север-юг са през 2 метра, а в посока изток-запад са през 2.50 метра. В зоните на пресичане на тези линии се образуват кръстовки, които имат изразен поляритет – плюс или минус. През тях протичат възходящи /при +/ или низходящи /при - / лъчи, с диаметър около 35 сантиметра.

Когато проверявате с махало в ръка местата, на които спите, работите или си почивате по-продължително време, то може да започне да се върти в кръг. При това завъртането може да е както по часовниковата стрелка, така и в обратна посока в зависимост от поляритета на кръстовката. Махалото ще описва кръг с диаметър около 30 см и когато се мръднете встрани от него, то ще спре своето движение. Ако повторно се върнете върху кръстовката, ще последва ново завъртане. Ако сте проверили предварително с компас как е разположено вашето жилище спрямо географските посоки, след като сте засекли една кръстовка на геомрежата на Хартман, много бързо можете да се ориентирате, къде ще попаднат и другите.

Навсякъде ли размерът на геомрежата на Хартман е 2/2.50 метра?

Възможни са отклонения от тези параметри в зависимост от много различни фактори. Като цяло обаче мрежата е достатъчно устойчива за цялата планета.

Важно е обаче да отбележим някои промени, които настъпват с родната ни планета Земя от 1999 година насам. Според редица пророчества и серия сериозни научни изследвания две явления през годината на трите деветки предвещаваха сериозни катаклизми и катастрофи от планетарен мащаб. Това бяха очакваният Парад на планетите от Слънчевата система (подреждането на почти всички планети в една линия заедно със Слънцето) и пълното Слънчево затъмнение на 11 август 1999 г. Според древните предсказания и очакванията на учените за период, равен на продължителността на пълното затъмняване на Слънцето, се очакваше да настъпи смяна на магнитните полюси на Земята и изместване на оста на планетата.

Пълното затъмнение на нашето светило продължи три минути. Прогнозите сочеха, че следващите три дни трябва да се очаква глобална катастрофа, която ще промени неузнаваемо облика на планетата, ако… “хората не проумеят какво трябва да сторят за своето оцеляване”, според Нострадамус.

И, слава Богу, хората като че ли проумяха. Процесът на смяна на полюсите на магнитното поле започна, но със скорост, която ще му позволи да се осъществи за три години, вместо за очакваните три дни! Това, разбира се, дава много по-големи шансове на човечеството да оцелее и да съхрани живота на планетата.

Към края на август 2000 г. смяната на полюсите на магнитното поле вече е факт макар и все още трудно доловим. Последиците от тази промяна все още не се осъзнават от повечето хора, тъй като тя продължава. В момента ъгълът на навлизане на силовите линии в кръстовките на геомагнитните мрежи е 45 вместо предишните 90 градуса. Магнитното поле е много по-концентрирано и уплътнено в западното полукълбо на планетата и много по-разредено в източното. По тази причина до края на 2003 година, когато се очаква да настъпи уравновесяване на полето, измерванията му по радиестезичен път ще показват значителни отклонения от традиционно познатите параметри. Затова е необходим гъвкав подход с окачване на изненади при замерванията!!!

А какво е положението с геомрежата на Кюри?

Тя е разположена диагонално на геомрежата на Хартман в посока североизток-югозапад през 5 м. и югоизток-северозапад през 6 метра. Кръстовките на тази геомрежа са с по-малък интензитет на излъчване, но когато на едно и също место съвпаднат кръстовки и на двете геомрежи, сумарното излъчване се увеличава от 35 см на около 100 см. На такова място махалото ви ще кръжи с много по-голяма сила в диаметър около 1 метър. Силата на общото излъчване е 4 пъти по-голямо и съответно многократно по-вредно за човека. За щастие такова съвпадение се среща само веднъж на площ от около 150 кв. метра.

Промените на магнитното поле на планетата засягат пряко и параметрите на геомрежа Кюри. За нашия географски район отклоненията от познатите описания за следващите три години – 2001 - 2003, ще бъдат значителни!

Отразяват ли се промените на планетата и на другите видове излъчвания?

Несъмнено. През последните две години настъпва осезаема промяна на температурния режим на Земята. Учените са регистрирали покачване на температурата на дъното на Световния океан с цели 6 градуса. Промените на тази величина векове наред са се измервали само в десети от градуса!

Какво означава всичко това? Погледнете прогнозите и съобщенията за времето. Не ви ли приличат на военновременен бюлетин – разрушителни бури и урагани, изпепеляваща суша и пожари, проливни дъждове и наводнения. Само за едно денонощие температурни промени с по 30 – 40 градуса разлика. Изтъняване на озоновия слой и повишена слънчева радиация. Всичко това се отразява пагубно на екологичното равновесие на планетата и на здравето на човека.

Когато говорим за йонизиращата радиация, трябва да погледнем назад в историята на нашата планета. Не е нужно да се връщаме чак толкова далеч във времето, за да разберем, че много цивилизации и народи, обитавали Земята, са изчезнали по загадъчен начин. Но за да разберем смисъла на една глобална катастрофа, която е погубила почти всички форми на живот на цялата планета, ще трябва да се върнем 65 милиона години назад. На границата между две епохи – Креда и Терциер. Какво е станало в онези далечни времена?

Морският бряг на българския курорт Бяла е запазил нагледно доказателство за тези далечни събития. Тънък 2-3 см слой тъмна вкаменена пепел дели скалните пластовете от Креда и Терциер. Измерванията на учените по света показват високо съдържание на Иридий в тънкия слой. Това е радиоактивен елемент, който попада на нашата планета чрез “пришълци” от Космоса. Струпването му в такова голямо количество недвусмислено свидетелства за голямата космическа катастрофа, разиграла се на Земята преди толкова милиона години. Огромен астероид се е сблъскал с нашата планета. В района на съвременния Мексикански залив се образувал огромен кратер. Милиони тонове прах, вода и газове били изхвърлени при удара в атмосферата. Месеци наред земната повърхност била погълната от мрак и студ. Загинала огромна част от растенията, които служели като храна за динозаврите. Загинала преобладаващата част от животинските видове, които се размножавали чрез снасяне на яйца на открито. След катастрофата радиоактивността нараснала неколкократно. Когато отново Слънцето огряло Земята, гледката била покъртителна. Сива пепел, опустошен и нерадостен пейзаж. От динозаврите, властелините на планетата, не останала и следа. Оскъдна растителност и още по-беден животински свят.

Естественият радиоактивен фон останал трайно повече от два пъти по-висок в сравнение с времето преди катастрофата. Оцелели онези от земните обитатели, които успели да се приспособят към новите условия. Дори в наши дни измерванията на пластовете от Креда и Терциер с уред за радиоактивност показват нагледно тази разлика във фоновото излъчване.

Изтъняването на озоновия слой, изхвърлянето на токсични и радиоактивни отпадъци сред природата, заразяването на цели райони при аварии на атомни електроцентрали и реактори допринасят за осезаемо покачване на радиоактивните излъчвания на планетата. И ако през 1995 г. фоновата радиация в София и нейните околности варираше в стойности от 0,15 до 0,20 микросиверта, то през 2000 година тя се движи в граници от 0,24 до 0,32 микросиверта.

По всяка вероятност тенденцията към покачване ще продължи и през следващите години, в следствие на мощното нарушаване на океанските и въздушните течения. Вече ги няма познатите граници между сезоните. Все повече растителни и животински видове загиват от киселинни дъждове и токсични аерозоли. Все повече хора страдат от неизяснени алергични заболявания и ракови заболявания на кожата, предизвикани от бедственото състояние на околната среда и усилващата се слънчева радиация. В България не останаха река, дере и долчинка, които да не са напълнени с всевъзможни отпадъци и боклуци на цивилизацията. Къде се дяна пословичният стремеж на българина да живее в чистота!?

И нас, хората, ли ни окачва съдбата на динозаврите?

Динозаврите са загинали в резултат на катастрофа, причинена отвън, от Космоса. За разлика от тях, ние хората, като доминиращ разумен вид на планетата, в голяма степен сме си подготвили сами подобна участ. И ако “хората не проумеят какво трябва да сторят за своето оцеляване”, няма да е далеч денят, в който може да ни постигне подобна участ. В древните пророчества за нашите дни се казва, че Слънцето ще стане черно и огън ще се посипе върху човечеството. В дните на кръщението с огън само 144 хиляди светци ще останат живи и те ще положат началото на новия човешки род.

В японските градове Хирошима и Нагасаки все още говорят за “черния огън”, изпепелил ги за миг. В почти всички легенди и митове на народите по света се разказва за години, в които “Черното Слънце потапяло в болести, мор и скръб народите по света”. Че Слънцето може да изпепелява земите и душите ни, се убедихме и ние, българите, през жаркото лято на 2000 година. А дали са толкоз далеч от нас дните, през които питейната вода ще стане по-скъпа от златото, както пророкуваше Ванга?

Но нека се завърнем в нашите радиестезични занимания, защото именно в дните на наближаващи бедствия има много голям смисъл все повече хора да могат да се научат как да си създават благоприятни условия за живот, как да почистват храните си от токсични и вредни вещества и как да създават хармонична среда за себе си и за околните.

Защо подземните течащи и застойни води са вредни за човека? Та нали без вода не можем да живеем?

Не, подземните води не са вредни за човека. Вредни са вълните, които водите излъчват на повърхността, движейки се по подземните кухини. Тези излъчвания са толкова мощни, че могат да бъдат регистрирани на 300 метра над повърхността на планетата. При това, колкото по-чисти, по-силни и по-дълбоки са водите, толкова по-опасно за човека е тяхното лъчение.

Преди известно време ми се наложи да проверявам няколко новопостроени сгради близо до вододайния район на известно курортно селище край София. Две от постройките с привлекателен външен и вътрешен вид бяха изградени вече в зона на минерални води. Излъчването на тези води идваше от дълбочина 250 метра под земята, но беше толкова мощно, че багетите, с които извършвах замерването, се въртяха като перка на хеликоптер пред излитане. При това по цялата площ на сградите. Главата ми също не издържа на напрежението и на петата минута от проверката получих световъртеж. А представяте ли как ще живеят хората на това място години наред?!

Истината е, че подпочвените води в България, а и не само у нас, слизат на все по-голяма дълбочина под земята. И ако по време на сушата в началото на 90-те години пресъхнаха повечето кладенци на дълбочина 5 - 8 метра, през лятото на 2000 г. сушата погълна водите и на дълбочина 15 – 20 метра. От друга страна много подпочвени води в големите градове са замърсени от аварирали канализации и от общото замърсяване на градската среда. А излъчванията на заразените с патогенни микроорганизми и токсични вещества води са още по-вредни за човека.

Добре, но по какъв именно начин тези вредни лъчи ни разболяват?

Живеем в полярен свят на полярна планета. Електричните потоци и магнитните полета са полярни. Полярен е и самият човек – половината ни енергийни меридиани са положителни – ян, другата половина са отрицателни – ин. Артериалната кръв е с положителен заряд, венозната – с отрицателен. Биотоковете, разпределяни по нашата нервна система, също носят положителен или отрицателен потенциал. И именно в равновесието на плюса и минуса в човешкия организъм е тайната на доброто здраве. От древни времена това е известно на всички лечители по света.

Повечето видове радиестезични вредни вълни, описани от Луи Тюрен, торсионните излъчвания на електромагнитните полета, йонизиращата радиация и др. имат ярко изразен едностранен поляритет. Когато човешкото тяло е подложено продължително време на такова облъчване, се нарушава неговото вътрешно равновесие. Всички дълготрайни отклонения в посока плюс или минус, водят до заболяване на конкретен орган или система и на човека като цяло. Знаете, че ако радиацията е достатъчно силна, тя може да ви унищожи на място. Много по-коварни са по-слабите излъчвания, които понякога ви въздействат години наред преди да си дадете сметка, че не се чувствате добре на определено място. Ако не вземете мерки срещу подобен род лъчения обаче, те също могат да ви разболеят тежко и в крайна сметка да ви убият.

Жлезите с вътрешна секреция в човешкият организъм притежават неприятното свойство да трупат, да акумулират вредни вълни. Ако не им се помогне своевременно да се освободят от вредното въздействие, много бързо следва влошаване на техните функции, а оттам следва и влошаване на управляваните от жлезите органи и системи.

Често казват, че ако спиш върху вода, ще се разболееш от рак, ако си върху кръстовка на геомрежа – от артрит и т.н. Вярно ли е всичко това?

И да, и не. По-вярно би било да се каже, че ако спиш, работиш или си почиваш на място, проникнато от вредни вълни, рано или късно ще се разболееш. Най-вероятно в началото ще се събудят наследствено предопределени заболявания. В зависимост от силата на геопатогенната зона те могат да се задълбочат, да станат хронични и труднолечими, а в крайна сметка могат да преминат в тежка форма, която да ни коства живота.

Навремето Луи Тюрен внимателно е изследвал цели райони във Франция с повишена заболеваемост на туберкулоза. След продължителни замервания той по безспорен начин установил, че освен пряко голяма част от хората се заразяват индиректно чрез излъчванията на заразените с патогенните микроорганизми на туберкулозата подземни води в района. След изграждането на радиестезични защити за населението от тези излъчвания, броят на заболелите рязко намалял.

Трябва несъмнено да се знае, че съчетаването на повече от един вид вредни вълни усилва многократно опасността за вашето здраве. И ако вие чрез схема №2 или чрез физикални свидетели установите наличието на няколко вида лъчения у дома си, това е сигурен сигнал за незабавна реакция от ваша страна. Като начало можете да помолите и някой по-опитен радиестезист да провери резултатите от вашето замерване. Ако се касае за радиация, непременно трябва да се извърши проверка и със съответните съществуващи за целта уреди, защото това е едно от най-коварните и разрушителни лъчения. При всички случаи, ако на местата за спане, работа и отдих има геопатогенни зони и вредни лъчи, налага се да помислите за разместване на мебелите и за сериозна защита.

Като говорите за вредни електромагнитни излъчвания, какво точно имате предвид? Домовете ни са пълни с домакински електроуреди и битова електроника, нима и те са вредни?

Нека напомним, че електричеството притежава две качества – мощно полярно излъчване и силно магнитно поле. Около повечето елекродомакински уреди с помощта на махало или багети това поле може лесно да се регистрира. Дори когато уредът е включен само в електрическата мрежа, без да работи в момента, около него се регистрира пулсиращо елекромагнитно поле. То е най-силно около готварските печки, грилове, микровълнови печки, хладилници, фризери и др. Когато тези уреди работят, тяхното електромагнитно излъчване лумва на 1,5 – 2 метра около тях. При това то не признава прегради от типа на бетонни или тухлени стени. А както често се случва в нашите боксониери, гарсониери, едностайни и двустайни жилища, именно една стена дели кухнята от спалнята. Много често поради теснотията хората поставят хладилници и фризери в спалните или холните помещения, а вибрациите на техните компресори са изключително вредни за сърдечно-съдовата система на човека.

Един полезен съвет, за да се предпазим от негативни последствия върху нашето здраве, е да изключваме от електрическата мрежа онези електроуреди, които не ползваме в момента. Това се отнася също за телевизорите, видеоапаратите, персоналните компютри и музикалните уредби. Тяхното пасивно излъчване е 0,5 – 1 метър, а когато са включени от 1,5 до 5 метра. Излъчването на повечето от тези уреди може да бъде осезаемо намалено като поставим върху тях умалено копие на хеопсова пирамида. За предпочитане е обаче те да са на разстояние поне 2 – 3 метра от мястото, на което спим или си почиваме.

Влияят ли ни по някакъв начин далекопроводите и трансформаторите за високо напрежение?

Да и то не по най-добрия начин. Преди години далекопроводите и трансформаторните станции бяха извън очертанията или в покрайнините на населените места. Съществува правило, валидно и до днес, че трансформатори за високо напрежение трябва да са отдалечени минимум на 16 метра от жилищни и обществени сгради. Но градовете се разраснаха не планомерно и стихийно. Вилните зони плъзнаха по хълмове, върхове и чукари. Само около София могат да се видят много постройки в непосредствена близост и дори под трасето на високоволтови далекопроводи. Поради повишената консумация на електрическа енергия множество малки трансформаторни постове изникнаха в непосредствена близост до жилищни сгради.

Недобросъвестност или незнание стои зад тези безумни планове и строежи? И едното, и другото. И тук упрекът може да бъде отправен както към предприемачите, които безогледно усвояват и застрояват терен след терен, така и към архитекти, проектанти и контролни органи, които би трябвало да спазват някакви елементарни изисквания и норми за безопасност. Общоизвестен факт е, че високочестотните електромагнитни вълни са лидер сред излъчванията, които предизвикват тъканни и клетъчни изменения в живата материя, а значи и в човека.

Само преди година и мен ме сполетя подобно благо. Без да ме питат на пет метра от дома ми изградиха трансформатор за високо напрежение. Успокоиха ме, че ще имам силен ток в къщи, а на въпроса ми за близостта до жилищната сграда, естествено не дадоха никакъв разумен отговор. След включването на трансформатора в мрежата, напрежението осезаемо нарасна в дома ни. Но не електрическото, а физическото, чувственото и емоционалното. Наложи се да вземам срочни предпазни мерки, за да парирам вредното въздействие на тази благина.

Какво бихме могли да направим, ако живеем в такова жилище или работим в подобна сграда?

Защитата на цели сгради изисква сериозни средства. Електромагнитният облак вълни може да бъде заземен и неутрализиран, ако срещне по пътя си метална електропроводима решетка. Такава може да бъде изработена от арматурно желязо с дебелина 3 – 5 милиметра, наредено през 5 до 7 сантиметра. С такава решетка трябва да бъде покрита цялата фасада, изложена на лъчението. Разбира се, металната защита може да бъде прикрита под външната мазилка. В повечето случаи обаче това може да означава за вас повторно измазване на къщата.

Ако сградата се намира под далекопровод, то може да се наложи подобно екраниране под покривната конструкция. Краищата на решетката обаче трябва да бъдат заземени по същия начин както гръмоотводите. Не се препоръчва включването на защитата в бетонни плочи и конструкции, защото това води до рязко намаляване на ефективността й.

Съществуват и други средства за защита, които са сравнително по евтини, но са също така ефективни. Това обикновено са комбинирани каталитични, цилиндрични и пирамидални радиестезични защити, които разсейват и неутрализират електромагнитния смог. Единственото условие е, че за всеки конкретен случай е необходимо замерване на място и изработване на индивидуална защитна схема.

Ако сградата не бъде защитена по никакъв начин, последиците могат да бъдат наистина плачевни. Голям процент от раково болните хора по света, са стигнали до това положение при получени прекомерни дози електромагнитно или радиационно облъчване.

Какво ще кажете за сателитните антени и мобилните съобщителни средства – мобифони, джи ес ем-и, пейджъри и др.?

Имам интересни наблюдения в тази област.

Преди време наша семейна позната преживя сериозни сътресения по време на своята бременност. Беше вече в осмия месец, когато изведнъж нероденото й бебе започна да вдига много високи стойности на своя пулс и бурно да протестира в корема й. Изплашена, тя влезна в клиника за задържане. Още същия ден бебето се успокои. Лекарите не откриха никакви причини за странното поведение на плода и след три дни върнаха майката у дома. Два дни по-късно отново последва бурен протест от негова страна.

В този момент ме помолиха да проверя жилището за вредни излъчвания и сугестивни въздействия. Извърших необходимите замервания. Нямаше геопатогенни зони, нито радиоактивност. Внимателно проверих всички членове на семейството и дома за сугестивни въздействия, но и такива нямаше. В един момент младата майка излезе на балкона и ми се похвали, че от два месеца имат сериозна придобивка. Погледнах и аз какво е това чудо и то се оказа почти три метрова сателитна антена, инсталирана на ъгъла на балкона, съвсем близо до спалнята на младото семейство. Телевизорът, видеото и устройството за приемане на сателитния сигнал бяха инсталирани за удобство непосредствено срещу леглото. Понеже бъдещата майка си беше повечето време сама в къщи, съпругът й се погрижил тя да не скучае. Радостна от придобивката, тя поглъщала телевизионни програми по сателита 9-10 часа на ден.

Помолих да включат телевизора на някоя сателитна програма. В този момент багетите за измерване на електромагнитни полета започнаха да се движат. След около две минути те се въртяха вече с голяма сила. Пулсиращото поле около антената навлизаше на 3 метра навътре в помещението и на практика обхващаше цялото легло. Не закъсня и реакцията на малкото човече в утробата на майката – то започна рязко да се движи, очевидно притеснено от мощното електромагнитно поле в спалнята. Преместихме се в хола и само след няколко минути то се успокои. Посъветвах родителите да изтеглят леглото навътре в помещението, а майката да гледа от безопасно разстояние телевизия.

Това се оказа достатъчно да спрат неочакваните проблеми. Детето се роди живо и здраво, но и днес, вече две години, става видимо притеснено щом някъде близо до него работи тази чудесна придобивка на хората – телевизорът…

Подобен беше и случаят с бащата на други наши познати. В един определен момент апаратчето му за поддържане на сърдечната дейност започна да се държи странно. Пулсът му се учестяваше и сърдечният ритъм се ускоряваше до тревожно високи граници. При проверката на апарата всичко се оказа наред – батерията имаше достатъчен заряд, техниката – в пълна изправност. Проблемът с ускоряването на пулса обаче оставаше…

Веднъж, когато им бях на гости, забелязах, че на долния етаж много близо до стената и техния балкон е инсталирана солидна сателитна антена. Горната й част се издигаше на около половин метър от стената на спалнята на моите познати. Съседката, дама на възраст, прекарвала часове наред пред телевизора си и често го забравяла да работи по цяла нощ. Това ми беше достатъчно да разбера за какво става дума. Багетите само потвърдиха моите думи. Последва отново разместване на леглото по-навътре в помещението, далеч от електромагнитните вълни. Както сигурно вече подозирате, много скоро след това изчезна и мистериозното ускоряване на сърдечния ритъм.

Има много сериозни изследвания на световноизвестни здравни институти за въздействието на преносимите персонални компютри, мобилни телефони и пейджъри върху здравето на човека. На съвестта на компютрите тежат няколко авиационни катастрофи, предизвикани от неволна намеса в управлението на самолетите. Мобилните телефони са прекрасна придобивка, която крие сериозен риск за здравето на човека. В момента на позвъняването повечето апарати излъчват толкова силна вълна, която е в състояние да изгори компютърен монитор. Изследванията сочат, че хората, които провежда средно по 10 - 15 разговора на ден с такива телефони, имат сериозни проблеми с кръвното налягане, сърдечната дейност, слуха и способността за концентрация. При по-интензивно натоварване се появяват усложнения във вестибуларния апарат, намалява остротата на слуха, усилват се “безпричинните”главоболия и рязко се увеличава умствената умора. В някои изследвания се говори дори за регистрирани изменения на тъкани в мозъка.

Звънящ мобилен телефон задвижва рязко радиестезичното махало на разстояние около 30 см от себе си. Пейджърът е с излъчване около 20 сантиметра. Представете си тогава какво става, когато вашата любима играчка се намира окачена на кръста ви или е в някой от джобовете на сакото. Моят категоричен съвет към всички, които ползват това чудо на техниката, е – носете своя апарат в чанта или куфарче и нека той е в минимален досег с вашето тяло. При възможност ползвайте услугите на обикновен телефон и само когато наистина ви е необходимо, прибягвайте до мобилния. Не оставяйте да ви завладее магията на удобството от ползването на тези апарати. Подхождайте към тях с разум и тогава те ще ви служат добре, без опасност за вашето здраве.

По какво можем да познаем, че срещу дома, семейството или бизнеса ни е извършено сугестивно въздействие, магия?

Тук навлизаме в много дълбоки води. Ars Magna, или Висшата Магия, е най-древната от всички науки на Земята. Това е универсалното знание за произхода на Бог, за създаването на Вселената, за сътворяването на Земята, за стихиите и произхода на Човека. Векове наред Великите Посветени са сеели зрънце по зрънце това познание сред хората, за да се осъзнае Човекът като триединно разумно същество. Знанието е сила. Това са знаели всички магове, адепти, знахари и лечители, които помагали на хората да оцелеят в трудната битка със суровата природа и стихиите. Но това знаели и всички онези, които се стремели да властват над народите по света чрез сила и ненавист. Алчността, властолюбието и бездушието постепенно превърнали много човеци в слуги на Повелителите на мрака – Сатана, Велзевул, Луцифер…

Така съблазнените от силите на грубия материален свят магове се превърнали в черни магьосници, вещери. Те използвали силата на магическите ритуали за власт, подчинение и лични облаги. Алчността, възгордяването и стремежът да притежаваш колкото се може повече земни блага превърнали много люде в заклинатели, магьосници и гадатели, които срещу щедро възнаграждение, са готови да ви свалят и звезди от небето. Нищо, че Небесният свод, както и вашата душа, могат да бъдат погълнати от непрогледния мрак…

Да, много често цената за главоломен материален успех, шеметна кариера, богатство и охолен живот, постигнати чрез магии, е ни повече, ни по-малко от вашата душа! Жалката истина е обаче, че за своя успех и благополучие вие сте заплатили възможно най-високата цена. Един от окултните закони гласи – Искаш ли да придобиеш нещо, трябва да платиш нещо. Искаш ли да притежаваш всичко, трябва да си готов да платиш с всичко!

Какви са все пак признаците, когато срещу вас е извършено някакво магическо, сугестивно действие? В зависимост от целта на извършеното въздействие пораженията могат да засегнат вашите чувства и емоции, вашите взаимоотношения с най-близките хора, вашето благополучие и кариера и не на последно място вашето здраве. Силата на магическите кодировки също е различна. Някои от тях могат да ви нанесат удар еднократно, други преследват няколко поколения в един род до цялостното му затриване, трети ще ви поболеят и мъчат години наред. Има и толкова мощни ритуали, които неизменно целят физическото унищожение на избрания обект. Спомнете си за съдбата на мъжете от клана Кенеди в САЩ.

Като цяло, човек, на който му е направена магия, започва да става неадекватен и разсеян. Постепенно се влошава физическото му здраве. Често става раздразнителен, мнителен и прекалено раним и чувствителен. Едни от характерните белези са блуждаещият бездушен поглед, резките промени в теглото, изсушената и оредяла коса. Неблагополучията и несгодите се събират като буреносен облак над главата на поразения. Отношенията с най-близките хора се усложняват наглед безпричинно до краен предел. Връхлитат ви всевъзможни болести и болежки, които не се влияят от познатите методи на лечение. В кариерата и бизнеса настъпват неочаквани сривове и объркване. Ако въздействието е насочено срещу дома, там нещата наистина стават тягостни. Отношенията в семейството осезаемо се влошават. Сякаш теглени от някакви невидими сили хората буквално залепват за възможно най-лошото място в дома. В по-тежките случаи човек изпада в маниакални депресии и страхови неврози, защото насън и наяве го преследват всевъзможни чудовища и демони, пратени му чрез магически ритуал. Така човек може да стигне до пълно психическо изтощаване и до тотална изолация от околния свят. В най-драстичните случаи животът на жертвата приключва трагично по нелеп и необясним начин.

Има и още много невидими признаци, които могат да бъдат доловени от опитен радиестезист, от адепт или маг на Висшата Магия, от вещ ясновидец или биоцелител. Да, мнозина са тез, които могат да доловят и почувстват наличието на отрицателно сугестивно въздействие върху човека. Най-често самите пострадали интуитивно долавят, че нещо не е наред и тръгват да търсят необходимата помощ.

Голяма част от нашите съмнения обаче се оказват напразни. Много повече са случаите на автосугестия или самовнушение, че някой ти е направил магия. От десет души, които предполагат, че са жертва на сугестивно въздействие, обикновено при един или двама съмненията се потвърждават. При останалите най-често става дума за натрапен отвън страх или за самовнушение. Някои хора толкова убедено вярват, че са жертва на зли магьосници, че обикалят всички възможни развалячи на магии, докато намерят кой да ги “изчисти”. Обикновено изчистени откъм финансово съдържание се оказват и техните джобове.

Често при мен идват хора, на които е внушено, че имат по пет, седем дори и по десет магии. Обзети от паника и страх те са се изолирали от живота и са се затворили в себе си. Имат съмнения и към най-близките си, загубили са вяра във всеки и всичко. В такива случаи питам тези хора наистина ли се мислят за толкова важни и значими, че някой да седне само с тях да се занимава години наред. Пък и какви са тези калпави магьосници, които не могат да си свършат работата от веднъж, та трябва да повтарят своите заклинания и действия толкова много пъти. Подобни внушения са наистина капан за наивници и то най-вече за платежоспособните сред тях. Наблюдава се интересната закономерност, че колкото по-дебел е портфейлът ти, толкова по-голям е интересът на магьосниците към теб…

Възможно ли е да ни уязви магия, която не е предназначена за нас?

Спомням си един интересен случай. Веднъж в кабинета при Георги Атанасов някой донесе една фигурка от сандалово дърво, изобразяваща някакво източно божество. Човекът имал съмнения, че откакто му донесли този подарък, в къщи всичко тръгнало наопаки. Изпокарали се без видима причина. Жена му страдала от все по-силно главоболие. Дъщерята няколко вечери не се прибирала у дома, а останала да спи при своя приятелка. Кучето станало видимо неспокойно и все лаело срещу ъгъла на секцията, където бил поставен ароматният и екзотичен подарък.

Бай Георги премери на радиестезичния линеал фигурката. Излъчването й в обхвата на магически въздействия беше силно като непозволен боксов удар под пояса. Човекът бързаше и остави божеството в кабинета за доизясняване на случая. Вечно затрупан с работа, опитният радиестезист така й не намери време да се занимае с него. Към края на работния ден наминах да видя какво е станало. Когато влезнах, Бай Георги се опита да стане от стола, за да вземе фигурката, но седна обратно с видимо учудване. Краката му така бяха отекли от колената надолу, че не можеше да ги изправи. Без да се бави сложи ръка на линеала и се премери за вредни вълни. Махалото му категорично потвърди магическо въздействие!!!

Направихме нужното да неутрализираме вредното лъчение и след около половин час той отново беше във форма. Проверихме информацията, закодирана в божеството, и получихме интересен отговор. Програмата беше кратка и ясна – да отнема силите и разума на човека, който я притежава!!!Първоначално е била предназначена да уязви търговец на произведения на художествените занаяти в Тайланд. Скоро след като пристигнала в магазина му тя обаче била закупена за подарък от наш пилот. Така се озовала в България и посяла зловредното си влияние в дома на своя нов притежател. Тъй като кодировката е универсална, а не е адресирана към конкретен човек, всеки, който влезне в съприкосновение с нея, се оказва уязвим! Наложи се да унищожим ароматната “красота”, тъй като това беше единственият начин да се прекрати нейното разрушително въздействие.

Как да се защитим от сугестивни въздействия и магии?

Има много начини. Най-напред като изчистим душата и сърцето си от лоши мисли, от корист, злоба и завист. Като се научим да мислим положително, защото каквито са нашите мисли днес, такива ще бъдем утре. Нека помним колко удивително точен е окултният закон за цената на постигнатото от нас. Ако ние поискаме мъдрост, знание и сила, за да творим добро, и делата, и животът ни ще доведат до истинско творческо разгръщане на нашата личност. И сътворената от нас хармония и красота ще бъдат отплатата за труда ни. Но каква отплата да чакаме, ако продължаваме да не сакаме на нас да ни е добре, а на съседа да му е зле?!

Законите на окултизма и Свещената терапия гласят, че не може да бъде направена магия за смърт на онзи, който не се бои от смъртта! А кой не се бои от смъртта? Всеки, който може спокойно и уверено да каже – Аз съм Човек, Безсмъртна душа, Вечен Дух. И не е необходимо за това да бъдеш някакъв свръх-, екстра-, най- и по-… Трябва просто да бъдеш Човек.

ЗОДИЯ ЧОВЕК

Беше преди доста години. Скоро след като навърши две години синът ми Олег изненадващо се разболя. Посред нощ направи много висока температура. Като млади и неопитни родители се шашнахме и извикахме “Бърза помощ”. Слава Богу, тя се оказа наистина бърза. Лекарят ни посъветва да даваме амидофен за сваляне на температурата, постави диагноза “остра вирусна инфекция” и изписа две опаковки антибиотик, който да започнем да даваме от следващия ден. Успокои ни, че всичко е наред и детето ще се оправи. Дадохме амидофена, и по предписание след два часа още един. Температурата не спадна, а като допълнение детето не понесе лекарството. Тогава си спомних как баба ми в подобна ситуация ме обтриваше с намокрена във вода и оцет хавлиена кърпа. Повторих процедурата по памет и тя се оказа достатъчно ефикасна - температурата спадна осезаемо само за няколко минути.

Почти не спах до сутринта и още в ранни доби хукнах за антибиотика към аптеката. Давах го съвестно по лекарското предписание и след три дни заведох сина ни при участъковата лекарка в поликлиниката за консултация. Тя потвърди при прегледа диагнозата на своя колега и тъй като гърлото на детето още беше зачервено, предписа лечението с антибиотика да продължи с още една опаковка. На петия ден то пишкаше със затруднение и на всичкото отгоре направи нов температурен удар.

Притеснен до немай-къде отидох при трети лекар за съвет. Той погледна гърлото на сина ми и категорично заяви, че антибиотикът, който взема детето, е слаб и трябва да се замени с по-силен!? Опитах се да изразя съмнение по отношение на диагнозата и лекарското предписание. И си получих своето!

- Вие какво си мислите, сряза ме с леден тон лекарят. - Като знаете толкова много, вземете си сина и го лекувайте по “бабешките методи”!

Преглътнах обидата и си тръгнах огорчен и объркан от поликлиниката. За късмет вечерта през къщи мина наша позната, рехабилитатор, за която казваха, че има вълшебни ръце. Позволих й да разтрие Олег и да постави ръцете си за няколко минути върху гърба му. Той се изпоти обилно, а на другия ден вече се бе отървал от червеното гърло и температурата. Според нашата позната истинската причина за неговото състояние е била силна простуда...

Цялата тази случка ме амбицира за две неща. Първо, да науча колкото се може повече за “бабешките методи” на лечение, защото в мъдростта и практиката народа са съхранени много неписани истини. И второ, да разбера защо някои хора само чрез допир с ръце могат да свършат много по-добра работа, отколкото няколко опаковки антибиотик. Влезнах в задочен спор с медицината и на свой риск и отговорност престанах да давам антибиотиците, които изписваха често често на сина ми. И така вече повече от 12 години. Оказа се, че и без тях организмът му може да се справи с болестите, които го спохождат както и всяко друго дете. А “бабешките методи”, даровете на природата и билковите чайове са неоценим помощник в трудни ситуации.

А силата на човешките ръце? Не беше лесно да намеря литература по този въпрос. Нямаше кой да ми обясни това явление и да ме научи как се прави всичко това. В началото на 90-те години беше бумът на екстрасенсите. Но мнозина от тях блеснаха като падащи звезди на небосвода и бързо прегоряха. В желанието си да помогнат на колкото се може повече хора… или да спечелят доколкото могат от хорската мъка. Имаше го и едното, и другото. И двете с печални последствия. От няколко стотин екстрасенсите се стопиха до незавидно малцинство. Оказа се, че хорските болки, болести, мъки и отчаяние могат да се превърнат в изпепеляващ огън за онези, които дръзваха да се изправят с “голи ръце” срещу тях.

По същото време докато в Москва, в Сан Диего, в Милано, в Париж, Берлин, Амстердам, Токио и още много други градове по света функционират институти по пранотерапия, природосъобразно лечение, холистично лечение, фитотерапия и народна медицина, в България обявиха всички дипломи за екстрасенси и народни лечители за невалидни, а практикуващите нетрадиционни методи на лечение на практика бяха поставени извън закона.

В стремежа си да намеря отговор на все повече въпроси за хорското здраве се захванах да изучавам професионално радиестезия. Чрез нея стигнах до много интересни отговори. Разбрах, че повечето методи за лечение на традиционната и нетрадиционната медицина се борят предимно срещу последствията, а не срещу истинските причини за заболяването. Видях как въпреки усилията на лекари и лечители болестите се завръщаха там, където не бяха отстранени причините за тях. Тогава до мен достигна същността на думите на Парацелс – изцели сам себе си, и стотици около теб ще се изцелят...

Преди години един ранен следобед при мен дойде видимо разтревожена и развълнувана жена на средна възраст. Смущението и притеснението й бяха очевидни и най-неочаквано за мен тя започна нашия разговор с въпроса – “Вие каква зодия сте?” При това го зададе толкова решително, като че ли от отговора ми зависеше цялостното й по-нататъшно отношение към мен. Усмихнах се и отвърнах простичко, без да се замислям – “Зодия Човек”. Жената първоначално сякаш потърси нотка на подигравка в думите ми, погледна ме в очите и все пак реши да сподели болката и притесненията си.

Последва дълъг разказ за объркани семейни отношения, съмнения за изневяра на съпруга и агресивна намеса на обща семейна приятелка в личния й живот. Историята звучеше като истински криминален роман с намеса на тайни агенти, взаимно следене и недоверие. Само за година време едно хармонично и благополучно семейство беше се изправило пред разпадане. Жената горко оплакваше двете си деца и люто кълнеше предполагаемата съперница, която вероятно с магии привлякла верния й съпруг.

Изслушах търпеливо емоционалния разказ. След това направих необходимите радиестезични замервания. Те категорично отхвърлиха възможността за каквото и да е магическо въздействие. Попитах разстроената жена споделяла ли е своите съмнения със своя съпруг.

- Вие, какво, та той би ме помислил за луда!, бе категоричният отговор от нейна страна.

Наложи ми се дълго да обяснявам, че няма нищо по-добро от доверието и откритото обсъждане на проблемите между двама души, които споделят живота си и са създали заедно две чудесни деца. Нима има нещо по-естествено от това да кажеш открито на другия до теб какво те измъчва и притеснява толкова време. Още повече когато някой трети толкова упорито се прави на добродетел, всявайки страх, съмнения и взаимно недоверие между двамата?

Не мина много време и един ден жената буквално влетя отново при мен. На лицето й грееше усмивка, беше наистина развълнувана и щастлива. Още същата вечер, след срещата с мен, събрала кураж и споделила всичките си притеснения пред своя съпруг. Какво било нейното учудване, когато и той разказал подобна на нейната история. Оказало се, че общата семейна приятелка е решила да се обзаведе със заможен съпруг и уредено материално положение и започнала да сее взаимно недоверие между тях двамата. Знаейки, че рядко разговарят помежду си поради прекомерната им заетост в различни учреждения, тя ден след ден забивала клиновете на разцеплението в душите на семейната двойка. Още малко й трябвало да накара съпруга да поиска развод от “невярната” си съпруга…

- Сега разбрах шегата ви, но вие наистина сте зодия Човек, каза ми на прощаване жената. – Трябваше ни толкова малко, за да проявим човещината в нас, а почти се бяхме предали пред сплетните, страха и липсата на взаимно доверие.

Казвате, че всяко нещо в материалния свят излъчва и приема вълни. Отнася ли се това за нещата, които нямат материално тяло като знаците и символите например?

Тук ще е необходимо да прибегнем до практически упражнения. За целта ще използваме знаците и символите, представени на схема №3. Нека ги разгледаме внимателно. Имаме четири прости знака – две спирали, разгръщащи се в различни посоки, и две триграми, заимствани от източния описателен модел на света И Дзин. Нека поработим първо с тях.

Поставете схемата пред вас. Ориентирайте я с махалото по описания вече начин. Когато вече сте влезли в резонанс с нея, поставете неподвижно своето махало на височина 1 – 2 см над центъра на първата спирала. Изчакайте търпеливо, докато то само се задвижи. Отбележете посоката и амплитудата на завъртане. Всъщност махалото ви не се движи само, а следва енергийния вихър, формиран от конкретния знак.

Повторете упражнението 2 – 3 пъти и след това преминете към следващата фигура. Отбележете има ли разлика и каква е тя. Когато приключите и с втората спирала, преминете към триграмите. Проверете първата, след това и втората. Сигурно вече сте установили, че простите и еднозначни знаци пораждат подобни движения на вашето махало.

Нека тогава преминем към втората част на схемата, където са представени също така древни, но малко по-сложни знаци и символи – монадата Ин – Ян, херметичният кръст, петолъчната звезда – пентаграмата и кадуцеят – жезълът на Хермес Трисмегист. Тези знаци са с по-сложно графично изображение, а смисловото им натоварване ги превръща в символи на конкретни вярвания, на религиозни и обществени практики.

Внимание! Подходът към тяхното измерване е същият, но тук можем да очакваме изненади. Махалото ще реагира и на знака, и на символа. При това по различен начин. Не казвам какъв, защото всеки от вас трябва индивидуално да почувства разликата в излъчванията. Не се притеснявайте, ако махалото извърши определен брой еднотипни движения, след това спре, а после започне да кръжи в друга посока. Възможно е то да отброи серия – да извърши няколко движения в една посока и след това да спре. Ако отново повторите замерването, резултатът ще е същият брой движения, в същата посока и след това спиране.

Тъй като тук нещата опират до индивидуалната чувствителност на човека, не могат да се очакват еднакви резултати. Не забравяйте, че всеки от нас е различен и възприема по свой специфичен начин околния свят. Това е вашият начин да чувствате. Не бързайте с упражнението. Работете спокойно и обръщайте внимание на всеки детайл.

Има ли значение как е разположен знакът спрямо нас? Променя ли се нещо, ако го завъртим наопаки например?

И да, и не. Ако завъртите триграмите, монадата или херметичния кръст, принципно няма да промените нищо. Проверете все пак – движенията отново са същите нали? При спиралите обаче каква е посоката на завъртане?

Нека се спрем по-подробно на пентаграмата, петолъчната звезда. Вероятно мнозина от вас са виждали рисунката на гениалния Леонардо Да Винчи, изобразяваща човек, вписан в пентаграма. Този древен знак наистина се приема за символ на Човека. Обърната обаче с единия лъч надолу изведнъж пентаграмата придобива коренно различен вид. В нея много по-лесно се вписва лицето на Звяра, Сатана, – брадатият козел. Над преобърнатата петолъчна звезда махалото ви ще се задвижи рязко в отрицателна посока. Същото ще стане и с жезъла на Хермес. Просто защото Бог никога не би държал жезъла си наопаки, освен ако не сте го разгневили дотолкова, че да е решил да го използва като тояга, с която да ви чукне по неразумната глава.

Да, преобръщането на знаците и символите наопаки, променя и тяхното енергийно излъчване. Така един знак, който е предназначен да ви пази от зли сили и да ви въздига, преобърнат може да ви нанесе непоправима вреда. Всичко това е добре известно на практикуващите сатанински обреди и ритуали. Техните кодировки и заклинания най-често съдържат преобърнати наопаки свещени символи и написани в обратен ред текстове от сакрални книги.

В мюсюлманския свят например простолюдието винаги е било неграмотно. Правоверните изучавали своите молитви на слух и наизуст и единствено просветените духовници можели да четат и пишат сурите на Корана в оригинал. Целта била една и много ясна – невежият да не може да изопачава светите писания.

Ето защо, когато придобивате вещи или бижута, на които са изобразени различни знаци и символи, проявете повишено внимание. Ако не се притеснявате, проверете с махалото си какво е излъчването на предмета, който ви предлагат да закупите или възнамеряват да ви подарят. Ако сте в неведение за смисъла на изображението, но то силно ви привлича и създава у вас хармонично и радостно чувство, можете да купите или да приемете такъв подарък. Всяко напрежение и най-малко съмнение дори трябва да приемете като сигнал за опасност. Категорично ви съветвам да не придобивате каквито и да било предмети, свързани с култове и обреди на различните народи, защото добрите духове на едно племе, биха могли да се превърнат зли демони, навяващи страхове и кошмари в непредпазливите си притежатели.

Свидетел съм на толкова нещастия и трагедии, предизвикани по подобен начин, че ми се свива сърцето всеки път, когато влезна в дом безразборно “украсен” с всевъзможни придобивки от най-различни кътчета на планетата.

Спомням си как веднъж ме потърсиха с много странна молба. Да помогна да се нормализират климата и отношенията в една къща в Панчарево. Без всякакъв повод и причина нещата бяха стигнали почти до военни действия между трите поколения, обитаващи заможния дом. Всички си крещяха един на друг, а не разговаряха нормално и човешки. Положението особено се влошавало, когато семейството се съберяло по традиция за обща вечеря в просторния хол.

Багетите “Ци”, с които измервам холограмните излъчвания на предметите в дома и на произведенията на изкуството, се държаха наистина странно в това помещение. Отделните сектори на огромната библиотека, украсени с християнски икони, будистки фигури, африкански маски и индиански тотеми имаха, всеки по отделно, добро, хармонично излъчване. Когато преминавах от един към друг сектор обаче багетите реагираха с рязък камшичен удар. Когато се отдръпнах на разстояние от библиотеката и се опитах да доловя общата вълна на всички изображения и фигури, нещата станаха трагични. Хаотични движения с рязко пулсиращо усилване в отрицателна посока! От напрежение дори ме заболя главата, а бях работил само няколко минути в хола.

Излязох навън да измеря излъчванията около къщата, плиснах си вода на очите и главоболието ми премина на минутата. Не установих никакви тревожни вълни в двора и се върнахме отново в дома. Още с влизането усетих отново пристъп на болка в главата. При това вълната очевадно и натрапчиво идваше от страната на библиотеката. Посъветвах моите домакини да разместят фигурите и изображенията, принадлежащи към различни култури и религиозни култове, на различни места в къщата. Имаха достатъчно място и се справиха без проблем с поставената задача. Помолих ги само на прощаване, да ми съобщят след някой друг ден как е атмосферата в дома им.

Ежедневните грижи бързо ме погълнаха и още на другия ден бях забравил за случката. Когато след няколко дни телефонът ми иззвъня и в отговор на моето “ало” гръмогласен женски глас изкрещя – “Безоблачно-о-о!!!”, аз наистина се стреснах. Помислих, че някой си прави неуместна шега, но… “климатичната” беседа продължи – “Няма бури, гръмотевици и светкавици! Всичко е тихо! Говорим отново като нормални хора!!!”

Стана ви ясно, нали? И аз чак след тази фраза разбрах какво се бе случило. Всяко от божествата бе получило своя самостоятелен кът и хармонията отново се беше завърнала в многострадалния дом. Така тази драма завърши наистина благополучно.

Как бихме могли да измерим излъчването на всичките тези предмети, на произведения на художествените занаяти и изкуствата?

С махало в ръка вие можете да доловите излъчването на всеки един предмет в дома си, независимо дали става дума произведение на изкуството или просто за камък, донесен от гората. Приближете махалото на 1-2 сантиметра от повърхността на измервания предмет и също както при таблицата със знаците изчакайте махалото да се задвижи от неговата вълна. Бъдете търпеливи, защото някои предмети вибрират с много ниска честота и могат да минат няколко минути, докато уловите тяхната вълна. Тя може да е положителна, но може и да е отрицателна.

Сигурно предметите, които имат отрицателно излъчване, са вредни?

Не може да се постави знак на равенство между отрицателно завъртане на махалото и вредно въздействие. Има много изображения на женската същност и природа, която в полярния свят е носителка на отрицателния полюс – ин. Такъв е характерът на излъчването, но това съвсем не означава, че то непременно е вредно. Не забравяйте, че равновесието между плюса и минуса в нас е символ на добро здраве. За да го поддържаме устойчиво, ние имаме нужда, както от положителни, така и от отрицателни източници на енергия.

За да проверим наистина дали отрицателното завъртане е вредно, трябва да извършим замерването с помощта на свидетел Всички Вредни Вълни, или като хванем махалото си на възел ВВВ. Положителният отговор на въпроса има ли даден предмет вредно въздействие върху вас, трябва да ви послужи за сигнал, че нещата са наистина сериозни!

Ще ви разкажа и един доста неприятен случай, не за да ви лиша от сън, а просто защото е много поучителен.

Потърсиха ме за помощ познати на мой близък приятел. С родителите им се беше случило нещо кошмарно, за което не им стигаше кураж да заговорят. Необходимо ми беше доста време докато ги убедя, че и най-странните събития в живота ни имат своите обяснения, и че от всяко, дори най-обърканото положение, има изход. Едва тогава чух покъртителния им разказ.

Родителите им, и двамата инженери, работили 8 години в Африка. Последните две от тях прекарали в мистичната Нигерия. Връщайки се у дома, те донесли множество африкански маски от ценни видове дървесина. Бащата особено се гордеел с няколко демонични маски, служещи за прогонването на зли духове. Няколко месеца по-късно той се разболял тежко. Диагнозата била безпощадна – скоротечен рак. Болестта прогресирала с такава бързина, че никакви методи не успели да я спрат. Краят му бил наистина тежък и мъчителен.

Не изминали и девет дни след погребението, когато телефонът иззвънял посред нощ в дома на починалия. Безутешната вдовица вдигнала слушалката и едва не припаднала от чутото – “Изхвърли маските от дома! Веднага, още днес!” наредил с властен глас покойният й съпруг… - “Не разбираш ли!? Ти си следващата!!!”

Само силната воля на трезв и здравомислещ човек помогнали на съпругата бързо да се съвземе от преживения шок. Спомнила си как техен близък, дошъл им на гости скоро след като се прибрали от чужбина, ги посъветвал също да се освободят от екзотичната придобивка. Обзели я смесени чувства, но в залисията по ритуалите около деветия ден забравила за телефонното обаждане.

Забвението й обаче не продължило дълго! Следващата нощ телефонът отново иззвънял. Тя го гледала с ужас и повече от минута не смеела да го вдигне. После си казала – “Стига глупости, сигурно някое от децата ме търси”. От слушалката се донесъл обаче задъхан, заглъхващ и на пресекулки тревожният глас на покойния – “Моля те, бубе.., изхвърли маските”…

Така и не мигнала цяла нощ. На сутринта я втресло и докато обикаляла кухнята, за да си приготви чай, телефонът звъннал отново. Общият познат, чийто съвет не послушали, поискал спешно да я види, тъй като разговорът не бил за по телефон. Пристигнал мълниеносно и влетял в дома й като на пожар.

- Знаеш ли, цяла нощ сънувам мъжа ти. Не ми даде въобще да мигна! Умоляваше ме да те убедя да изхвърлиш проклетите маски! Защо тогава не ме послушахте!?

“Гледай я тая, лудата, какво прави!?”, бил коментарът на съседките й когато същия ден бедната вдовица струпала ритуалните маски на камара в двора, поляла ги със спирт и им драснала клечката. Зловещ пукот, скърцане и трещене се разнесли в гъстия черен дим преди пламъците да превърнат в пепел суровите лица на африканските гонители на зли духове…

Както и предположих, шокиращите обаждания на починалия съпруг повече не се повториха. Тревожни нощи преживя общият семеен приятел, посетен още три пъти до четиридесетия ден от покойния. На другия ден след ритуала за четиридесет обаче сънят му отново се нормализира и странният посетител не го безпокоеше повече.

Защо се случи всичко това?

Този въпрос на вдовицата искаше изчерпателен отговор. Обясних й, че за хората от Африка злите сили не са само местните духове и демони. В голям период от историята им техен заклет враг е бил белият човек. Десетки хиляди били избитите, покорените и продадените в робство черни хора. А родовата памет задължава живите да потърсят сметка за унищожените и поробените. Така обобщеният образ на белия човек бил заклеймен като зъл демон и враг, достоен за унищожение. Този код несъмнено е бил записан и в изгорените маски. И ако те бяха останали в дома, нямаше да е далеч деня, в който щяха да вземат нова жертва. Просто защото такова е тяхното предназначение!

ДУШАТА - ЕДНА НЕПОЗНАТА ВСЕЛЕНА

Колкото до обажданията на покойния по телефона, те си имат логично обяснение. Обикновено до деветия ден душата на напусналия физическия свят човек остава привързана около мястото на смъртта. Смята се, че тази душа все още може да общува със своите най-близки, затова църковният ритуал препоръчва на гробища през тези дни да ходят по-далечните роднини. След деветия ден започва издигането на душата към светлината и на четиридесетия ден след смъртта, ако са извършени необходимите ритуали за нейното успокояване, тя преминава в отвъдното. Много често починалите се явяват в съня на най-близките си, но когато са напуснали този свят по трагичен начин или при тежко заболяване, причинено от чужда намеса, те правят всичко възможно да предупредят близките си за надвисналата и над тях опасност.

В световната литература, посветена на паранормалните явления, са описани стотици случаи на подобни загадъчни обаждания по телефон, на записи върху магнетофонни ленти и други подобни. Заснети са ефирни светещи сфери, които се отделят от тялото на човека в момента на физическата смърт. Регистрирано е и присъствието на тези сфери до деветия ден около мястото, на което е настъпила смъртта. Изчислено е даже теглото на човешката душа – от 0,17 до 0,35 грама!

Най-често във връзка с останалите живи роднини влизат душите на хора, напусналия белия свят скоропостижно, без време. Оставили земните си дела недовършени, не успели да получат лично удовлетворение приживе. Такива души могат да се задържат около нас дълго време и дори да се прикачат към някой особено близък човек или роднина. Разказите за подобни истории са хиляди и във всеки случай са достатъчно много, за да продължат да бъдат отминавани с мълчание от науката.

Казвате, че душата на човек е измерима. Значи ли това, че по радиестезичен път може да бъде регистрирано наличието на “прикачена” душа?

Да, категорично. По радиестезичен път може да бъде регистрирано наличието на “прикачена” душа. Съществува определен диапазон в метровия обхват на радиестезичните вълномери, който категорично показва наличието на такъв проблем. Този термин едва ли е най-удачният, защото степените на създадената енергийна връзка между душата на жив човек и душата на покойник са много и различни. Освен това проблемът е хипотетичен дори за представителите на различните религиозни вероизповедания, които са упълномощени да се грижат за душата на човека. Но отминаването на темата с мълчание и липсата на логическо обяснение от страна на науката водят единствено до задънена улица.

За съжаление ритуалите по изпращане на душите на покойните са занемарени във всички вероизповедания. Да не говорим колко много са нещастно загиналите по време на войни, регионални конфликти и терористични нападения като това в Ню Йорк. Наличието на непреминали души около нас понякога е толкова осезаемо, че човек пряко се сблъсква с тяхното енергийно присъствие. И ако вие сте отчаян, ако в тъгата си сте готов да направите всичко, за да задържите душата на покойния край вас, защото не можете да понесете раздялата, то много вероятно е да си създадете проблема прикачване. Но такава връзка може да възникне на гробища и на места, които са свързани с гибелта на много хора или на които са извършвани ритуални човешки жертвоприношения.

По какво може да се съди, че човек има подобен проблем? Има ли някакви характерни признаци?

Най-леките степени на прикачване се изразяват в общо неразположение и безпокойство. Често сънуване на починалия и различни форми на общуване с тази душа. Ако такава връзка продължи дълго време, психиката на приемника сериозно се натоварва и изтощава. Появява се страх от съня, защото най-често там стават тези емоционално натоварващи срещи. В тази фаза подходящо извършен църковен ритуал “за упокой” може да освободи прикачената душа и да я изпрати към светлината. Можете да потърсите помощта на хора, практикуващи Йога – универсална енергия или намесата на вещ окултист, които имат съответното ниво за разрешаването на подобен случай.

Понякога душите на властни хора, от които е треперел целият им род, по никакъв начин не искат да напуснат земята, дори след физическата смърт на тялото. Често те успяват да се вселят в някой от най-чувствителните си роднини и чрез тях се опитват да продължат своето пребиваване на земята. Бедата е, че човекът приемник изведнъж става равнодушен или бездушен. Загубва смисъла на живота си, променя рязко поведението си и проявява все повече черти от характера на вселилата се душа. Едно такова положение може доведе човек много бързо до пълно психическо изтощение, до вътрешно обезличаване и до тежки болестни състояния.

Има и далеч по-тежки случаи, когато душите на жестоки и безпощадни хора, на престъпници, самоубийци и серийни убийци могат да обсебят душата на жив човек. В повечето случаи вселилата се душа е толкова агресивна, че тя подтиска изцяло душата-приемник. Живият човек се обезличава, променя се рязко поведението и характерът му. Става неузнаваем и на моменти реагира като съвършено друга личност. Най-често пострадалият стига до лечение в психиатрични клиники с диагноза шизофрения, циклофрения или нещо подобно. Но както сочи едно неотдавнашно изследване на учени от световноизвестния френски институт “Луи Пастьор”, през последните 10 години на ХХ век в клиниките на Франция едва в 16 процента от случаите тези диагнози са съответствали на характера на действителното заболяване на пациентите. В останалите 84 процента категорично не може да се говори за психическо заболяване, тъй като прилаганите традиционни схеми на лечение не са променили дори частично състоянието на пострадалите. В повечето от тези случаи проблемът е бил решен след прилагането религиозни или нетрадиционни целебни обреди, след посещаване на определени свети места или след подходящо окултно лечение. В редки случаи изцелението е настъпвало спонтанно, сякаш от само себе си. За съжаление хора с ниска психическа устойчивост, често се сломяват в такива моменти и сами посягат на живота си.

Как може да се стигне до такова състояние? Нима вярвате в духове, призраци и караконджули?

Никой не е застрахован от подобни преживявания, дори най-ревностните атеисти и най-големите неверници. И тук нещата не опират до това дали вярваш в подобни неща или не. Практиката ми на радиестезист многократно ми е поднасяла изненади, които спокойно могат да влязат в рубриката “Необяснимото”. Ще ви дам само два примера.

Преди няколко години ми се наложи да извърша радиестезична проверка в едно заведение в по-крайните квартали на София. Навремето тези земи били извън чертите на града, но постепенно били приобщени и застроени. Къщата, превърната в луксозен ресторант, често сменяла собствениците си. Наемателите се оплакваха от голямо текучество сред персонала и липса на клиентела. Хората влизали за малко и бързо приключвали сметка си без да се заседяват. Макар че бе разположен на оживено кръстовище в гъсто населен квартал, ресторантът изглеждаше странно пуст за вечерното време, през което го посетих.

Извадих багетите и пристъпих към традиционните си занимания. В един момент те се задвижиха рязко надясно, след това спряха за миг и тръгнаха в обратна посока сякаш проследяваха някакъв движещ се обект! Нито едно излъчване от познатите ми дотогава нямаше такава характеристика. Няколко метра по-навътре историята се повтори. Този път обаче багетите проследиха нещо невидимо, което премина вляво от мен и се изкачи по стълбата за второто ниво на заведението. Почти в центъра на залата последва нова изненада – багетите рязко се отвориха в позиция не! и замряха… Пред мен имаше достатъчно празно пространство да продължа, но и аз се заковах на място. Интуицията ми подсказваше, че нещо не е наред, но още не можех да разбера какво. Затворих очи и мислено се концентрирах, за да доловя излъчването на мястото. В този момент пред вътрешния ми взор се появиха гробища. Бях спрял точно на границата им, която минаваше през средата на къщата и на ресторанта. Но кой се движеше из заведението?! Оставям на вас да помислите за отговора…

За финал само ще ви кажа, че направих проверка за терена по времето преди да бъде застроен. “Видението” ми наистина се потвърди – гробищата са съществували години наред, при това границата им минаваше точно по средата на построената по-късно и проверената по радиестезичен път сграда. Радиестезичните ми инструменти реагираха странно, но в крайна сметка именно това им поведение позволи да се разгадае причината за странните на пръв поглед случки. Наложи се намесата на свещенослужител от съответното вероизповедание, който професионално си свърши работата по изчистване и освещаване на мястото. Извършен бе й съответният ритуал по “откупуване” на земята от мъртвите за живите. Останалите недоразумения и притеснения, изпитвани години наред от живеещите и работещите в този район, останаха за сметка на градоначалниците, позволили с лека ръка строителството на жилищни сгради там.

Преди около три години ме потърсиха за проверка на новострояща се сграда недалеч от Бургас. Собственикът й се занимаваше с йога и искаше да превърне дома си в място за отдих и приятни срещи със себеподобни. Затова много държеше да знае всичко за излъчването на мястото, както и какви мерки да вземе за хармонизирането му, ако се налага.

Пристигнахме рано сутринта. Постройката не беше още довършена – нямаше покрив и терасата беше още без перила. Новата сграда беше стъпила върху основите на стара къща, кухнята на която все още не беше съборена. Направих предварителен оглед и докато се движех из строежа все имах чувството, че някой се движи след мен. На два пъти се оглеждах, но моят домакин беше отишъл в градината да набере краставици и домати.

Седнахме на двора да закусим. Докато си приказвахме, някакъв местен човек, облечен в работни дрехи, влезе от улицата и се запъти към нас. Домакинът ми не го познаваше, но го покани да седне.

- Колко е хубаво човек да пийне по ракийка, а? – отрони той вместо поздрав.

Сипахме му ракийка. Той отпи половин чашка на един дъх с видимо удоволствие. После отхапа с наслада половин домат и взе да ни разправя, какви праскови щял да иде да ни набере след малко…

Спогледахме се озадачено с моя домакин и тъй като беше едва началото на юни, очевидно решихме, че неканеният ни гост отрано се е почерпил повечко, отколкото се полага. Аз се извиних, че имам работа и отидох да си взема чантата с инструментите. Когато след две-три минути се върнах, гостенинът ни го нямаше, а домакинът ми стоеше озадачен прав до масата с чинийка сирене в ръка. Погледнахме в двете посоки по улицата, но освен едно лениво куче и няколко кокошки не се виждаше никой. Само отхапаният наполовина домат и недопитата ракия подсказваха, че някой действително ни е бил на гости.

Когато започнах проверката на къщата, отново се появи усещането, че някой ми ходи зад гърба. В един момент нещо сякаш чукна едната ми багета и тя се завъртя лудо. Успокоих я и продължих да меря. Само след три крачки същото се случи и с лявата ми багета. Никакво лъчение не е в състояние да предизвика такава реакция. Но фактите са си факти!

Отвън нещата бяха спокойни, като изключим едно силно подземно водно течение, което минаваше покрай къщата. Попитах моя домакин защо все още не е сложил перила на терасата, защото някой спокойно може да падне отгоре.

- Падналият бях аз, - беше неговият отговор. – Само преди месец някой буквално ме бутна от терасата и аз паднах лошо, но за късмет във варовия разтвор, който омекоти удара. Усещането ми беше толкова ясно, а в този момент в къщата още нямаше никой освен мен. Ти как мислиш, какво може да е това?

Искрено си признах за моите усещания по време на замерването и предположих, че духа на някой от старите обитатели на това място може да витае наоколо. В този момент и двамата като по команда се вторачихме в недоядения домат върху дворната маса. Свидетел на разговора ни вече беше приятелката на домакина, която сподели, че и двата пъти, когато оставала да спи в къщата, имала неприятни преживявания посред нощ. Първият път на два пъти ставала, защото ясно чувала как някой се разхожда из стаята. Вторият път се събудила от усещането, че някой я бута по рамото.

Попитах домакина ни от кого е купил мястото и чия е била старата къща. Той ми отвърна, че предишният собственик бил голям веселяк и цяло село му идвало на гости. Последните години обаче живеел сам и когато починал, няколко дни никой не се сетил да го потърси. Погребали го съседите, защото не могли да открият в града децата му. Това било през зимата и едва напролет, когато пристигнали да го навестят, те узнали за кончината на баща си. Нямало кой да остане на село и затова решили да продадат къщата…

Останах да пренощувам, защото на другия ден ни чакаше още работа в града. Бях спокоен, въпреки случките от деня. Сънувах странен сън обаче. Двама души се опитваха да разговарят, но по-младият очевидно не чуваше и не разбираше по-възрастния. Младият по едно време даже обърна гръб на събеседника си и се зазяпа някъде настрани. В този момент по-старият се ядоса и блъсна в гърба неучтивия си опонент. Той политна и раздра ръката си на някакво желязо. После, очевидно разкаял се, старият промиваше раната на младия, но не с йод или риванол, а с ракия…

На сутринта разказах съня си на моя домакин. Без да промълви дума, той ми показа дълъг десетина сантиметра белег от вътрешната страна на дясната си ръка.

- Когато паднах от терасата, се раздрах на железата от арматурата. На всичкото отгоре нямах нищо под ръка, за да промия раната. За мой късмет в старата кухня имаше няколко прашасали шишета и едното от тях се оказа пълно със силна ракия. Та тя спаси положението…

Освещаването на дома, подходящ ритуал и заупокойна литургия за неспокойната душа на покойния предишен собственик се оказаха достатъчни тази история да завърши с щастлив край. Остана само въпроса кога най-сетне ние, хората, ще се научим да чуваме и да възприемаме света не само с познатите ни пет сетива. Може би когато свикнем да се доверяваме на нашата интуиция и се въоръжим с умението да получаваме информация за околния свят по мисловен път, нещата наистина ще се променят…

Казват, че по време на спиритични сеанси или “викане на духове” може да се стигне до обсебване?

Май наистина се отклонихме сериозно от темата радиестезия. Все пак доколкото при радиестезична диагностика можете да се сблъскате с подобен проблем, нека му отделим малко повече внимание.

Вече говорихме за това, че душата на човека е безсмъртна. При нормални обстоятелства след смъртта на физическото тяло тя поема свой път на развитие. При това по пътя към своята сфера преминава през различни енергийни нива. Такава душа бива посрещана от сродни души, ангели пазители, духовни учители и т.н. Всичко това е добре и многократно описано в древната и в съвременната литература.

Едно от първите нива, през които се извършва преходът на душата към светлината, е астралният свят. Той е полярен и е обитаван от множество различни същества. Зоната на отрицателния астрален полюс е “населена” предимно с души на хора, загинали по трагичен или нелеп начин, приключили земния си път със самоубийство или в резултат на внезапно и скоротечно заболяване. Такива души имат много нисък енергиен потенциал и не могат да се издигнат бързо към светлината. Повечето от тях са оставили недовършени дела на земята и мислят по какъв начин биха могли да завърнат на земен план.

При спиритични сеанси, спонтанни излизания в астралния свят, “викане на духове” най-често се влиза във връзка именно с ниския астрал, където рисковете от вселяване са наистина многобройни.

Ако душа на самоубиец се всели в някой, приемникът в началото може да почувства осезаемо изтичане на енергия. Постепенно го обзема умора и отчаяние. Започват проблеми със съня. Появяват се натрапчиви психични състояния, маниакални депресии и желание за бягство от живота. Ако не се потърси навременна помощ, обсебеният най-често посяга на живота си или загива по нелеп начин. Така прикачилата се душа, обсебвайки енергийния потенциал на душата приемник, я използва като “ракета-носител”, за да извърши своя преход към светлината.

Душите на загинали при бедствия и катастрофи, на убитите по жесток начин изпитват неистов страх и стрес в момента на смъртта. Това е главоломен срив в енергийния им баланс. Този шок ги изхвърля от полевата линия на светлината и ги насочва в ниските астрални полета и вибрациите на мрака. Често при групова и колективна смърт такива души могат да се обединят и да се опитат да създадат своя реалност, паралелна на земния живот. Тази “колективна” душа е с много ярко изразен стремеж за намеса в земния живот на другите хора. Ще ви дам само един пример.

В Русия, в района на Курската магнитна аномалия по време на Втората световна война загинали хиляди войници. Стотици изгорели в своите бойни машини, други били разкъсани от снарядите, неизвестен бил броят на размазаните от тежките танкове човешки тела. По-късно в този район с красива природа постепенно били изградени множество почивни домове и детски лагери. Но почивката на хората често се превръщала в кошмар. Все повече летовници разказвали за своите срещи с призраци и странни, скитащи се из района видения. Многобройни били разказите и за странен непознат летящ обект, който произволно променял посоката и скоростта на летене. Направените опити от военни летци да доближат със самолетите си странния обект се оказвали безуспешни, защото той сякаш се разтварял във въздуха.

С годините положението станало толкова напрегнато, че почивните домове дори не успявали да съберат персонал, та камо ли летовници. Летящият обект на няколко пъти навлизал в трасетата на въздушната гражданска авиация и само като по чудо не се стигнало до сериозни катастрофи. Наложила се намесата на група ескперт-оператори по сложни системи от Академията за фронтални проблеми в Ростов на Дон. След сериозен анализ на събитията в района по телепатичен път бил установен контакт със странния летящ обект. За най-голяма изненада това се оказало огромно енергийно струпване на не преминали души. Те действали като колективен разум, създал своя полева форма на живот. Тази маса от неприкаяни души се превърнала в проблем за живите, защото започнала да задържа и да привлича към себе си душите и на нормално починали хора. Опасността идвала най-вече от това, че тази група непрекъснато излъчвала вълните на страха, озлоблението и омразата към всички живи, които забравили за безсмислените жертви на войната. Никой не направил молебен за покой на тези души, никой не поискал прошка от тях и за тях… След няколко дневна сложна енерго-информационна работа проблемът бил решен, но това се оказало само началото на цяла поредица от подобни случаи, която продължава и до днес.

Много често душите на хора, починали след продължително и тежко заболяване, също не могат да съберат необходимия енергиен потенциал, за да се издигнат към светлината. Душите на люде, загинали по места, далеч от хората, в самота и отчаяние, също остават неприкаяни и дълго след смъртта се скитат като сенки из света на живите. Тук наистина можем да си спомним всички приказки и легенди за караконджули, призраци и митични същества, които всяват страх с внезапната си поява и причиняват несъзнателни вреди.

Особен случай представляват душите на хора, привързани толкова силно към материалния свят, които след физическата смърт на тялото по никакъв начин не желаят да се разделят с натрупаните блага и богатства. Такива души остават привързани към определени места и се превръщат в зловещи пазители на собствеността си, готови да унищожат всеки жив човек, доближил се до нея. Към тази категория можем да причислим и така наречените души-отмъстители, които остават на земята, за да раздадат правосъдие и да потърсят възмездие.

Бедата с всички тези не преминали души, или духове, както често ги наричат, е, че те се захранват с енергия от живите, към които успяват да се прикрепят. Тяхната намеса може да е почти незабележима, но може и да е толкова агресивна, че да погуби човешки живот. Проблемът е сериозен и изисква компетентна намеса, за да бъде решен навреме. Повтарям, че един от убедителните начини да се регистрира такова присъствие е радиестезичният диагностичен анализ.

ТЪРСЕНИЯ ПО ПЛАН, КАРТА И НА ОТКРИТ ТЕРЕН

ТАЙНИТЕ НА АБАТ МЕРМЕ

Това с душите наистина е сложно за разбиране, но какво би могъл да ни помогне радиестезичният метод, ако ни се наложи да издирваме някой изчезнал жив човек?

За да издирвате някой изчезнал човек, най-напред ще ви е необходимо да разполагате с негов личен свидетел. Добре е да разполагате с радий и да знаете да работите по план или карта. За онези от вас, които не знаят как става това, ще припомня някои основни принципи.

Разположете картата, по която ще работите, върху чиста от всякакви други предмети маса. Ориентирайте я с помощта на компас по четирите географски посоки. Проверете ориентирането с радиестезично махало и сам влезте в резонанс с картата. Нужни са ви още две линийки-търсачи. Поставете радия в един от ъглите така, че да не ви пречи при замерването. Върху радия поставете личния свидетел или снимката на издирвания обект. След това пуснете махалото на свободен ход край картата и започнете да движите първата линийка отгоре надолу по картата. Ако в определен момент махалото ви се задвижи утвърдително, спрете да движите първата линийка и с втората засечете точното място по перпендикуляра – отляво надясно. Отбележете с молив пресечната точка на двете линии. Изчакайте известно време и отново повторете търсенето, като добре е да проверите цялата площ на картата. Ако човекът, който издирвате, е в движение, пресечната точка може да се измести. При съвпадение на първоначалните координати, можете да преминете към издирвателни мерки.

Как да разберем накъде да се насочим, ако пресечната точка на картата е извън населено место и дори няма някакво конкретно обозначение?

В такъв случай можем да прибегнем до използването на помощна таблица №4. На нея са изобразени българската и латинската азбуки, както и цифрите от 1 до 9. Поставете тази таблица редом с картата и я ориентирайте с махало. Следва една важна операция – настройване на махалото според вибрациите на личния свидетел. Това става много просто. Поставяте махалото си на 1-2 см над личния свидетел и изчаквате да го “прочете”. То ще извърши определен брой движения, следвайки контура на фотографията или буквите от написаните име и рождена дата. Поставете след това личния свидетел върху радий на ъгъла на схемата и потърсете отговор на въпроса има ли име местността, която сте регистрирали върху картата. Махалото може да ви посочи поредица от букви и цифри, които да ви дадат точното название на търсеното место.

Ще ви разкажа два случая, в които работата със схема №4 се оказа наистина полезна и прецизна. Веднъж ми се наложи да издирвам човек, изчезнал някъде зад граница. Разполагах с негова снимка и приблизителна представа за маршрута на пътуването му. Той следваше през Румъния, Унгария, Чехия в посока Германия. Движението прекъсваше някъде в граничния район между Чехия и Германия. Поради големия мащаб на картата не можех да прецизирам точното място. Включих на помощ схемата. Първото и указание беше BRD /Германия/. След това махалото изписа последователно две имена. Справката в подробен справочник на населените места в Германия ни показа, че първото от тях е име на населено място близо до границата с Чехия, но за второто име така и не открих нищо.

Все пак информацията беше достатъчна, за да се предприеме издирване на место. Второто име се оказа названието на местна болнична клиника, в която бе настанен след тежка катастрофа издирваният от мен човек. При пътната злополука автомобилът му изгорял изцяло заедно с документите му за самоличност. Поради тежка черепна травма три седмици след катастрофата той все още не бе дошъл в съзнание, което попречило на местните власти да разберат кой е той и откъде е.

Вторият от случаите касаеше издирван автомобил. Засякохме координатите му по карта близо до град Ловеч. С помощта на схема №4 махалото посочи някакво име на махала или вилна зона, както и едно едноцифрено и едно двуцифрено число. При направената проверка в района колата бе открита на улица с цифрово обозначение, на съответния номер в съответната махала.

Все пак това са два от редките случаи в практиката ми на радиестезист-издирвач, които се увенчаха с безспорен успех. По-нататъшните ми занимания ме отведоха съвсем в друга посока. Налагало ми се е да търся много повече пъти подземни води за кладенци, отколкото изчезнали хора и имущество.

Кажете няколко думи за търсенето на води, какво е специфичното в този вид радиестезични замервания?

Прави сте, че всеки дял от радиестезията си има своя специфика. Търсенето на води изисква добра чувствителност за проникване в информационните пластове под земята, както и добро радиестезично оборудване. За да търсите води са ви необходими 2-3 радия, свидетели за подземни течащи води, метална ролетка с дължина поне 20 – 50 метра, багети тип махало или геобразни, компас и добра помощна схема от типа на схема №5.

Когато сте на открит терен и ви предстои да обходите няколко декара, най-добре е да започнете с предварителна проверка по схема. Ориентирайте я по географските посоки чрез компас. След това поставете в горния й край изправен радий и влезте в резонанс със схемата чрез махалото по описания вече начин. Поставете свидетел за подземни течащи води върху радия. В този момент вече сте готови да пристъпите към работа.

Първият въпрос който следва да уточните е в каква посока спрямо вас на проверявания терен има подземна течаща вода. Махалото може да ви посочи определен сектор или само една конкретна линия. Възможно е да ви посочи и целия хоризонт пред вашето зрително поле, ако водата се движи успоредно спрямо вашето работно место. Вторият въпрос е – на какво разстояние от вас е водата? Тук махалото ще ви посочи една или няколко цифри от втория кръг в схемата (разстояние). Мислено си отбележете тези разстояния по терена, който ви предстои да обходите. След това прецизирайте отговора на още един въпрос – на каква дълбочина е търсената вода? Съответствие ще намерите в третия вътрешен кръг на схемата. И тук можете да получите няколко отговора. Не забравяйте, че водите обикновено са на няколко дълбочини.

След като сте събрали тази предварителна информация, можете да пристъпите към етап две. С махало в едната ръка и със свидетел Подземни течащи води в другата извършете дистанционна проверка на терена. Напомням ви една важна подробност. Свободната ви ръка, в която държите свидетеля (в повечето случаи лявата), ви служи като антена, с която улавяте сигналите на търсения от вас обект. Когато издирвате нещо, намиращо се под земята, дланта на ръката ви трябва да е отворена надолу към нея. Ако издирваният предмет е на повърхността на земята, дланта ви е отворена настрани. Ако имате усещането, че търсеното лъчение идва от пространството над вас, то и дланта на ръката-антена е обърната съответно нагоре.

При дистанционната проверка мислено отбележете местата, при пресичането на които махалото ви реагира. Обърнете специално внимание в посоките, набелязани чрез схемата. Когато извършите тези две предварителни проверки, вече с много по-голяма сигурност можете да се отправите на обиколка по терена.

След като сте локализирали водните течения на место, можете да пристъпите към прецизни измервания с помощта на радий и ролетка. Описаното още от Луи Тюрен правило за огледалните образи на подземните водни течения под ъгъл от 45 градуса е познато достатъчно добре, за да го преразказвам отново в подробности. Те се намират на равни разстояния от двете страни на основния воден поток и всъщност показват дълбочината на водата под повърхността на земята. Дебитът определяме с два изправени радия, поставени на стойностите нула и 6,85 м на ролетката. Прецизираме чрез свидетел дали измерваният дебит е литри в час или литри в секунда.

Нека не забравяме, че ако разполагаме с радиестезичен вълномер, бихме могли да определим още качеството на намерената вода, нейната чистота и някои от основните и характеристики – Ph, твърдост, минерализация и др.

Как постъпваме, ако на терена има повече от едно водни течения? Как да ги измерим прецизно, ако вълните им се наслагват или преплитат?

Често се случва на един и същи терен да има по няколко водни течения. При това протичащи в различни посоки и на различни дълбочини. Има места, в които водите са на няколко пласта един под друг. Това естествено не бива да ни обезкуражава. Ако водните течения са няколко по хоризонтала лесно бихме могли да ги екранираме едно по едно, така че при измерването да няма наслагване на различни вълни. На помощ ни идва радият, който поставен легнал в центъра и по дължина на водното течение елиминира неговото излъчване.

Ако водните пластове са няколко един под друг, това ясно ще проличи по силата на реакция на радиестезичните ви инструменти. При измерване на место с рулетка ще трябва да проверите метражите и след първия открит воден пласт. Необходимо ви е преди всичко повече търпение, както и знание каква точно вода търсите. Не трябва да забравяте, че колкото по-надълбоко ви отвеждат вашите търсения в земните пластове, толкова по-дебела ще ви излезе сметката за откриването на драгоценната вода. Е, според възможностите и харчовете.

Още една важна подробност. След като откриете водното течение, необходимо е да потърсите най-подходящото место за кладенец или сонда. То трябва да е съобразено с няколко изисквания. Първо, възможно най-удобно и най-безопасно за извършване на изкопните работи. Второ, кладенецът или сондата да не бъдат разположени по-ниско по терена от септични ями и канализации, ако искаме ползваната от нас вода да остане чиста. Трето, възможност за достъп на изкопна техника. Разбира се, всичко това е в пожелателен план, но без тези уточнявания изкопаването на кладенец може да се превърне в истинско мъчение и наказание.

Спомням си един драстичен случай в покрайнините на Варна. На наклонен терен, близо до гора, местен водар беше посочил място за сондаж или кладенец на доста неудобно според собственика место. Нямало как там да се качи техника, а дълбочината – 18 метра, правела изкопните работи на ръка доста скъпи. За да си спести тези неудобства той преценил на своя глава, че може да “хване” водата и в по-ниските и по-достъпни места на двора. Така последвало безплодното пробиване на три двадесет метрови дупки. Когато и от четвъртата не бликнала вода, сърцето на собственика не издържало.

Едва година по-късно след като се възстановил от сполетелия го инфаркт, той все пак се върнал към посоченото му най-напред място. Макар и труднодостъпна, водата се оказала точно там. А средствата, разбирате, надхвърлили многократно първоначално планираните. Да не говорим за похабените нерви и здраве.

Преди време моя добра позната ми донесе план на дворното си място в Сопот, да потърсим има ли там вода. Направих необходимата проверка и се оказа, че наистина през двора минава не много силно подземно водно течение. Тъй като тя не поиска повече информация, прекратихме търсенето дотук. Месец-два по-късно на своя глава с абсолютната убеденост, че знае всичко, което й е необходимо, тя организира изкопаването на кладенец в двора си. Посочила най-удобното според нея място и офанзивата започнала. Всичко вървяло добре до третия метър, когато изкопчиите попаднали на доста твърда скала. Оставали още 4 до посочените от мен предварително по схема 7 метра дълбочина. Непреклонната й убеденост включила в действие канго къртачна машина. В битката с твърдия камък паднали жертва няколко шила и доста нерви. В крайна сметка водата се появила.

Научих за всичко това постфактум. Направих повторна проверка по схема и се оказа, че само една трета от участъка, през който преминава водата, е върху скала. Естествено това измерване си беше след дъжд - качулка, но същевременно беше неоценим урок за упоритата ми позната, пък и за мен самия. Ако тя беше споделила какви са й намеренията, или пък аз се бях сетил да я попитам, вероятно щяха да бъдат спестени доста средства, нерви и време. Все полезни неща, които не знам защо сме свикнали да пилеем с лекота. Докога?

Спомням си още един интересен случай. Потърси ме за консултация един човек от вилните зони край София. Беше в сухата и безводна 1995 година. Извърших всички необходими замервания. Посочих удобно за кладенец место, което съвпадаше и с плановете на собственика. Проверката показваше силно водно течение на дълбочина 13 метра. Това мое становище обаче срещна категорично неодобрение. В началото не разбрах какви са доводите против и още веднъж проверих нещата. Нямах грешка, нито пък съмнение – всички методи сочеха тази дълбочина.

- Да, ама на попа в съседния двор кладенецът му е на 20 метра дълбочина!, изплю камъчето най-сетне хазяинът. – Освен това, съм хидроинженер и ще ви кажа, че не е възможно това, което ми казвате. Аз вече съм си купил пръстени за 20 метра дълбочина и толкова ще копая!

Взех си довиждане с напористия ми домакин и само го помолих, когато приключи с изкопните работи, да ми се обади. Изниза се половин година през която така й не дочаках да ми се обадят. Един ден се отправих на разходка в близост до този район. Минах по улицата на господин хидроинжeнера. На посоченото от мен место имаше кладенец. Малко по-навътре в двора стояха подредени един до друг пет еднометрови бетонни пръстена. Двама работници бяха дошли да ги пазарят, но собственикът го нямаше. Оказа се, че те са копали кладенеца. На 13,5 метра водата се оказала толкова силна, че било невъзможно да се продължи по-надолу… Няма да ви обяснявам защо никой така й не ми се обади.

Сушата от 2000 година сякаш нямаше край, а прогнозата за следващите години също не е розова?

Вече говорих за глобалните промени на планетата. Действителното положение на нещата е наистина тревожно. Време е да се научим да бъдем истински стопани на най-ценното благо – питейната вода. Едва ли има друга страна по света, в която хората да си мият колите и да си поливат градините с питейна вода. Много градове и села в България са вече на воден режим. Не се ли научим на пестеливост и грижовност, не ще е далеч денят, в който ще броим капките безценна течност.

Нека не забравяме, че без храна човек може да оцелее почти месец, но без вода гибелта му е сигурна само за няколко дни!!!

Валидно ли е правилото за излъчване на търсения под земята обект под ъгъл 45 градуса и за други неща освен за течащите води?

Да, валидно е за по-голямата част от полезните изкопаеми, руди, метали, минерали и др. Има, разбира се, различия и специфични характеристики на всяко едно лъчение. По принцип общото е, че при полезните изкопаеми излъчването на повърхността също формира един директен и няколко отразени под ъгъл 45 градуса образа. Ако при водата тези огледални образи са разположени от двете страни, перпендикулярно на основното лъчение, то при полезните изкопаеми моделът на лъчението е точка в кръг. Ако приемем, че основното лъчение е локализирано в центъра като точка, то в кръг около нея, очертан по правилото на 45-те градуса, ще намерим огледалните образи на основното излъчване.

Има ли начин да разберем какво точно сме открили?

Тук трябва да ви разкрия някои от тайните на най-великия търсач на полезни изкопаеми сред радиестезистите – абат Мерме. Благодарение на неговия метод на търсене в няколко западни страни на Европа са разработени редица находища на полезни изкопаеми с промишлено значение.

Абатът използвал феноменалното умение на махалото да се настройва според излъчването на физическите тела и да отброява серии. След дълги години на проверки и практическа работа Мерме изработил прецизна схема за сериите на най-често търсените и срещани полезни изкопаеми. Сега вие ще получите наготово резултатите от един петдесетгодишен труд.

И така, сериите на абат Мерме:

Желязо, стомана

4 завъртания на махалото

Алуминий

5

Никел

5

Сребро

6

Мед

7

Вода

7

Етан

7

Кремък

9 или 10 (според случая)

Кобалт

10

Магнезий

11

Злато

11

Натрий

12

Бисмут

12

Калий

13

Хром

14

Петролен газ

14

Петрол

22

Варовик

15

Живак

15

Цинк

17

Йод

18

Сяра

18

Олово

21

Радиоактивни елементи

22

Платина

22

Въглерод

30 завъртания на махалото

Веднага искам да внеса няколко уточнения. Настройването на махалото ви за отброяване на серии може да стане по два начина – или с точен физически свидетел на търсения предмет или чрез периодичната таблица на химическите елементи на Менделеев. Много често обаче търсените от нас полезни изкопаеми не са чисти по състав, а имат примеси. Затова може да ви се случи например, ако настройвате махалото си по парче оловно-цинкова руда, то да ви отброи веднъж серията за олово и веднъж серията за цинк. Ако има и друг примес, може да последва трета серия. Поредността на тези отброявания винаги зависи от количествения състав на всеки един елемент в цялото.

Освен това не трябва да забравяме, че всеки трупа индивидуален опит и поради факта, че сме различни резонансни системи, при някои от вас могат да се получат други по брой серии. Затова, когато седнете да поработите с данните на абат Мерме, ръководете се от руската пословица, която навремето в Рейкиявик Роналд Рейгън припомни на Михаил Горбачов – “Доверявай, но проверявай”.

От пръв поглед върху таблицата се вижда, че много елементи имат едни и същи серии на отброяване. Как да направим разлика в такъв случай и как да се предпазим от грешка?

Абатът е предвидил и тази възможност от грешка. При работа с радиестезичен компас той установил, че освен отброяването на серии, в сила влиза правилото за излъчването в определена географска посока на търсените полезни изкопаеми. Ето какво установил Мерме:

Желязо, стомана

Юг

Алуминий

75 градуса Североизток

Никел

55 градуса Югоизток

Сребро

Изток

Мед

45 градуса Югозапад (при други оператори – Изток)

Вода

30 градуса Северозапад

Етан

27 градуса Североизток

Кремък

30 градуса Северозапад

Кобалт

Юг

Магнезий

Географският Север

Злато

Запад (но при много оператори – Юг)

Натрий

Географският Север

Бисмут

75 градуса Североизток

Калий

60 градуса Североизток

Хром

75 градуса Североизток

Петролен газ

15 градуса Североизток

Петрол

30 градуса Северозапад

Варовик

30 градуса Югоизток

Живак

37 градуса Североизток

Цинк

45 градуса Югоизток

Йод

Изток (100 градуса Изток според други оператори)

Сяра

30 градуса Северозапад

Олово

60 градуса Северозапад

Радиоактивни елементи

Четирите посоки на света

Платина

Североизток

Въглерод

75 градуса Северозапад (Запад при други оператори)

Както виждате, тук съвпаденията са значително по-малко и то при различни по серия обекти.

Веднага искам да ви предупредя, че работата с тези таблици изисква голямо търпение и умение, докато прецизирате измерванията си. Уникално добро за този вид работа е коничното махало №33, което вече може да се купи спокойно и у нас.

Бихте ли обяснили как се настройва все пак махалото за такъв вид измервания?

Вече споменах, че можете да използвате директно физически свидетел. Поставяте парче метал, руда или минерал пред вас на чисто пространство. Доближавате неподвижно махалото си на 2-3 сантиметра над изследвания материал. Изчаквате докато то само се задвижи от силата на излъчваната вълна. В момента, в който се задвижи по кръг, започвате да броите броя на завъртанията, докато махалото спре своето движение.

След това поставяте изследвания материал в горния ъгъл на схема-компас и проверявате с махалото какъв ъгъл на отклонение ще ви посочи то.

Подобна е работата с таблицата на химическите елементи на Менделеев или с физикално изработени свидетели. Не забравяйте златното правило – преди да пристъпите към работа с каквато и да е схема или таблица трябва да я ориентирате и да влезете в резонанс с нея.

При работа на открит терен, когато извършвате непосредствено измерване на место за търсенето на конкретен минерал, руда и т.н. е добре да разполагате със специализирано махало или багета-махало, във вътрешността на които можете да поставите свидетел на издирвания обект. Това ще улесни значително работата ви.

МЕДИЦИНСКА РАДИЕСТЕЗИЯ

Това наистина е един от най-сериозните дялове на радиестезията. Всичките досегашни занимания ни помагаха да проверим жилищата, в които живеем, работните си места и офиси. Но как да оценим в каква степен геопатогенните зони и вредни излъчвания са повлияли върху нашето здраве? Всеки от нас има някаква обективна представа за своето здравословно състояние или поне така си мисли…

Радиестезичният диагностичен метод може да се окаже неоценим помощник, който да ни даде възможно най-пълна картина на нашето здраве.

Какви са възможностите тук и какви са необходимите инструменти?

Съществуват много и различни радиестезични линеали и вълномери. Общият принцип на тяхното действие е открит отдавна от Луи Тюрен. Необходим ни е източник на постоянна устойчива носеща вълна, чрез която да направим измерими всички други насложени върху нея, носени вълни. След многобройни експерименти и обмяна на опит Тюрен ни е оставил такъв универсален носител – радият. Вече обяснявахме, че този радиоактивен елемент е с период на полуразпад 2000 години и излъчваната от него вълна е достатъчно устойчива в рамките на един човешки живот. Естествено използва се хомеопатичен разтвор на химическия елемент в съотношение 1: 200 000, който е напълно безопасен по отношение на човешкото здраве. Повечето съвременни линеали и вълномери, с които съм работил, използват именно радий за носител на измерваните вълни.

Разбира се, и тук непрекъснато се появяват нови неща. Най-усъвършенстваният уред за диагностика и вълново въздействие чрез кода на ДНК, който ми е попадал, е американско производство. Възможностите му наистина са големи – пълна диагностика на всички органи и системи в човешкото тяло до клетъчно ниво, диагностика на фините тела и вибрационна лечебна настройка на излезлите извън строя системи. Обхватите са преобразувани в цифрови кодове, уредът е малък компютър,… но и тук нещата в крайна сметка опират до умението на оператора да почувства измерваните стойности.

Така че, независимо с какъв уред ще започнете работа, най-важното е да развиете своята чувствителност и умението си да разграничавате първия сигнал. Това на пръв поглед не е никак трудно, но всъщност някой път може да ви отнеме месеци, дори години докато го постигнете. Разбира се, грешките в началото не бива да ви отчайват, защото само който не работи, той не греши. Освен това отрицателният резултат в радиестезията е равностоен на положителния. Как иначе ще разберете в кои нейни области не ви бива, в кои можете да постигнете успех и къде наистина сте най-добри.

Какво всъщност измерваме чрез вълномерите?

Можете да срещнете вълномери в различен обхват и различно изпълнение – в сантиметровия, в метровия, комбинирани и т.н. Независимо от това какъв ще бъде вашият уред, чрез него вие можете да измерите функционалната вълна на даден орган, система или на човека като цяло в момента, тук и сега. Тоест, ние можем да направим моментна снимка на функцията на всички органи и системи в човека, условно измерени в проценти. Липсата на вълномер може да бъде компенсирана донякъде при помощта на радий и схема № 6.

Тук е добре да направя някои уточнения. Когато пристъпваме към работа с вълномер, трябва да си изработим критерий кои стойности какво ще означават за нас. За удобство по отношение на човешкото здраве съм приел за себе си следните критерии – стойностите от 100 до 90 означават отлично здраве, секторът от 90 до 80 – норма, от 80 до 70 – нужда от профилактика, от 70 до 60 – изявени болестни проблеми, от 60 до 50 – тежки физически и функционални увреждания, частично или цялостно отстранени органи.

 

Някои колеги свиват тези зони в рамките на пет или три единици – 100 – 95, или 100 – 97 – отлично здраве и т.н. Но при тези стеснени рамки на отчитаните стойности възможността за грешка, особено в началото на вашата работа, е многократно по-висока. Това е единственото ми съображение да приема по-широки граници на отчитане, още повече, че практиката ми на преподавател многократно е потвърдила това мое решение. Все пак, повтарям, вие лично трябва да приемете като валиден за себе си един от възможните критерии и да се ръководите от него в цялата си по-нататъшна работа. Не забравяйте, че работата с радиестезични уреди и инструменти е като изучаването на чужд език. Въпреки че има много универсални принципи и правила в материята, в крайна сметка всеки радиестезист изработва свой индивидуален стил и метод на работа.

Затова често, когато ми се налага да съпоставям някои измервания с други колеги, най-напред уточнявам кой от нас по какви критерии и в какви обхвати работи. Така могат да се избегнат грешки, идващи от наглед различни по величина стойности, които всъщност могат да означават едно и също нещо.

Как се извършва замерване с радиестезичен вълномер?

Поставете уреда на маса, чиста от всякакви предмети. Включете го например в обхват за обща диагностика – 67 метра. Тук можете да измерите стойността на вашия моментен статус, както и функционалната вълна на всички ваши органи и системи. По-нататък процедираме по следния начин:

1. Поставете ръката си върху посоченото на уреда място.

2. Задвижете махалото на свободен ход и бавно тръгнете по стойностите на линеала от 100 надолу. В определен момент махалото ще срещне съпротива и ще се отклони от хода, който сте му задали. Отбележете стойността, при която е станала промяната. Понякога в началото вие можете да подминете тази точка. В такъв случай махалото ви ще се завърти от нарастващата съпротива. Върнете се бавно назад към мястото, от което сте тръгнали. В определена зона въртенето ще спре и махалото ще се задвижи напречно на линеала – това е търсената от вас стойност.

За да почувствате добре реакцията на измерващия уред, е необходима неколкодневна практика. С времето ще постигнете нужната прецизност и увереност в себе си.

По същия начин ли се работи със схема №6?

По принцип да. Тук трябва да спазваме правилата за работа със схема. Първо поставяте изправен радий в горния й ляв ъгъл, поставяте ръката си върху него, влизате в резонанс със схемата и едва след това пристъпвате към измерване. Както и при линеала тръгвате с махалото от стойността 100 надолу. Движите се на 1-2 см над цифрите с неутрален ход на махалото. Мястото, в което то променя своя ход, ви дава търсения отговор. Разбира се, схемата не е толкова подробна, колкото линеала, но и тук са валидни същите критерии за отчитаните стойности – 100 – 90 отлично здраве и т.н.

Схема №6 обаче дава и някои допълнителни възможности. Освен да измервате стойности в проценти чрез нея вие ще да получите и някои допълнителни помощни отговори, които могат да ви ориентират във вашите търсения. Нека погледнем какво ни предлага все пак тя:

Промени въпроса - Говорихме вече, че вашите въпроси трябва да формулирани кратко и ясно. Ако те предполагат двусмисленост и отговорът, който търсите, няма да е еднозначен. Тогава махалото може да ви посочи този сектор.

Не зависи от теб – Да в много начинания нещата не зависят от нас. Ако и вашето положение е такова, по-добре помислете дали си заслужава да продължите работа в условия, които не зависят от вас. В края на краищата дори разумният компромис има своя цена.

Липсва ти мотивация - За да постигнеш целта си, трябва да си достатъчно мотивиран. В противен случай по-добре не се захващай с това дело.

Потърси помощ - Добър съвет, остава да уточните откъде и от кого. Не се захващайте с неща, които не са по силите ви. В края на краищата когато планината не отишла при Мохамед, той сам отишъл при нея. Но пък българите обичат да казват, че сговорна дружина планина повдига…

Работи сам - Често ни се иска все да има някой край нас, който да ни помага, да ни окуражава или поне да ни вдъхновява. Затова толкова трудно се откъсваме от полите на майките си дори на зряла възраст. Нека не забравяме обаче, че на вълка вратът му е дебел, защото сам си върши работата.

Смени партньора - Коварен на пръв поглед съвет, но и партньорите понякога се оказват коварни хора. И докато се научите да виждате истинската същност на хората и да четете техните мисли, научете се първо да се доверявате на вашия усет. Махалото само ще ви помогне с верен отговор и съвет в случая.

Липсва ти информация - Живеем в информационен век и не можем да си позволим да действаме без необходимото информационно осигуряване. Това го знаят разузнавачите от цял свят. Последвайте техния светъл пример и не работете на сляпо.

Търпение!!! - Ако можех щях да напиша този отговор с десет удивителни, защото това е нещото, което най-много липсва на съвременния човек.

Като цяло схема №6 е многофункционална и чрез нея могат да се търсят отговори на въпроси от всякакъв порядък. Работата с радий ви позволява устойчивост при навлизането в информационното поле и ви гарантира бързина на получаваните отговори. Бихте могли да се опитате да използвате схемата и без радий, само като я ориентирате и влезете в резонанс с нея. Тук обаче навлизате в полето на менталната радиестезия, която предполага перфектно умение за мисловна концентрация. Тук прочитът на търсената информация опира до индивидуалните ментални възможности на всеки един от нас и до индивидуалния ни интелектуален запас. Приеманата по ментален път информация много често се изкривява от личностните ни качества, от нашите желания и пристрастия. Затова горещо ви препоръчвам физикалните методи на работа в радиестезията.

Съществува ли някакъв приблизителен план, по който се прави радиестезична диагностика? Какво трябва да отчита той?

Нека за начало поговорим за обхватите, в които трябва да се извърши диагностичният преглед. Ще се позова на примера на метровите радиестезични вълномери, които са най-разпространени в България. Един такъв уред би трябвало да има най-малкото следните обхвати:

8 метра – качество на всичко,

9 метра – фармакологична, лечебна стойност (сила) на продукта,

11 метра – инфекции,

12 метра – доброкачествени и злокачествени тъканни изменения,

13 метра – психическо здраве,

24 метра – наследствени обременености,

25 метра – ясновидство за настояще,

39 метра – всички вредни вълни,

52 метра – подземни течащи води,

53 метра – магически кодировки и въздействия,

60 или 67 метра – общ диагностичен обхват

Разбира се, уредите с по-голям обхват, предоставят много по-големи възможности за подробно изследване, но за начало бихме могли да се задоволим и с по-скромна машина. Нека не забравяме, че махалото е стрелката на измервателния уред Човек…

И така, какво бихме могли да проверим в тези обхвати и какъв приблизителен план можем да си съставим въз основа на тях.

1. Има ли в организма активни или капсуловани инфекции.

2. Има ли в организма тъканни изменения, от какъв вид и на какъв стадий на развитие са те.

3. Какво е психичното здраве и устойчивост на човека.

4. Кои органи и системи са предразположени по наследство към заболяване.

5. Има ли натрупване на вредни вълни в организма на човека и от какъв характер са те.

6. Има ли магическо въздействие върху измервания.

7. Обща функционална вълна (статус) на организма.

8. Функционална вълна на:

- Нервна система – централна, вегетативна, периферна;

- Сърдечно съдова система: кръвообращение, артериално налягане, артерии, вени, капиляри, сърце и др.

- Лимфна система.

- Имунна система.

- Жлези с вътрешна секреция – хипофиза, епифиза, хипоталамус, щитовидна, паращитовидни, тимус, панкреас, черен дроб, жлъчка надбъбречни, полови – яйчници, тестиси, простата и др.

- Дихателна система.

- Храносмилателна система.

- Отделителна система.

- Полова система.

- Обмяна на веществата – липидна, въглехидратна, белтъчна, минерална, пуринова, газова, енергийна.

- Костна система.

- Мускулна система.

- Кожа.

- Сетива.

Можем да задълбочим нашето изследване в съставните части на всяка една система. Например, при общо колебливо състояние на костна система, да проверим допълнително състоянието на костното вещество, на костния мозък, на ставите, на ензимите, участващи в тяхното смазване, на гръбначния стълб, на наличието на необходимите за костната система минерали в организма и т. н. Но за повече подробности, ще са ни необходими и повече обхвати на измервателния уред.

Картината, която ще получим при едно такова диагностично измерване, ще ни даде обща представа за цялостното здравословно състояние на човека в момента, но ще ни ориентира и за още нещо много важно – какви са причините за това здравословно състояние!

Защо наблягате толкова на причините? Нима не е достатъчно да видим общата картина на здравето?

Уви, съвременните методи за лечение, традиционни и нетрадиционни, много често се борят срещу последиците от едно заболяване и рядко стигат до причините за възникването на болестта. Предимството на радиестезичният метод за диагностика е именно в това, че дава възможност да се стигне до причините за едно или друго здравословно състояние. А когато стигнеш до истинската причина за нещата, ти си спечелил важна преднина в битката за оцеляването на човека.

Често пъти ми се е случвало само чрез едно разместване на леглата в дома на безопасно място и изграждане на радиестезична защита на сградата срещу наличните геопатогенни зони, да помогна на всички членове на едно семейство да възвърнат доброто си здраве и самочувствие. Неутрализирането на родови и на общи магически въздействия срещу дома и семейството е в състояние да спаси от здравословни проблеми две – три поколения в един род. Изграждането на радиестезична защита на обществени сгради (БТА, Националният музей “Земята и хората”, Руската гимназия и Училището по океански и морски риболов в Бургас и др.) гарантира доброто самочувствие и работоспособност на десетки и стотици хора едновременно.

Разбира се, аз далеч не искам да омаловажа приноса на всеки един човек, който се занимава с проблемите на здравето на човека, бил той лекар, лечител, хомеопат, знахар, билкар, екстрасенс, радиестезист или друг. Наистина съм убеден, че идва времето, когато знанието на всеки един от нас ще се интегрира в Единно учение за Човека, което ще открие нови възможности пред нас за пълноценен и здравословен живот. Знам, че все още сме в началото на този Път и ще изтече още много вода, докато се научим на толерантност, на взаимно търпение и доверие един към друг. Но другият път – на взаимното недоверие, завист, злоба, очерняне и отричане, е път за никъде. По него можете да срещнете единствено обидени, отчаяни и обезверени души, които като топки за тенис, запратени с все сила от ударите на “добри професионалисти”, летят хаотично в различни посоки в търсенето на истината за своето здраве…

Но много често причините за едно заболяване са извън физическото ни тяло. Какво ще кажете за въздействието на разрушителните чувства и емоции, предизвикани от глад, мизерия, безработица, социална и обществена несигурност…

Когато е болно обществото, в което живеем, очевидно страдат хиляди негови членове. Не съществува билка или лекарство срещу отчаянието на безработния и мъката на гладния. Как да върнеш вярата на обезверения и надеждата на отчаяния, които чакат някой да се сети, че и те са човешки същества със собствено значение и достойнство. Тук на помощ идват духовните учения, които биха могли единствено да изградят отново рухналата ценностна система на загиващия Човек. Тръгвайки по духовния път, ние можем да разберем, че всичко зависи от нас самите, от нашата активна жизнена позиция и от желанието да променим този свят и да се реализираме в него. Тогава ще спрем да се вайкаме, ще запретнем ръкави и като в приказката за Неволята, ще избутаме каруцата на затъналото ни в тинята общество на чист и прав път. И това ще стане в деня, когато всеки от нас се осъзнае като ценностна единица от цялото. И когато цялото разбере, че собственото му благополучие зависи от благополучието на всяка една негова миниатюрна частица…

Време е да осъзнаем посланието на древните мъдреци. Те казват – изцели себе си, хармонизирай отношенията в своето семейство и тогава помагай на другите. Истината е, че всеки един човек, който е успял да изцели и да хармонизира себе си, започва да хармонизира както хората, така и средата сред които се движи. Той се превръща в камертон, с помощта на който може да се настрои цял симфоничен оркестър. Така тези от нас, които са се научили да поддържат чист пламъка на своята душа, се превръщат във факлоносци, които предават това непомръкващо пламъче на идещите след нас.

Не случайно древно китайският мъдрец Конфуций е казвал, че “ако в семейството съществува синовна почтителност и взаимно уважение, на императора не му остава нищо друго освен да управлява със спуснати ръкави”. Нека си зададем въпроса на какъв стадий сме ние. Дали можем да вървим през живота “със спуснати ръкави” или трябва да ги запретнем и да се хванем здраво за работа. Чака ни още много труд до деня на заслужената почивка. А дотогава?

Почивка ли?

Работа ви чака,

къртовска при това,

черна, каторжна,

неблагодарна!

Разберете най-сетне!

Някой трябва

да грабне

вилите и лопатите,

да разрине оборите,

да изчисти калта

от градините,

просека през бурените

да проправи,

да смете изсъхналите

плодове и листа,

да направи пътечка

за Светлината

в обгърнатата от мрака

Човешка душа…

Какво ще кажете за фините тела на човека и за техните съставни компоненти. Възможно ли е да разберем нещо за тях чрез радиестезичен анализ?

Вече споменах, че съществуват обхвати, в които е възможно да бъде измерено състоянието на фините тела на човека. В окултната и езотеричната литература можете да срещнете много и най-различни описания на тези “фини тела”, които изглеждат доста абстрактни и объркани понякога. Техният брой варира от 5 до 9, има различия в наименованията на всяко от тях. Аз ще се спра на един от съществуващите описателни модели, чиято структура е потвърдена в практическата ми работа с над 50 души. Можем да си създадем идея за тази структура като разрежем наполовина глава кромид лук. Вижте как са наредени около ядрото отделните пластове на растението и защитните люспи – това е микрокосмически модел, който дава ясна представа за макрокосмическия модел на сложната система Човек.

Така както всички пластове в лука са захванати в основата за един общ корен, така фините тела на човека за захванати за неговото физическо тяло, което е “вкоренено” в плътния материален свят. Нека тогава разлистим една по една неговите “люспи”.

1. Етерно тяло. То е първото след физическото. Неговата структура е най-добре изучена и описана. Тук се намират седемте чакри от линия Кундалини, и трите енергийни канала на гръбначния стълб. Най-точно е тяхното описание, дошло до нас от източните школи (индийска, тибетска). Етерното (енергийното) тяло се намира на около 3 до 5 сантиметра от физическото. Енергийните вихри се движат в определени зони около физическото тяло и навлизат в него като предават енергията на органи-разпределители. Това в преобладаващата си част са жлези с вътрешна секреция, които чрез функцията си управляват основните системи на нашето тяло.

Енергийното тяло се формира в седмия месец от развитието на ембриона и заработва самостоятелно с поемането на първия дъх на новороденото бебе. Първоначално слаби, вихрите на седемте чакри набират все по-голяма сила и скорост и към четиринадесетата година от живота на детето придобиват окончателно завършен и устойчив вид. Основната им задача е в натрупването, преобразуването и разпределението на необходимите количества енергия за нормалното функциониране на физическото тяло. Чакрите имат входове, през които енергията навлиза в нас, и изходи, през които се отвежда вън от нас отработената или излишна енергия.

Функцията на етерното тяло е поддържаща по отношение на физическото. Временното изваждане от строя на някои от чакрите, по различни причини, може да доведе до трайни увреждания във функциите на определени органи и системи. Разрушаването на отделни енергийни центрове чрез магическо, биологично, механично или квантово въздействие обикновено означава смърт за физическото тяло. И обратното – със смъртта на физическото тяло се приключва съществуването и на етерното.

Ето едно кратко описание на седемте чакри от линия Кундалини.

1. Муладхара - проекция във физическото тяло - в зоната на опашната кост. Цвят – червен. Мантра – Ланг. Музикален тон – До. Планета – Марс. Функция – поддържа енергията на жизнената сила, база на сексуалната енергия, физическата индивидуалност и инстинктите за оцеляване. Зона, в която се свързват физическото и етерното тяло. Нормалната й функция поддържа психическата устойчивост. Зоново съвпада със Сефирота Йесод (Основание).

2. Свадхистана – проекция във физическото тяло – над линията на венериния хълм. Цвят – оранжев. Мантра – Ванг. Музикален тон – Ре. Планета –Меркурий. Функция – възпроизводителна, съзидателна, творческа енергия. Нормалната й функция поддържа полова система.

3. Манипура – проекция във физическото тяло – над пъпа, слънчев сплит. Цвят – жълт. Мантра – Ранг. Музикален тон – Ми. Планета – Слънце. Функция – основен разпределител на енергиите във физическото тяло. Нормалната й функция поддържа съзнанието, рационалното мислене и психическите възприятия. Зоново съвпада със Сефирота Тиферет (Красота).

4. Анахата – проекция във физическото тяло – центъра на гърдите. Цвят – зелен. Мантра – Янг. Музикален тон – Фа. Планета – Сатурн. Функция - смесител на духовните и земните енергии. Зона на връзка между етерното и астралното (емоционалното тяло). Зона на връзка между душата и физическото тяло (сребърна нишка). Управител на чувствено-емоционалния свят на човека. Поддържа функцията на сърдечно-съдова система.

5. Вишудха – проекция във физическото тяло – основата на гърлото. Цвят – небесно син. Мантра – Ханг. Музикален тон – Сол. Планета – Юпитер. Функция – координатор на личностния, висшия, същностния и божествения Аз на Човека. Зона за съпоставяне на духовните ценности и реалностите на физическия свят. Поддържа функцията на щитовидна жлеза.

6. Аджна – проекция във физическото тяло – между веждите. Цвят – виолетов. Мантра – Аунг. Музикален тон – Ла. Планета – Венера. Функция – мисловна, волева. Интуиция, телепатия, ясновидство – “Трето око”. Зона на връзка между кристалната решетка на Разума на индивида, кристалната решетка на Разума на планетата Земя и кристалната решетка на Разума на Вселената. Поддържа функцията на хипофизата.

7. Сахасрара – проекция във физическото тяло – центъра на темето. Цвят – индиго. Мантра – Аум. Музикален тон – Си. Планета – Луна. Функция – духовен живот, психическо съзнание. Зоново съвпада със Сефирота Кетер (Венец). Управлява функцията на епифизата.

Практиката ми недвусмислено доказва съществуването на още два енергийни центъра – в зоната на лявото и дясното слепоочие. Те работят активно при изявените творци и при повечето от децата, родени след 1985 година. Тези центрове осигуряват връзка на индивида с Първопричината и с плазмено-полевите структури на Кармичните полета.

В езотеричната литература вероятно ще срещнете описания на още много други чакри в различни точки на тялото, но основните входове и изходи на енергията в нашето тяло, нашият енергиен “скелет” си остават седемте чакри Кундалини.

2. Емоционално, Астрално тяло

Енергийното ниво след Етерното тяло се нарича Емоционално тяло. Доколкото то осъществява връзката на човек с Астрала бива наричано още Астрален Близнак (тяло) или Астросом в окултната литература. Връзката на Астралното и Етерното тяло се осъществява в зоните на първа и четвърта чакри от линия Кундалини чрез Етерната матрица. В това ниво са разположени тринадесет енергийни центъра (Чакри от линия Хара).

Ето тяхното кратко описание :

1. “Звезда на Душата” – чакрата съвпада като проекция с теменната седма чакра, но нейният вихър се долавя по-нависоко. Тя е прозрачна, искри с диамантен цвят и отговаря за транслирането на жизнена енергия (астрален огън) във физическия план на човека.

2-3. “Зрителни”- това е двойка чакри, които зоново съвпадат с очите на човека. Цветът им е сребрист. Отговарят за правилното функциониране на вътрешното зрение на човека и възможността за визуализация. Съзнателното овладяване на енергията от тези центрове позволява използването им като лазери при лечение.

4. “Причинна”, зоново съвпада с тила. Цветът й е сребристо сив. Това е енергийният център, чрез който се осъществява активен информационен обмен с общото информационно поле на планетата (Ноосферата), и връзка с каузалния (причинния) план. Нашият Висш Аз именно тук проявява своето присъствие.

5. “Тимус”, зоново съвпада с центъра на гърдите, където е разположена тимусната чакра. Отговаря за имунната защита и емоционалната устойчивост на човека. Цвят аквамарин.

6. “Диафрагмена”, намира се между сърдечна чакра и слънчевия сплит на линията на диафрагмата. Цветът й е лимонено жълт. Отговаря за изчистване на негативизмите от човека и балансира общото състояние при резки емоционални промени.

7. “Хара” чакра. Проектира се в зоната на три пръста под пъпа. Цветът й е старо злато. Наричат я още “Цел на живота”. Център, който е свързан пряко с усвояването и натрупването на земната Ци енергия в човешкото тяло.

8. “Междинна” чакра. Извън физическото тяло под зоната на перинеума. Осъществява връзката между астрален и етърен план, служи като изход извън физическото тяло. Цвят тъмно оранжев.

9 - 10. “Двигателни” чакри, зоново съвпадат с колената. Отговарят за движението по житейския ни път. Спомнете си при какви ситуации на човек му “омекват колената”. Цветът им е тъмно зелен.

11 –12. “Заземяващи” чакри, зоново съвпадат с центъра на стъпалата. Играят особена роля при съединяването на Духа с физическото тяло. Държат ни здраво на Земята. Цветът им е кафяв.

13. “Звезда на Земята”, нарича още “Черната перла”. Зоново е извън физическото тяло в центъра между стъпалата. Цветът и черен и чрез нея се осъществява връзката на човека с планетата Земя като същност.

Астралното, Емоционално тяло на човека е от изключително значение, защото чрез него се извършват всички видове съзнателни и несъзнателни въздействия върху нас. Те могат да бъдат благоприятни или лечебни, но могат да бъдат целенасочено зловредни. Тези две първи фини тела – астралното и етерното, са уязвими както в енергиен, така и в емоционален план. Полезно е да си припомним тук поговорката – “Ако не можеш да мислиш с добро, по-добре хич не мисли!” Ако спазваме тази простичка препоръка, ще имаме под ръка най-силната защита против всякакви волни или неволни въздействия по наш адрес. Също така самите ние няма да бъдем дори несъзнателна заплаха за околния свят. След смъртта на физическото тяло, астралното продължава известно време да съществува, но то също се разпада в последствие.

3. Ментално тяло. Това е царството на нашия разум. Тук се намира неговата така наречена Кристална решетка. Чрез този енергиен план се осъществяват също нашите връзки с Кристалната решетка на Разума на планетата Земя и с Кристалната решетка на Разума на Вселената. Нека не забравяме Закона за Аналогиите – Това, което е горе, е аналогично на намиращото се долу. Нашият Разум е сътворен по образ и подобие на Вселенския Разум и функционира преди всичко в съответствие с вселенските закони. Нарушаването и отклоняването от тях обикновено води до сериозни проблеми както за психическото, така и за физическото здраве на човека. Връзката на това енергийно ниво с предшестващото го астрално се осъществява чрез Матрица Кетер (мъдрост).

4. Духовно тяло. Трудно е да се даде точно описание на този енергиен план. В него пребивава нашият Висш Аз, който пряко отговаря за нашето духовно осъзнаване и израстване. Това е онзи наш състрадателен водач, който търпеливо чака своя час, за да ни поведе по Пътя на Светлината. Като си помисля само на колко много хора все още им предстои да се запознаят с тази най-съществена част от своя Истински Аз… Връзката с предшестващия план се осъществява чрез Небесната матрица. Чрез още три матрици и 5 галактически чакри Духовното тяло обаче обгръща всичките разположени под него енергийни планове.

5. Интуитивно тяло. Интуицията, нашето шесто чувство, често ни спасява от беди в живота. При някои от нас тя винаги е нащрек и е готова да ни служи по всяко време на денонощието, особено в критични моменти. Щом потънем в благополучие обаче, ние бързо забравяме за нея. Но кой всъщност е този наш пазител, какво е интуицията. Отговорът е прост – това е нашият Същностен Аз. И той винаги “настръхва” и е готов да ни брани, когато е поставена под видима или невидима заплаха нашата СЪЩНОСТ. Връзката му с предшестващия план се осъществява чрез Същностна матрица.

6. Причинно (Каузално) тяло. Съединено е с предшестващите го планове чрез матрицата “Аз съм”. Когато човек е достигнал до това ниво на съзнание и духовно усъвършенстване, при което може да каже за себе си тези простички думи – Аз съм, то значи той е в състояние да си отговори на въпроса на въпросите – какви са причините да бъда тук, в това тяло, на тази Земя. Това означава, че е постигнал единение със своя Божествен Аз.

Петте чакри и трите матрици на това тяло завършват енергийната структура на сложната система човек. С всичките й компоненти той се вписва в четиридесет и девет измерения на пространството. А засега е усвоил и осъзнал само три измерения и се готви да навлезе в четвъртото…

Съществуват обхвати, в които е възможно по радиестезичен път да проверим какво е състоянието на фините ни тела. По-важното е обаче да интегрираме всички свои Азове – Логическия, Висшия, Същностния и Божествения, за да можем най-сетне да се запознаем с нашия Истински Аз. Да чуем неговия тих, но твърд и настойчив глас, гласа на нашата Съвест…

Съществува ли възможност по радиестезичен път да определим какъв е най-подходящият метод за лечение и как става това?

Колкото лекари и лечители, толкова методи за лечение…

“… Веднъж Балакирев, шутът на руския цар Петър Първи, присъствал на оживен спор в двореца на тема каква е най-разпространената професия. Предложенията били много и най-невероятни. Опонентите, пийнали, били крайно неотстъпчиви. За да намали градуса на напрежението, шутът също се намесил авторитетно:

- Лечител, ето това е най-разпространената професия, заявил категорично той.

Околните го изгледали с недоумение и го взели на присмех и подбив. Дори царят дълго се смял на приумицата на Балакирев… Но шутът не обичал да остава в дълг към околните, които често подкачал с пиперливите си шегички. На другия ден привечер пъхнал в едната си буза парче ябълка, та да изглежда подута и тръгнал да броди с мрачен вид из двореца.

Кой където го срещнел му съчувствал за зъбобола и му давал съвети как да се избави от него. Кой го карал да се жабурка с водка, кой с ябълков оцет, кой го съветвал компрес от лайка да си направи, а друг дори му изнесъл цяла лекция за ползата от уринотерапията в такива случаи. Накрая намусен и свит той се изправил и пред Петър Велики. Могъщият монарх, чието любимо занимание било да вади развалените зъби на дворцовия елит, дори без да проговори извадил от чекмеджето на работната си маса зъболекарски клещи.

Когато царят се обърнал, “жертвата” му вече се превивала от смях:

- Видяхте ли, Ваше Величество, дори вие сте готов лечител, да не говорим за придворните ви, които цял ферман предписания за лечение вече ми назначиха…”

Българинът като цяло е търпелив и държелив. По природа е заклет привърженик на самолечението и едва когато окончателно грохне, тръгва при лекари и лечители. Инатът и нетърпението му обаче често му пречат да доведе до край една лечебна схема. Започва едно лечение, кара 3-4 дена, после пробва нещо друго, трето. Вади от домашната аптечка, която често е с вид на доста поомачкана картонена кутия, хапове, с които се е лекувал дядо му, дори е склонен да пробва отварата, с която кравата му се е излекувала от мастит…

Имал съм уникални случаи, когато една дама вземаше единадесет вида алопатични лекарства, добронамерен лечител и беше изписал седемнадесет вида билкови елексири, а известен лекар беше добавил към всичко още тринадесет вида билкови екстракти във вид на таблетки!!! В резултат на това лечение тя цялата беше в отоци, не можеше да се наведе да си обуе обувките, ръцете й бяха изкривени до неузнаваемост, сънят й беше тотално разбит, да не говорим за нервите и стомаха й.

Друг един тридесет годишен привърженик на природосъобразното хранене и на методите на пречистване на организма упорито прилагал всички известни му методи за почистване на тялото от отпадъци и токсини. Редувал гладолечение, уринотерапия, разделно хранене, йога и какво ли не още. Непрекъснато следял какво отделя организмът му, какъв е цветът на урината, обложен ли му е езикът и т.н. Дойде при мен с вид на мъченик, за когото “да живее” очевидно бе най-голямото изпитание на света.

Това са крайности, ще си кажете, и с право. Но те са много показателни за това между какви полюси се люшкат хората. Еднакво погрешно е да живееш с идеята че си “торба кожа, кости, мазнини и нечистотии”, които трябва ежечесано и ежедневно да изтръскваш навън, както и да си мислиш, че като изпиеш всички видове лекарства и билки ще се оправиш на минутата.

Но какво би могъл да помогне в случая радиестезичният метод?

В първия случай, който ви цитирах, ми се наложи да проверя ефекта на всяка една от предложените лечебни схеми по отделно. Редуцирахме след консултация с лекуващия лекар лекарствените алопатични средства от единадесет на четири. Елексирите, всички стабилизирани на спиртна основа, временно изключихме от процеса на лечение. От билковите таблети само три от тринадесетте вида покачваха функционалната вълна на потърпевшата. Добавихме като средство за профилактика и за възстановяване пирамиди за зонова терапия. Когато три седмици по-късно се срещнахме отново, промяната беше просто удивителна, а два месеца по-късно повечето от болежките на тази многострадална жена бяха вече само лош спомен.

По-трудно ми беше във втория случай. Употребих цялото красноречие, на което съм способен, за да убедя този човечец, че освен за “почистване на тялото си” трябва да намери време да се порадва на живота. Да позволи на душата си да почувства цялата гама от емоции и да предостави на духа си и друга информация, освен тази за цвета на урината и обложения език… Радиестезичните ми замервания посочиха като напълно ненужни клизмите и вливанията на урина в дебелото черво, пълното вегетарианство (при нулева кръвна група) и периодичното лечение с глад. Само месец по-късно при нормализиран хранителен режим, прецизирани физически натоварвания и спиране на ежедневните “почиствания” той отново си върна здравия цвят на лицето, усмивката в сърцето и радостта от живота.

Много или малко е това, преценете сами.

И все пак как конкретно радиестезията може да помогне да се ориентираме в множеството методи за лечение?

Когато имате представа за тези методи и средства, с махало в ръка можете да изберете най-подходящите за себе си. След това да се посъветвате с вещ специалист в съответната област и да прецизирате своята лечебна схема. Нека приведем някои от най-често използваните методи и средства:

1. Алопатични лекарствени средства:

Антибиотици болкоуспокояващи специализирани други

2. Витамини, минерали:

Моновитамини поливитамини вит.+ минерали минерали

3. Билки (чай, отвара, тинктура, таблети, студен извлек…)

Единични Смесени Готови комбинации Специализирани

4. Хомеопатия:

Монопрепарати Комбинация Специално приготвени

5. Диети:

Чай с мед Полодово-зеленчукова Млечна Лечебен глад

Разделно хранене Кръвно-групова Специална

6. Лечение с пчелни продукти (мед, прашец, клей, пчелно млечице)

Отделен продукт Комбинирани продукти

7. Уринотерапия:

Промивки Вътрешно Външно Лапи

8. Лечение с хума:

Лапи Вътрешно Миене Вани

9. Водолечение:

Топла Минерална Дестилирана Протиева Сребърна

10. Нагревки:

Общо Отделни части Вътрешно

11. Мехлеми:

Готови Специално приготвени Растителни Минерални

12. Инхалации, гаргари:

С билки Със сода С пчелен клей С алопатична съставка

13. Физиотерапия:

Ултразвук Магнити Вибрационен масаж Тангентум

14. Ароматотерапия:

Вдишване Втриване Вани Комбинирано

15. Соколечение:

Плодови Зеленчукови Комбинирани

16. Колоротерапия (лечение с цветове)

Медитация върху цветове Облекло Интериор Комбинирано

17. Комбинирани хранителни добавки:

18. Кинезитерапия:

Гимнастика Спортно ходене Интензивно натоварване

19. Масажи:

Цялостен Сайонджи Акупресура Спортен Локален

20. Зонова терапия:

Суджок Пирамиди Конуси Мокси Вендузи

Какво представляват протиевата и сребърната вода?

Водата е една от най-важните градивни съставки на човешкото тяло. Много важно за нашето здраве е да имаме правилен обмен на течностите в нашия организъм. За да функционира той правилно, нормално е през него на ден да преминава литър, литър и половина чиста питейна вода. Съвременният човек обаче приема все по-големи количества от необходимите му течности във вид на всевъзможни тонизиращи напитки, които допълнително го натоварват, вместо да му помагат да се пречисти. Навярно мнозина от вас са забелязали, че когато боледуваме от простудни и вирусни заболявания, ние почти спираме приема на храна и оставаме само на течности. Японските самураи, в редките случаи когато боледували, спирали да се хранят и увеличавали приема на чиста вода до 7 литра на ден. Учителят Дънов споменава, че едно от най-добрите лекарства за човека е бистрата планинска вода, подгрята на слънце няколко часа. За лечебната сила на минералните и термалните води смятам, че не е необходимо да ви агитирам. В Тибет, Индия, Китай и Япония са на особена почит водите от високопланинските извори и езера.

Научни изследвания показват, че именно тези води най-добре почистват човешкия организъм от натрупаните токсични вещества. Тайната на целебната им сила е в чистотата на водата като кристал и в отсъствието на минерали, соли и механични примеси. Когато такава вода преминава през нас, тя почиства всяка наша клетка и по този начин ни помага бързо да възстановим нарушеното си здраве.

Не всеки от нас обаче може да се изкачи високо в планината, за да си донесе чиста вода. Пък и ако всичките хукнем нагоре, дали ще остане някое чисто кътче сред природата. Оказва се, че и в градски условия можем да си помогнем с подръчни средства. Ето как да си приготвите протиева вода:

Наливате в емайлиран съд 4 литра чешмяна вода (не минерална!). Поставяте съда в камерата на домашния ви хладилник (или във фризера), където температурата е –12, -14 градуса. Там водата престоява 4 часа. След това изваждате съда от камерата и с решетъчна лъжица отделяте образувалият се вътре лед. Отново поставяте съда в камерата за още 5 часа. Извадете го след това, пробийте дупка в образувалия се лед и излейте не замръзналата вода. Оставете съда на стайна температура, докато ледът се разтопи в него. Обикновено от 4 литра остава 1 литър протиева вода. (Наименованието идва от името на руски учен, който за пръв път приготвил вода по този начин). Така приготвената вода има структура, близка до структурата на високопланинските ледникови води и е чиста от леки и тежки примеси.

Протиевата вода се прилага в случаи, когато организмът дълго време е боледувал, натоварен е с лекарствени средства или е бил подложен на силно токсично въздействие. Дневният прием е от половин до един литър. Желателно е периодът на приемане на такава вода да бъде минимум 7 дни. Ако вие желаете профилактично да направите почистване на своя организъм, използвайте двата дни преди пълнолуние. Заместете всеки ден две от храненията си с варен бял ориз (без сол и мазнина) и пийте по 1 литър протиева вода дневно. Ще почувствате осезаем прилив на сили и облекчение.

Целебните свойства на среброто също са известни от дълбока древност. Всички светени води съдържат сребърни йони. Според науката те унищожават повече от 600 болестотворни причинители. Сигурно мнозина от вас ще си спомнят, че нашите баби често поставяха в съдовете за питейна вода сребърна монета или лъжичка. Днес дори се продават уреди, с които можете да си приготвите в домашни условия сребърна вода. Дори такива упорити врагове на човешкото здраве, каквито са хламидиите например, отстъпват пред сребърните йони.

И още нещо много важно, сребърната вода не дава никакви странични ефекти. Естествено нейният прием също трябва да бъде добре дозиран, което лесно може да бъде направено чрез радиестезично измерване.

Водата сякаш е най-дъстъпното ни лечебно средство, а като че ли не умеем да го ценим?

Живял съм в Югоизточна Азия, където чистата питейна вода е изключителна рядкост. Повечето водоизточници са заразени с амеба и с други патогенни за човека микроорганизми. Там например дори водата за хигиенни нужди трябваше да се преварява около 20 минути, за да е годна за ползване. А литър бутилирана минерална вода струваше 4 долара. В България водите са национално богатство, а на повечето места се леят свободно по канали и улици. Няма да забравя шока, в който изпадна един французин, когато видя как се лее на потоци минералната вода от чешмите пред Софийската централна баня.

Искам да споделя с читателите една общодостъпна схема за водолечение, която ще помогне на мнозина от тях да се освободят по естествен път от камъни и песъчинки в жлъчката и в бъбреците. Месеците за естествено разтоварване и почистване на организма от натрупаните токсини през годината са април, август и декември. Не случайно народната традиция и църковните календари препоръчват през тези месеци постна храна и духовен пост и молитва. Ако вие съчетаете поста с водолечение ефектът ще е многократно по-висок. Схемата е следната:

Необходимо е в рамките на една календарна година да пиете три различни по минерализация и РН минерални води. Например, ако започнете от април, през целия месец ще пиете вода по следната схема:

6 дни в седмицата пиете от 1 до 2 литра минерална вода, а на седмия ден почивате (пие се обикновена или преварена вода). И така целият месец. В следващите три месеца до август вие ще пиете от същата минерална вода 2 – 3 дни в седмицата, а в другите дни ще почивате. През август ще смените минералната вода и ще пиете целия месец по схемата за април – 6 дни минерална вода, един ден почивка. В следващите три месеца до декември пиете от същата вода 2 – 3 дни в седмицата. Когато настъпи декември отново ще смените минералната вода и ще я пиете по познатата вече схема.

Естествено ще ви е необходима воля, за да приложите това лечение, но то може да ви избави дълготрайно от проблеми с жлъчката и бъбреците. Който има такива болежки със сигурност ще ме разбере за какво говоря.

Разбира се, това са само част от възможните методи и то посветени преди всичко на нашето физическо тяло. Що касае другите наши съставни части – душа и дух, за тях бихме могли да се погрижим по друг начин.

1. Молитви.

За всяко вероизповедание от съответните свещени книги и молитвеници.

2. Окултни формули за лечение:

Виж молитвениците на Петър Дънов, Петър Димков, “Практика на самостоятелното окултно лечение” на Зор Алеф и др.

3. Формули за ограждане от зли сили, демони и магии:

Пак там.

4. Псалми.

5. Релаксация.

6. Медитация.

(Буда е преподавал десет хиляди вида медитация)

7. Съставяне на вибрационни редове.

8. Йога, Чигун, Тайдзи, Айкидо…

9. Въздействие по енергийни биологично-активни зони и меридиани.

10. Зонова терапия с пирамиди, конуси и др.

11. Йога – универсална енергия.

12. Рейки.

13. Изчистване на вредни вълни и въздействия.

14. Самостоятелен духовен анализ…

И тук бих могъл да продължа изброяването, но едва ли това е необходимо. Целта ми е да дам само обща представа за нещата. И да ви накарам да се замислите дали не бихте могли да допълните, да прецизирате и да опростите практикуваната от вас лечебна схема. Понякога включването на нетрадиционни методи се оказва ключът към пълното оздравяване. Пак повтарям, проверявайте вашите постижения със специалисти в съответната област. Ако трябва да се уточни лекарствена схема, направете го заедно с лекуващия ви лекар. Ако той е истински професионалист, ще се вслуша във вашето мнение и нещо по-важно – ще ви предпази от грешки поради незнание на материята.

ЩО Е ФЪН ШУЙ И ИМА ЛИ ТОЙ ПОЧВА У НАС?

Много се говори напоследък за древно китайското изкуство Фън Шуй. Каква е неговата същност и с какво може да ни бъде полезно то на нас, българите?

Фън Шуй е наистина изкуство да построим дома си на благоприятно место, както и да го подредим така, че здравето, семейният ни живот, отношенията ни с околния свят и деловите ни занимания да процъфтяват. Хилядолетният практически опит на китайците в тази област наистина не е за пренебрегване. И днес в Китай, в Югоизточна Азия и много други места по света подредбата на домовете, магазините, ресторантите, кафенетата, обществените сгради, банките, хотелите и т. н. се извършва строго в съответствие с препоръките на Фън Шуй. Ако не се съобразите с тях, вие рискувате сериозно да навредите на отношенията си с околните, на хармонията в семейството или на успешния си бизнес.

Разхождал съм се с часове по улиците в Ханой и град Хошимин във Виетнам и съм наблюдавал с интерес ритуалите, с които сутрин рано се събуждат за живот виетнамците. Още на зазоряване от мало до голямо се захваща със сериозни физически упражнения и гимнастика по дворове, градинки и улици. Азиатците желязно спазват правилото – започни деня със себе си! След като са се заредили със силата на изгряващото слънце, те спокойно пристъпват към личните си делови занимания. Безбройните магазинчета, сергии, кафенета и ресторанти отварят врати. Собствениците прекадяват с ароматни пръчици собственото им пространство и прочитат утринна молитва за успех и здраве. След това внимателно почистват от прах малкото правоъгълно огледало, окачено над вратата. Избърсват и намиращото се редом осмоъгълно Ба Гуа. После поставят запалени ароматни пръчици пред олтара на предците във вътрешността на помещението и още един сноп пръчици пред изображението на бога-закрилник, окачено вдясно от входната врата. Следва ритуалът с окачването на веещи се на вятъра фенери, камбанки и флагчета, които с движението си привличат отдалеч погледа на минувача.

Така, след като се е погрижил за собственото си добро физическо състояние, прогонил е лошите мисли далеч, хармонизирал е пространството, в което живее и се труди, и е призовал на помощ висшите същества, в които вярва, азиатецът е готов да посрещне трудностите и предизвикателствата на деня. И това не е поза или досадно ежедневие. Това са мъдростта и вековната практика на народа.

Наблюдавал съм много пъти как започват строежи на жилищни и обществени сгради. Първите, които проверяват терена за строителство, са специалистите по Фън Шуй и излъчванията на земята. Те внимателно обхождат строителния терен с особен вид бамбукови уреди, които реагират с люлеене и звън на опасните излъчвания. Понякога такава проверка продължава с часове, докато се направи пълна картина на проверяваното место. Специалистите знаят своята работа и с техните препоръки се съобразяват и архитекти, и строители. Едва когато е готов анализът за излъчванията и разположението на терена, започва проектирането на сградата и подредбата на помещенията в нея. Често това става направо на место и само броени мигове след това се появяват строителите. Строи се с невероятна бързина – новите къщи никнат като гъби след дъжд. Първото нещо, което се внася в новия дом обаче е олтарът на предците. Следва молитва към тях да приемат новия дом и да защитават тези, които ще живеят в него от всякакви зли сили. Едва когато е осигурена тяхната защита, в дома се внася всичката друга покъщнина.

Доколко обаче традициите и вярванията на китайците, виетнамците и другите азиатски народи са съвместими с традициите и вярванията на народите в Европа и на Балканите?

Тук наистина започват различията.

За древните китайци светът е представлявал идеален квадрат. Забраненият град на китайските императори в Пекин има идеална квадратна форма. По-късно този модел е наложен на всичко останало в бита на китаеца. Постепенно квадратът бил допълнен с осмоъгълника, който отчитал всички основни географски посоки и давал по-добра възможност за вписване на жилищните и обществени сгради в околното пространство.

Основните енергии – добрата, Ци и лошата – Ша, според китайците се движат по права линия. Тази представа залегнала в основата на оформянето на геометричното пространство в храмове, жилища и обществени сгради. В системата от защити срещу Ша, или лошите мисли и енергии, за китаеца са достатъчни параваните, високите прагове, огледалата, камбанките, осмоъгълните огледала Ба Гуа и флейтите. Затова ще видите тези защитни средства навсякъде, където живеят и работят китайци. Те са неделима част от техните вярвания, обичаи, нрави и бит.

Но! Лошите сили във вярванията и култовете на повечето западни и славянски народи далеч не са толкова “прости”, колкото китайските лошотии. За разлика от тях нашенските самодиви, духове, призраци, таласъми, дяволи, демони и т.н. са вездесъщи и не припарват единствено на територия, осветена с подходящ църковен или окултен ритуал. Те се боят от изработени по подходящ начин талисмани и амулети, от магически кръгове и пентаграми или от осветени в църква икони, кръстове и др.

Така че механичното пренасяне на принципите на Фън Шуй на наша почва, не винаги е най-благоприятното нещо, за което можете да се сетите. Освен това в морето от литература, посветена на това изкуство, има толкова противоречиви правила и препоръки, че дори добрият специалист може да се обърка. Боя се, че много от западните автори на книги по Фън Шуй си позволяват доста фриволни интерпретации по темата. Стига се до пълно отричане на класическите схеми за подреждане на триграмите в осмоъгълното Ба Гуа. Въвеждат се непонятни линийки с червени и сини сектори за измерване на всички предмети, които ни заобикалят. Така например неотдавна мои познати едва не подрязаха краката на холната си маса, защото “специалист” по Фън Шуй определил с линийка, че нейната височина нарушава хармонията в помещението!!! Добре че ми се обадиха, иначе безвъзвратно щеше да пострада мебел, която няколко поколения беше внасяла уют в дома им с красивата си изработка.

Пак от гледна точка на хармонията в жилището според Фън Шуй наличието на гредоред на таваните е една от възможно най-големите злини за живеещите в него. Има се предвид формата на гредата, която създава сила на напрежение и сякаш разделя пространството пред и под себе си. За бетонните греди и трегери това наистина е така. Гредите от добър буков, дъбов или боров материал обаче, имат невероятно добро излъчване на положителна енергия и като цяло създават в помещението уют и хармония. Това обаче се установява при замерване с багети “Ци”, а не при анализ “по принцип”.

Много са и различията в препоръките как да наложите формата на осмоъгълника върху дома си и как да балансирате различните сектори в него. И тук колкото автори, толкова варианти за решение. Ако следвате сляпо препоръките в тази област, ще трябва през три - четири години да сменяте входната врата на жилището си – ту от север, ту от изток, ту от юг. Ако живеете в къща, това може би би било възможно, но как ще го постигнете в градския си апартамент? Освен това Фън Шуй с цялата си мъдрост ще си остане за вас пуст звук, ако няма кой да извърши необходимото замерване на жилището или на терена за основните геопатогенни излъчвания. Още не съм видял някой да намали радиационно излъчване с помощта на флейти, осмоъгълни или правоъгълни огледала. Не се влияят от тях и лъченията на подземните течащи води, нито пък излъчванията на заразени с патогенни микроорганизми зони. Можете да окичите целия си дом с паравани, камбанки, флейти и огледала, но изпратената ви с магически ритуал или привлечената от собствените ви лоши мисли демонична сила едва ли ще бъде спряна от тях.

Защо, нима защитите от зли сили не са универсални по света?

Тук ще трябва да поясня езотеричното понятие “егрегор”. Колективната вяра на група хора в нещо, поражда жизнена енергийна форма на обекта на вярата - егрегор. Така например за християните от всички изповедания дяволът е един и същ – с козя физиономия, рога, копита и опашка. Освен това може да се превъплъщава и да приема всякакви други образи. Пак според християнската вяра, той не може да стъпи на осветена земя, няма право да влиза в божия храм и се бои единствено от осветените атрибути на църквата – икони, хоругви, кръстове и т.н. Затова едва ли би се повлиял от защитите на Фън Шуй. Той не може да бъде спрян с параван или огледало. Единствено силната и истинска вяра, духовният и праведен живот могат да му попречат да обсеби вашата душа. Мисля, че това обяснение е повече от достатъчно.

Освен това радиестезистът е човек, който не приема на доверие нищо. Той проверява всичко на практика. С багети “Ци” в ръка може да установи какъв е потокът на Ци енергията във вашето жилище или офис. Къде той е силен, къде е слаб, къде изобщо отсъства. Така преценката ще бъде много по-точна. Тези багети могат да покажат също наличието на лоши енергии “Ша” в едно помещение и да ви позволят да локализирате източника им.

Ще ви разкажа един любопитен случай.

Неотдавна ми се наложи да проверявам едно софийско жилище за вредни вълни и геопатогенни зони. Домът беше подреден наистина с вкус и излъчваше уют и спокойствие. Стените в повечето помещения бяха украсени с професионално избродирани гоблени, кой от кой по-слънчеви. Собственичката беше безкрайно приветлив и лъчезарен човек, но през последните години страдаше от необяснимо главоболие. За нейно разочарование болката я посещаваше най-често на любимото и за бродиране място.

Направих последователно измервания за радиоактивност и за наличие на геопатогенни зони. Нямаше дори следа от такива. Проверих дали няма сугестивни въздействия срещу дома и семейството. Също отрицателен отговор. Тогава пристъпих към проверка на енергийните потоци в помещенията и отново не намерих някакви аномалии. Накрая включих в действие багетите “Ци” и започнах да замервам излъчването на всеки един от окачените по стените гоблени. Не намерих нито един с отрицателно излъчване…

Стоях дълго време озадачен пред любимия фотьойл на моята домакиня и накрая поисках разрешение да седна на него. Отпуснах се в меката мебел и затворих очи. Надявах се сетивата ми да не ме излъжат и да почувствам откъде идва напрежението на това място. Не беше минала и минута, когато в мен се появи усещането, че някакви остри предмети са насочени към тила ми. Бавно се обърнах към стената и видях източника на “Ша”. На стената бяха окачени два гоблена, поставени в масивни рамки с извити навън остри ъгли. Главата ми попадаше точно в пространството между двата гоблена и ъглите им сочеха право в нея от разстояние около половин метър. Багетите “Ци” само потвърдиха моето усещане – те се завъртяха рязко отрицателно и продължиха движението си на метър и половина от стената.

Преместването на фотьойла само на метър встрани от досегашното му място се оказа достатъчно да се освободи тази изстрадала дама от натрапчивото главоболие.

Какво представляват тези багети “Ци”?

Изработват се от медна или помеднена тел. Формата им е геобразна. В началото имат антенен резонатор, състоящ се от определен брой намотки. Багетите са изключително чувствителни и с тяхна помощ може да се долови наличието на енергията Ци в пространството около нас. Естествено нужно е определено време, за да свикнете с реакцията на тези инструменти, но опитен радиестезист би могъл да усвои “езика” им за няколко дни. Лично аз изработвам такъв тип багети, често дори съобразени с индивидуалните способности на човека, който ги поръчва. По принцип съществуват и универсални багети “Ци”, които бихте могли да намерите в езотеричните книжарници в София.

Повтарям, те са предназначени за проверка на потоците положителна (Ци) и отрицателна (Ша) енергии. Освен това с тяхна помощ можем да доловим холограмното излъчване на всякакви произведения на изкуствата. Ще ви дам един поучителен пример.

Бях на проверка за геопатогенни зони и вредни вълни в дома на семейство архитекти в Бояна. Дворът и къщата бяха подредени с изключителен вкус. Професионализмът на домакините личеше и в най-малките детайли. Мястото беше аранжирано по всички правила на Фън Шуй и дори вътрешното пространство на дома беше организирано съвършено. И въпреки това очевидно нещо не беше наред. Сънят и на двамата беше неспокоен, при все че всеки имаше своя отделна спалня. Често безсънието ги събирало посред нощ на дивана в просторния хол, където се случвало да предремат до сутринта.

Причинителят на безсънието в дамската спалня беше изобличен сравнително бързо – проекцията на силен подземен воден поток преминаваше по диагонал през леглото на любознателната ми домакиня. Подредбата на помещението беше перфектна според изискванията на вътрешната архитектура и съвременен дизайн. От гледна точка на Фън Шуй нямаше какво повече да се желае, но всичко това очевидно не беше достатъчно, за да намали вредното въздействие на водното течение.

В спалнята на домакина задачата се оказа по-сложна. Нямаше водни течения, леглото беше ориентирано идеално по географските посоки линиите и кръстовките на геомагнитните мрежи не го пресичаха. Радиоактивният гама фон беше в рамките на нормалното. Наложи се в действие да влязат багетите “Ци”. Две картини на талантлив наш художник украсяваха помещението. Едната беше окачена точно над леглото, а другата заемаше място на противоположната стена. Картините бяха в меки, пастелни тонове и изобразяваха красиви пейзажи. Първото ми усещане беше, че едва човек може да си избере нещо по-подходящо за спалня. Багетите обаче бяха на друго мнение – от тяхната реакция можеше да се съди, че картината над леглото има силно отрицателно импулсивно излъчване. На моменти багетите се завъртаха бясно в отрицателна посока, след това рязко спираха и дълго време се движеха хаотично ту напред, ту назад. Това нарушаваше потока на положителната Ци енергия, който в една спалня трябва да бъде мек и плавен. Очевидно този хаотичен енергиен поток пречеше на съня на моя домакин.

Защо обаче картината, която по всички правила трябваше да има меко хармонизиращо излъчване, правеше точно обратното? Поинтересувах се дали собствениците знаят нещо повече за съдбата на нейния автор. Оказа се, че той е бил техен близък семеен приятел. Животът му обаче в никакъв случай не би могъл да бъде образец за подражание. Талантливият мъж бил раздиран от комплекси, насадени в подсъзнанието му още от ранно детство от тиранични родители. В юношеските си години той неведнъж бягал от къщи, за което бил наказван жестоко. Първите му любовни увлечения били пресечени по груб и циничен начин, което съвсем го извадило от релси. Постепенно алкохолът станал най-добрият му приятел, а разрушителните страсти и несигурността довели до нелеп край на житейския му път…

Премерих още две негови картини, поставени на различни места в дома. Както очаквах при тях се повтори същото – хаотични и нехармонични движения на багетата “Ци”. Очевидно в своите платна авторът беше вплел цялата си болка и нерадостна съдба.

И все пак може ли Фън Шуй да ни помогне в живота?

Още веднъж ще повторя, принципите на Фън Шуй се градят върху китайския описателен модел на света, китайския хороскоп, китайските обичаи и вярвания. Въпреки хилядолетния опит на този народ, не бива да приемаме всичко наготово. Иначе ще трябва да приемем и тезата, че единствената цивилизация в света е китайската, която, затворена в своя идеален квадрат, от всичките четири географски посоки е заобиколена от варвари… Ние не знам, но китайците до края на деветнадесети век са били твърдо убедени в това.

Искам да ме разберете правилно. Нямам нищо против Фън Шуй. Самият аз често използвам правила, утвърдени от практиката в тази дисциплина. Но предпочитам всичко да проверявам, а не да се доверявам сляпо на готовите препоръки. Често установявам различия с утвърдените от векове норми и то не за друго, а просто защото съвременният свят много динамично се променя. В условията на живот и бита на съвременния човек нахлуха толкова нови подробности, че често дори не успяваме да свикнем с тях, а те вече коренно са се изменили. Впрочем най-сериозното предимство на Фън Шуй е в това, че то е изцяло съобразено с принципите и законите на Вселената, които наистина са неизменни, откакто свят светува.

СЕДЕМТЕ ВСЕЛЕНСКИ ПРИНЦИПА

Бихте ли споменали някои от тези закони и принципи, за да не звучат нещата толкова абстрактно.

Едва ли в такава книга, като моята, е мястото да се обясняват тези неща, но ще се опитам да дам поне малка представа.

Нашият свят може да се раздели условно на три нива, в които човек се проявява, живее и битува. Това са Физическото ниво, Менталното ниво и Духовното ниво. Простичко казано, по едно ниво за всеки от нашите три компонента – Тяло, Душа и Дух. Разбира се, тези нива не са строго разграничени и взаимно се проникват, така както и трите съставни части на нашата същност. От осъзнатото и разумно действие на човека във всяка от трите сфери зависи неговото физическо, творческо и духовно развитие. Тук някъде е формиран идеалът за всестранно развитата личност, който преминава като светъл лъч през всички учения, посветени на човека. До него обаче сякаш са достигнали единствено знаещите и можещите – посветените и маговете, а те все още са незавидно малцинство след целокупното природонаселение на планетата Земя.

Все пак обнадеждаващо е, че в нашето съвремие стремящите се към истинското знание и можене вече са стотици хиляди, дори милиони. (Колко съм смел в прогнозите!) Затова вселенските принципи и закони стават все по-разбираеми и достъпни за мнозинството. Ето седем основни принципа, които обясняват същността на света, в който живеем:

I. Принцип на ментализма.

Светът е Ментален и безспорно е създаден от Ума.

Не са необходими много доказателства, за да стигнем до извода, че едно такова сложно творение като човешкия свят не може да възникне от нищото. Най-малкото за това са били необходими нечия идея, първичен строителен материал и творческа енергия. Така твори и самият човек – всичко се заражда като идея в мислите му, а едва след това се пресътворява в бита и битието му. Затова знаещите и можещите дават следната препоръка – Ако не можеш да мислиш с добро, по-добре хич не мисли…

II. Принцип на съответствието (известен още като закон за аналогиите).

Каквото е горе е аналогично на това, което е долу; каквото е долу, това е й горе.

Кратко и не съвсем ясно, ще кажат някои от вас. Този закон обяснява взаимовръзката между всички елементи във Вселената – Макрокосмоса и нашия свят – Микрокосмоса. Самият Човек съдържа в себе си всички форми на материята, предхождащи неговото появяване, и е сътворен по образ и подобие на твореца. Тоест макар и миниатюрна, той е частица от цялото. Съответно живее и се развива по законите на цялото, което от своя страна се грижи еднакво за всяка една своя градивна частица.

III. Принцип на вибрацията.

Движението означава живот, всичко живо се движи, вибрира.

Действително всичко в нашия свят вибрира, излъчва и приема вълни. Това е принципът, върху който работи радиестезията. Следователно всичко в света е живо, дори камъните и минералите, които кой знае защо сме свикнали да наричаме “нежива природа”. Там, където вибрацията и движението спират, настъпва смъртта. Развитието и промяната на човечеството несъмнено е свързано с вечното движение и вибриране.

Не случайно в източния описателен модел на света – И Дзин, последната, шестдесет и четвърта хексаграма, Уей Дзи, носи смислово съдържание – Не приключен. Светът е преминал през етапа на пълна хармония и отново е навлязъл в състоянието на хаоса. От това наглед хаотично вибриране ще се зароди нов свят, кръговратът на живота продължава.

IV. Принцип на противоположностите (Закон за полярността).

Всичко в нашия свят е полярно. Всяко нещо има своята противоположност. Противоположностите са еднакви по своята природа но са различни по степен, затова се привличат. Еднаквите полюси се отблъскват.

Цялата ни планета е един голям двуполюсен магнит. Такъв е и човекът – половината ни енергийни меридиани са плюс, другата половина минус. Във вечното противопоставяне и взаимно привличане се пресътворява светът. В равновесието между плюс и минус е доброто здраве. Нарушаването на това равновесие води до болести и страдания. В това, надявам се, вече лично сте се убедили.

V. Принцип на ритъма.

Животът ни протича на приливи и отливи, възходи и падения, люлеене напред и назад.

Знанието на този принцип ни позволява да преминаваме по-разумно и безболезнено през трудните периоди на нашия живот, както и да използваме пълноценно периодите на прилив на творческа енергия и вдъхновение. Затова е казано, че знаещите и можещите дори в страданието и падението си могат да извлекат полза и поука. Замислете се колко неприятности и горчивини може да ви спести осъзнаването на този принцип, нали?

VI. Принцип на причината и следствието.

Няма причина без следствие, както и всяко следствие си има своята причина.

Това е известно дори на малките деца, които набързо биха ви изрецитирали – Няма огън без дим; Няма крушка без опашка; От кратунка се раждат кратунки; Каквото повикало, това се обадило… и още куп други приказки от този род. Децата също знаят, че е много по-добре да знаеш и да използваш принципите, отколкото друг да ти налага свои измислени правила и принципи. Де да го можеха и възрастните…

VII. Принцип на рода.

Всяко нещо в света има своя мъжки и женски принцип.

Тази истина е валидна за всичките нива – физическо, ментално и духовно. Проявата на принципа на рода позволява светът ни да се възпроизвежда на всяко от посочените нива. Затова истинските генофондни отношения се създават между мъжа и жената, между мъжкото и женското начало. Оттук нататък могат да се изприказват много приказки, както и да се залитне в различни посоки, които да оправдаят човешките слабости и пристрастия. Принципите обаче са си принципи и незнанието им не оправдава тяхното нарушаване, това е!

Виждате, че няма нищо сложно в тях. Цялата работа обаче е там, че освен да ги знаем, трябва да умеем да ги прилагаме на практика. Можеш да прочетеш сто пъти едно нещо на теория, но то ще си остане за теб абстракция, докато не го приложиш на практика. Опитайте да откриете в живота и в ежедневието си действието на тези седем принципа и вие с учудване ще установите колко много неща ще намерят своя логически отговор. Необяснимото се превръща в реалност за нас, едва когато навлезем в него.

ПИРАМИДИТЕ

Започвам тази глава с вълнение. Пирамидите са ми толкова познати, сякаш цял живот само с тях съм се занимавал. В същото време не престават да ме изненадват всеки ден. През годините от излизането на първата ми книга понатрупах доста практически опит в зоновата терапия с пирамиди и в изграждането на защити срещу вредни вълни и геопатогенни зони. До хората достигнаха над 3000 изработени от мен пирамиди и резултатите в повечето случаи са окуражаващи и изненадващи. Вярата и надеждата постепенно се превърнаха в практика и убеждение. Продължавам своите търсения, защото материята е толкова необятна, че вероятно си заслужава да й бъде посветен отделен труд. Засега обаче ще оставя фактите да говорят сами.

Трудната в международен план 1999 година ни постави като цяло пред нови екологични проблеми. Бомбардировките над Косово и Сърбия вдигнаха във въздуха вещества, които сериозно замърсиха почвите и водите над целия Балкански полуостров. Въздушните течения, които в преобладаващата си част идват от северозапад към България, донесоха и по нашите земи доста от чуждоземските и съседските “подаръци”. С риск да стана досаден ще повторя, че през втората седмица от бомбардировките в София и около нея радиационният гама фон се покачи от 0,18 до 0,30 – 0,35 микросиверта. От радиологична гледна точка това количество е поносимо за човека и не го убива директно. От радиестезична гледна точка обаче то дава натрупване в човешкия организъм и след време предизвиква сериозни проблеми. Освен това алфа частиците във въздуха останаха трайно повишени и през цялата 2000 година, а повишената сила на слънчевото греене и през тази година продължава да предизвиква сериозни изгаряния по растения, животни и хора.

През 2000 година неколцина военни от структурите на НАТО, участвали във военните мисии на Балканите, се разболяха от рак и левкемия, което стана повод да се заговори за проблема с обеднения уран, използван в боеприпасите на алианса, посипани така щедро над Босна, Косово и Сърбия. Лишен от основния си гама излъчвател, обедненият уран сякаш е безобиден. Използва се в боеприпасите поради голямото си относително тегло като насочващ и пробивен елемент. Замърсените с него райони обаче се превръщат в бомба със закъснител. Защо?

Цялата работа е там, че се променя йонизацията им от отрицателна в положителна. И какво от това, ще запитате вие. Ще ви напомня тук принципа на противоположностите – еднаквите полюси се отблъскват, различните се привличат! През годините на студената война и ядреното противопоставяне тонове радиоактивни частици попаднаха във високите слоеве на земната атмосфера. Те и до ден днешен си стоят там на около 20 километра над главите ни, защото техният поляритет е минус. Земята като цяло също е минус и нейното излъчване отблъсква високо нагоре в атмосферата еднополюсните частици. А какво става в районите, чиято йонизация по изкуствен начин е променена в плюс?

Оставям отговора за по-досетливите от вас. Другите могат да продължат безгрижно да си живеят без да се вълнуват от подобни невидими заплахи. За тях си остава в сила репликата на Вуте, който, когато видял за пръв път жираф в зоологическата градина, категорично отсякъл – “А стига бе, такова животно нема!”

Разказвам ви цялата тази история, защото тя беше поводът да се появят на бял свят цяло поколение нови пирамиди – за почистване на хранителни продукти от токсини и радиация, за защита на жилищни и обществени сгради от повишена радиация, за зонова терапия и изчистване на човешкия организъм от натрупани вредни вълни и токсини. Като цяло те са с доста различни параметри от познатите ни копия на Хеопсовата пирамида, които досега най-често се използваха за подобни цели. Полето, което те формират, е по-осезаемо наситено енергийно. Цялостният ефект е, че с по-малко на брой пирамиди могат да се защитят по-големи площи от вредни излъчвания.

Една подобна задача възникна през есента на 2000 година в Училището по океански и морски риболов в Бургас. Моя позната, преподавател в това училище, човек с повишена чувствителност, долови, че нещо не е наред в сградата. Заедно с колеги от Бургас направихме необходимото й радиестезично замерване. Под нея очевидно имаше наносни слоеве, които излъчваха повишена радиация. Уредът засече на отделни места стойности до 0,42 – 0,45 микросиверта. Освен това имаше две зони на застойни води, който допълнително усложняваха картината. Резултатът от всичко това беше повишена заболеваемост и раздразнителност както сред преподавателите, така и сред учениците.

Наложи се да се разработи защита за цялата сграда. Трябваше да се екранира приземният етаж, но да се защити и най-горното ниво, защото лъченията не признават бетонните плочи и преминават в повечето случаи свободно през тях. Необходими бяха около тридесет пирамиди. Около петнадесет минути след поставянето и активирането им най-високата стойност, която уредът за измерване на радиация засече, беше 0,24 микросиверта и то в зоната на най-агресивното лъчение. Как се отрази това на преподавателите и учениците, ще запитат някои от вас. Като цяло намаля напрежението, а това на свой ред подобри атмосферата на общуване между преподаватели и ученици. Спокойното общуване спестява много изхабени нерви и простичко казано означава по-добро здраве. А както казвали древните мъдреци, здравето и със злато не можеш да си го купиш, затова е безценно.

Впрочем някои от жилищните квартали на Бургас показаха също подобен проблем. Очевидно в определен период от време в инертните материали, с които са изграждани бетонните грамади, са попадали и радиоактивни частици. Някои от по-старите бургазлии дори си спомниха за пясъци, добивани от района на мина “Росен”. Изграждането на защити в няколко жилища с новото поколение пирамиди показа същия резултат, както и в училището. Стойности от порядъка на 0,35 – 0,45 микросиверта слизаха в зоната на фоновата радиация – 0,19 – 0,23 микросиверта. Ако ме питате как става това, ще ми е трудно да ви обясня, но фактите са факти при това недвусмислено потвърдени с електронен измервателен уред. А когато нещо наистина работи, и е от полза за здравето на човека, мисля си, че е добре да бъде използвано. Ако отричахме някои безспорно полезни неща, просто защото не можем да разберем веднага как те работят, днес нямаше да познаваме електрическата крушка, телефона и последвалите ги далеч по-съвършени съвременни комуникации и изобретения.

Бурната строителна дейност напоследък също ме наведе на мисълта за изработване на защити, които могат да се вграждат още по време на строеж. Така те остават “за вечни времена” в сградата и не могат да бъдат унищожени от невнимателни собственици и наематели. За целта бяха изработени серия пирамиди от керамика и дърво, които могат да се използват както за вграждане, така и при аранжиране на интериора на сградите. С тяхна помощ се екранират лъченията на подземни течащи и застойни води, на геомагнитните мрежи, на зони, заразени с патогенни микроорганизми, както и някои електромагнитни лъчи.

За разлика от предишните защити, които обикновено се разработваха за отделно жилище или еднофамилни къщи, новото поколение пирамиди позволява да се защитят практически всякакви сгради – стопански, обществени и жилищни, без ограничение на застроената площ. На моменти се налага приложението на комбинирани защити, когато лъченията са особено агресивни.

Такова бе положението в един от най-луксозните столични ресторанти, където атмосферата беше доста напрегната. Въпреки прекрасните условия за удобство и уют на клиента, изискания интериор, перфектното обслужване и невероятната по богатство и изпълнение кухня, клиентелата на ресторанта беше доста неустойчива. Много от посетителите си отиваха, възхитени от условията и обслужването, но въпреки обещанията, че скоро пак ще дойдат, повече не се появяваха.

Радиестезичната проверка на терена показа наличието на две силни подземни водни течения, които се кръстосваха под сградата и на обширен воден “джоб”, който събираше застойна замърсена вода. Към излъчването на тази силна геопатогенна зона се добавяше и тягостната информационна следа от самоубийството на предишен собственик на сградата. Пребиваването в такива места действа интуитивно на настроението на хората. Те могат да прекарат часове в подредения с вкус интериор и да се наслаждават на изисканите ястия и напитки, но вътрешно, на интуитивно ниво, в тях ще се натрупа необяснимо напрежение. И следващият път, когато решат да отидат на ресторант, именно интуицията, която се грижи на едно по-фино ниво за сигурността и здравето на човека, ще ги накара да потърсят друга възможност. Така вкуснотиите, перфектното обслужване и луксът не винаги се оказват достатъчни, за да вървят по мед и масло нещата.

За да не нарушим хармонията на обзавеждането в случая се наложи да прибегнем до комбинирана защита. В приземния етаж, кухнята и сервизните помещения беше разположено първото защитно ниво от пирамиди. В залите на следващите два етажа бяха поставени каталитични неутрализатори, елегантно изработени от инж. Валентин Маринов и инсталирани в месингови вазички и свещници. Те се вписаха по подходящ начин в обзавеждането на залите, без да правят впечатление и да привличат излишно внимание към себе си.

Първите защити с вградени пирамиди бяха на осем етажна жилищна сграда върху 900 квадратни метра застроена площ, на технически комплекс, включващ автомивка, автомобилен сервиз и кафене, както и на един пет етажен частен хотел в покрайнините на София, разположен върху 500 квадратни метра площ. И в трите случая ставаше дума за сложна геопатология – наличие на подземни водни течения, подземни кухини, повишена фонова радиация. Последваха ги и няколко новостроящи се по-малки жилищни сгради. Очевидно препоръката, публикувана в “Държавен вестник” през 2000 г., да се извършват предварителни проверки на терените за строеж за наличие на геопатогенни зони, е стигнала до съзнанието на доста строители и предприемачи.

Какъв е ефектът от радиестезичните защити? Какво ни дават те?

Това са въпросите, който най-често ми задават, когато стане дума, че е необходимо да бъде защитено някое жилище или сграда. Многократните ми наблюдения недвусмислено показват, че там, където има защита, здравето на хората се стабилизира. Нещо повече, стабилизират се дори отношенията между хората, живеещи или работещи на това място. Знам, че много трудно е измерим ефектът на доброто здраве и ведрото настроение. Но знам също, че тези, които са ги загубили, единствени могат да оценят тяхната истинска стойност. От великото множество и разнообразие на защитни средства като че ли най-ефикасни и дълготрайни се оказват каталитичните и пирамидалните. Техен сериозен плюс е, че са лесни за разполагане и могат да покрият големи площи. Могат да служат години наред стига да не бъдат унищожени физически или механично.

Какво представляват тези защити във финансово измерение? Достъпни ли са за хората с ограничени финансови възможности?

Това са следващите два неизбежни въпроса, които също винаги ми се задават. Да, достъпни са. Често защитата на един апартамент излиза по-евтино от цената на опаковка антибиотик. При това антибиотикът ще ви стигне само за няколко дни и не се знае още колко опаковки ще трябва да изгълтате, за да се стабилизирате, докато защитата може да работи десетки години, освен ако не се разруши нарочно или неволно. Защитата на цяла нова сграда като ценово изражение е направо смешна на общия фон на разходите по строежа – тя едва ли ще надхвърли равностойността на два квадратни метра застроена площ.

Могат ли да помогнат пирамидите на човек да стабилизира своето здраве и ако могат, как става това?

В тази област също имам натрупан не малък практически опит. Пирамидите са ценен помощник в трудни моменти и добро средство за профилактика при редица заболявания.

Веднъж ме потърсиха за помощ при много тежък проблем с жена на възраст около 60 години. От две години тя страдаше от неизяснено заболяване, в следствие на което хемоглобинът й се отделяше в урината. В момента, в който се обърнаха към мен за помощ, този процес не можеше вече да бъде овладян с никакви лекарствени средства. След подробен радиестезичен диагностичен анализ единственото средство, което даваше някакви надежди да се овладее положението, се оказаха пирамидите. Направихме схема за зонова терапия по определени точки на сърдечния и на предния среден меридиани. Въздействието трябваше да се извършва два пъти на ден по 10 минути за всяка точка минимум 21 дни. Очакванията ми бяха, че след няколко дни положението ще се стабилизира. Каква беше изненада ми обаче, когато още след втория сеанс разпадът на хемоглобина спря. През първите три седмици само веднъж имаше влошаване на положението, но то беше овладяно за едно денонощие. Близо година продължи периодичната ни връзка с тази жена, въпреки прогнозите, че й остава максимум месец живот.

Съвсем неотдавна моят добър познат от Бургас Георги – Бай, сподели следния опит. Неочаквано за него самия кръвното му налягане започнало да се задържа на тревожно високи стойности. Горната граница се покачила на 165 единици и с никакви лекарствени средства не желаела да слезе по-ниско. Знаейки за лечебната сила на пирамидите и за способността им да помагат на разстояние, той поставил в “кралската крипта” под пирамида № 21 свой личен свидетел (кичурче коса) заедно с една таблетка от лекарството за понижаване на кръвното налягане. Само след едно денонощие кръвното се понижило с 20 единици и се задържало устойчиво в тези приемливи граници.

Всъщност този пример е само един от голяма поредица подобни случаи. Пирамидите притежават удивителната способност да предават на разстояние еманацията на лечебни средства, поставени във вътрешното им пространство заедно с носител на ДНК на лекувания човек. Това е особено благоприятно, когато се налага продължително приемане на поддържащи лекарствени средства.

Как се постъпва в подобни случаи?

Добра работа могат да свършат в случая копия на Голямата пирамида в Гиза с размер на основата 21 – 23 см. Пирамидата може да е изработена от алуминий, картон или дърво и трябва да е куха, без дъно. Изработва се поставка във вид на кубче с височина 5 – 6 см. Върху кубчето се поставя личен свидетел на човека, на когото се помага, най-добре кичурче коса, загърнато в листче чисто бяла или розова хартия. При косата се поставят 1-2 таблетки от препоръчаното лекарство. Ако лекарствата са повече, поставят се таблетки от тези, които се вземат най-продължително време. Отгоре се поставя пирамидата, ориентирана със стените си по четирите посоки на света.

Какъв е ефектът от подобна терапия?

Обикновено се усилва ефектът на лекарственото средство, намаляват страничните явления от приемането му и настъпва по-бързо общо стабилизиране на лекувания. Като цяло организмът много по-бавно изработва привикване към лекарството. В редица случаи по естествен път след стабилизиране на общото състояние намаляват дозите на приеманите лечебни средства, а в някои случаи се стига дори до пълното им спиране. Освен това пирамидата изчиства натрупани вредни вълни в организма на човека. По този начин тя му дава възможност много по-бързо да се възстанови от налегналите го болежки.

Сред материалите за изработване на пирамиди споменахте алуминия. Разпространено е мнението обаче, че металните пирамиди не са най-добри.

Има различни мнения по въпроса. В “Тайната сила на пирамидите” колегата Богомил Герасимов говори много по въпроса за неприемливостта на металите, но отбелязва един феномен – алуминия. Той споменава, че пластинки алуминий, поставени под картонена или дървена пирамида, запомнят енергийните характеристики на пирамидата и след това излъчват същата вълна. Като цяло алуминият е благоприятен за човешкото здраве. Същото може да се каже и за медта (Cu).

В практиката си съм изработвал и изпробвал пирамиди от много материали – картон, дърво, керамика, камъни и минерали, стъкло, кристал, алуминий и мед. Категорично мога отхвърля като материал желязото, пластмасите, поцинкованата и черната ламарина. Дори дървени пирамиди, в сглобяването на които са използвани винтове или пирони, сериозно влошават своето качество. От металите алуминият и медта дават много добри резултати. Пирамиди от стъкло, кристали и минерали имат силни лечебни качества. Най-неутрален и благоприятен за човека материал е дървото. Картонът също върши добра работа, но лесно се деформира и трудно задържа устойчива форма.

Алуминият има три предимства – благоприятен е за човешкото здраве, лесно се обработва и задържа устойчиво придадената му форма. Всъщност има и още едно немаловажно качество – евтин е като суровина и изработените от него пирамиди не са скъпи. Вече няколко години работя с този материал и получените резултати ме убеждават, че съм на прав път. И тъй като практиката е най-добрият съдник, оставил съм отдавна на нея преценката кое работи и кое не. Останалото са теоретични приказки от хиляда и една нощ. Още повече, че все още се срещат много колеги, които признават единствено изработените от тях пирамиди, а всички останали считат за негодни. Според тях дори Джосер и Имхотеп са били големи некадърници, защото не могли да си направят пирамида като пирамида, ами построили стъпаловидна някаква! (Нищо, че стои непокътната вече няколко хиляди години).

Всъщност Джосер и Имхотеп ли са положили началото на строежа на пирамидите в Египет?

Ако можех, сигурно щях да ги питам. Впрочем дори учените признават вече, че хронологията на древно египетската история е сериозно объркана. Направените напоследък открития, сред които стотиците статуи на преддинастичните фараони, изместват времето на възникване на тази цивилизация с около 28 – 30 хиляди години назад. Колкото и да е странно по българските земи също има доказателства за една такава датировка. Храмът под открито небе Мадара, пещерата Магура, Белоградчишките скали и находките в Странджа планина тепърва ще ни разкриват много от своите ревниво пазени тайни.

Известен от хрониките факт е, че фараонът Тутмос, комуто приписват изграждането на Сфинкса, всъщност е сънувал пророчески сън и само е посочил мястото, където под пясъците се намирало загадъчното творение. Работниците просто го изровили и почистили. Голямата пирамида на платото Гиза също е построена далеч преди царуването на Хуфу (Хеопс). Всичките тези факти обаче са в разрез с официално приетата хронология на династичен Египет. Много от тях находчиво са били натъкмени, за да паснат на писанията на съвременните хронолози и учени. Но нека оставим изясняването на истината на посветените и маговете, които единствени изглежда пренасят в нашето съвремие спомените си от онези далечни времена. А знанието само ще изникне в нужното време и място.

От практическа гледна точка за мен са много по-интересни възможностите, които ни дават пирамидите днес. С тяхна помощ можем да почистим от токсини храните, които консумираме. Можем да усилим лечебния ефект на лечебните средства, които приемаме. Можем да защитим дома си от вредни излъчвания. Можем да подкрепим и да подобрим значително здравето си. Можем да укрепим домашните си растения и любимци. Малко ли ви се вижда всичко това?

Кои са най-често използваните от вас модели пирамиди?

Ще повторя някои неща, казани вече в моята “Радиестезична тетрадка”, за някои от многократно проверените в практиката пирамиди за въздействие върху биологично активни зони на човешкото тяло и за обща употреба.

N 21 е умалено копие на Хеопсовата пирамида в Гиза. Това е телурична пирамида. Предназначена е за почистване на хранителни продукти от нитрати, радиация и други вредни вълни. Тя може да ви помогне да възстановите лечебната стойност на лекарства и билки с близък до изтичане срок на годност.

За почистване на хранителни продукти с тегло около 2 килограма поставете пирамидата върху тях минимум за 7 - 8 часа. Препоръчвам да подлагате на тази процедура преди всичко плодовете и зеленчуците, които ще консумирате сурови, но може да почистите и тези, които ще готвите. Лекарства и билки престояват 24 часа под пирамидата за възстановяване и почистване. Ако поставите пирамидата за по-продължително време върху домашната си аптечка, вие ще си гарантирате по-дълготрайно и по-сигурно съхранение на лекарствата в нея. Поставена върху домашния хладилник, пирамидата ще осигури допълнителна защита от разваляне на хранителните продукти дори при минимална степен на охлаждане.

С този модел мъжете могат да изпробват един отдавна известен ефект на копията на Хеопсовата пирамида. Ножчета за бръснене, поставени в “Кралската крипта” върху поставка с височина 1/3 от вътрешната височина на пирамидата/ за N21 1/3 е равна на 5 см/, възвръщат своята острота. Така с едно двойно ножче “Жилет” се бръснах 9 месеца, след което спрях експеримента и то не защото ножчето се изхаби, а защото си пуснах брада. Важна подробност за успеха на подобен опит е пирамидата да бъде ориентирана по четирите посоки на света.

Пирамида N 21 може да се използва за лечебно-профилактични цели при гастрит, колит, язва на стомаха и дванадесетопръстника, панкреатити и други проблеми с храносмилателната система; при общо отслабване на имунната система. Тя се поставя последователно в зоната на слънчевия сплит и зоните на изявената болка по 15 - 20 мин. за всяка точка. Процедурата се повтаря няколко дни поред до изчистване на болката и стабилизиране на здравето. При хронични заболявания препоръчвам да се правят три поредни сеанса от по 9 дни въздействие с 3 дни почивка между отделните сеанси. Не превишавайте посочено време за енергийно насищане на дадена зона, защото пирамидата дава само толкова, колкото е необходимо за възстановяване на енергийните баланси. Не съществува опасност да “преенергетизирате” даден орган или система, защото след като отдаде нужното количество енергия пирамидата практически се “самоизключва”. Нека не забравяме, че в природата енергия се отдава само там, където има недостиг, и само толкова, колкото е необходимо...

Модел 21 се използва и за дистанционно въздействие и защита. В случаи, когато дадено заболяване налага продължително приемане на медикаменти или билки, можем да прибегнем до помощта на пирамидата. За целта завийте кичурче от вашата коса в чисто бяла хартия и го загънете така, че да не се разпилява. Отгоре на листчето напишете вашето име и рождената си дата. Поставете след това косата върху поставка с височина 1/3 от вътрешната височина на пирамидата, а върху нея поставете по една таблетка от лекарствата, които вземате по лекарско предписание. Ако пиете билки, поставете 1 супена лъжица от сухата дрога, увита в бял лист, върху косата. Поставете отгоре пирамидата и я ориентирайте по четирите географски посоки на света. Така вие ще получите допълнително по вълнов път усилване на ефекта от прилаганото лечение. Много често след няколко дни престой съм наблюдавал как постепенно човек се стабилизира и успява да намали дозата на вземаните лечебни средства.

С какво се обяснява способността на пирамидите да действат на разстояние и защо поставяме отдолу коса, ще запитат любознателните.

Косата съдържа нашия уникален ДНК код, който ни прави единствени и неповторими на планетата. Когато концентрира върху него определена енергия, пирамидата извърша информационен запис в нашия код и по този начин независимо от разстоянието, на което се намираме, ние получаваме оказаната ни от нея помощ. Веднага искам да предупредя, че по такъв начин не може да се навреди на човек, защото пирамидата не допуска вредни вълни във своето пространство и защото генерираната от нея енергия достига до нас само тогава, когато наистина имаме нужда от нея. Ето защо, дори и когато не сме болни, можем да поставим кичурче своя коса под пирамидата. Така в момент, в който изпаднем в енергиен недостиг, ние ще получим подкрепа, независимо в коя точка на планетата се намираме.

Пирамида N 8 също е широкоспектърна по своето действие и предназначение. Поради малките й размери тя е удобна за изграждане на защитни системи срещу вредните излъчвания на подземни течащи води и на геомагнитните мрежи Хартман, Кюри. Поставена върху монитора на персонален компютър или върху домашния телевизор тя елиминира електромагнитното излъчване на екрана и прави престоя пред тази техника по-поносим и по-малко вреден за човека. Важно е да отбележа, че пирамидите действат при съхранена правилна геометрична форма. В момента, в който бъдат деформирани по някакъв начин, техните характеристики се променят и те престават да действат.

Модел N 8 е подходящ за въздействие при проблеми със сърдечносъдовата система, при понижени защитни функции на организма, при простудни заболявания на горните дихателни пътища и възпаления на ухото. За профилактика на сърдечносъдовата система и предотвратяване на леки сърдечни пристъпи се въздейства последователно в зоните на китката на лявата ръка, слънчевия сплит и гръдната кост /сърдечна чакра/ по 10 - 15 минути за всяка отделна точка. При възпаления на горните дихателни пътища, ринити и отслабена имунна система се въздейства последователно в зоните на слънчевия сплит, тимуса, гърлото и “третото око” от 7 до 10 минути за всяка точка. При възпаления на ухото се въздейства локално върху ухото 10 - 15 минути. Ако слагате капки, пирамидата ще усили тяхното действие и ще ускори оздравителния процес.

При обща умора и спадане на жизнения тонус въздействайте последователно на вътрешната страна на лявата длан, слънчевия сплит и вътрешната страна на дясната длан по 7 минути за всяка точка. Повторете същата процедура три пъти за деня и ще почувствате осезаем прилив на жизнени сили.

С времето тази малка пирамида показа още много интересни възможности. Едно от най-неочакваните и интересни нейни свойства е способността да неутрализира отровата на жилещи насекоми (оси, пчели и др.) Първооткриватели в това отношение бяха художниците Катя и Петър Чуклеви. По време на отпуск през късното лято на 1998 година пътували с личния си автомобил към дома. Внезапно влетяла през прозореца оса ужилила по ръката Петър. Тъй като е алергичен към тази отрова, на него му прилошало, а ръката му осезаемо се подула. Наложило се да прекъснат пътуването и да потърсят помощ. Взетото антиалергично лекарство само донякъде облекчило нещата. Натриването на ужиленото място с чесън също не помогнало особено. След известно колебание Катя извадила от чантата си пирамида №8, която бях й дал да ползва за стабилизиране на сърдечния ритъм, и я поставила върху подутината. За тяхна обща изненада след десетина минути отокът започнал да спада. След двадесет минути той съвсем изчезнал и общото състояние на Петър се нормализирало.

През лятото на 1999 година в Холандия получих още едно недвусмислено доказателство в тази посока. Бяхме отседнали в един къмпинг, заедно с група познати от “Йога – универсална енергия”. Вечерта беше хладна и уморени от пътя се готвехме да почиваме. В този момент Мартин, се появи пред погледа ни с ужасен вид. Скрила се на топло в яката на полото му пчела току-що го беше ужилила по врата. Отровата започваше своето действие, а той беше силно алергичен към подобни ухапвания. Докато се суетяхме как да му окажем първа помощ, той започна да пребледнява, езикът му се удебели и започна да се задъхва. “Спешната помощ” с техниката на универсална енергия само донякъде облекчи нещата. Втора в действие влезе познатата ви вече пирамида №8. Мартин каза, че ужасно го щипе, но продължи да държи пирамидата на ужиленото място. Няколко минути по-късно пикът на кризата премина. Докато намерим лекар беше минал повече от половин час. Когато му казахме какъв е случаят, той първо се осведоми преди колко време е ужилен пострадалият. Когато разбра, че е станало преди повече от половин час, каза спокоен – “Няма страшно, доведете го в клиниката ми. Обикновено при такова ужилване първите десет минути са фатални…”

Че това, което ви разказвам, е вярно, се убедих още веднъж по гроздобер през 2000 година. Докато беряхме гроздето от асмата в двора, около нас жужеше рояк оси. Първа пострада Нели, кръстницата на жена ми. Ужиленият й пръст бързо започна да се подува. Поставих върху него “осмичката” и продължих трудовата си дейност. След няколко минути обаче сред пострадалите се озовах й аз – паднала в пазвата ми оса ме жегна солидно. Докато сляза от стълбата и смъкна дрехата си от гърба болката стана непоносима. Повторих “пирамидената” терапия. Първите няколко минути усещах силно щипане и смъдене на ужиленото място. След десетина минути обаче болката и червенината изчезнаха, а само малка точица напомняше къде осата ме е ужилила. Същото беше положението и при Нели.

В много случаи при сърдечни аритмии, екстрасистули, стенокардни пристъпи, тахикардия пирамида №8 се оказваше неоценим помощник. Спомням си един случай, когато за помощ към мен се обърна около петдесет годишна жена със силно износено сърце. Общото й състояние беше наистина тревожно. За да поддържа някакъв спокоен ритъм и относително устойчиво кръвно налягане, тя вземаше 9 вида медикаменти. Въпреки това почти ежедневно получаваше пристъпи на силна сърдечна аритмия, които я сваляха за часове на легло и й пречеха да води нормален живот. След експертен медицински съвет беше дадено заключение, че сърцето е амортизирано до такава степен, че няма да може да издържи оперативна намеса.

В това положение включихме към лечебната схема зонова терапия едновременно с три пирамиди по сърдечния и предния среден меридиан. След третия ден терапия жената си беше направила разтоварващ ден без лекарства. Положението й се стабилизира през следващите три седмици до такава степен, че след консултация с лекуващ лекар тя намали приеманите лекарства от девет на три. Пристъпите почти изчезнаха, а в случаите, когато се появяваха, бяха овладявани за половин – един час.

N 6 е предназначена за профилактика при проблеми с мъжката пикочо-полова система - простатити, аденом на простата, понижена жизненост и подвижност на сперматозоидите, възпаления на пикочния мехур, цистит и др. Зоните за приложение са посочени на приложената схема, като времето за насищане на всяка една от тях е 15 - 20 минути.

Освен това пирамида N 6 е високоефективна при изграждане на радиестезични защити в комбинирани геопатогенни зони с наличие на повишена радиация. Единственото неудобство е, че се изисква по-плътно покриване на защитената площ - 8 - 10 пирамиди за 100 кв. метра. Техният размер обаче е достатъчно компактен, за да не се набиват на очи.

Пирамида N 7 се използва за хармонизиране на вибрациите в основните енергийни центрове /чакри/ на човешкия организъм и при проблеми със ставите /ензимен артрит, артрози и др./ Стимулира процесите на възпроизводство на костен мозък и костна тъкан. За хармонизиране на чакрите се въздейства в следните зони:

за 2 чакра /полова система/ - опашката на гръбначния стълб;

3 чакра /отделителна система/ - кръстец /срещуположно на пъпа/;

4 чакра /сърдечносъдова система/ - средата на плешките /срещуположно на гръдната кост/;

5 чакра /дихателна система/ - основата на врата /7 шиен прешлен/;

6 чакра /хипофиза / - междувеждие /”трето око”/;

7 чакра /нервна система, епифиза / - център на темето .

Върху първа чакра /намираща се в центъра на перинеума, така наречената “врата на живота”/ не се въздейства. Времето за насищане на 2, 3, 4 и 5 чакри е 10 - 15 минути. Върху чакри 6 и 7 се въздейства от 3 до 5 минути!

При проблеми със ставите се работи по следната схема - лява тазобедрена става - 10 минути; дясна тазобедрена става - 10 минути и всяка следваща става, при която има проблем - 10, 15 минути. Сеансът завършва с 5 минути синхронизация на 7 чакра.

Особено добър ефект има съчетаването на масажа и мануалната терапия с въздействието с пирамиди. Наместени и поставени в нормално положение, ставите и костите се фиксират чрез пирамидите в здравословно състояние за продължителен период от време.

N 10 се препоръчва при проблеми с панкреас, черен дроб и жлъчка; при функционални отклонения в дейността на полови и млечни жлези; има добър болкоуспокояващ ефект при ставни и костни травми.

При проблеми с панкреаса, черния дроб и жлъчката се прилага следната схема: - зоната, намираща се на три пръста централно над пъпа, зоната на четири пръста вдясно от централната /под ребрата/, зоната на четири пръста по-надолу /вдясно от пъпа/. Времето за насищане на всяка точка е 10 - 15 мин.

При хормонални смущения на половите и млечните жлези се въздейства в зоните над венериния хълм, на левия и десния яйчник, в долната централна част на лявата и на дясната гърда - по 10 минути за всяка точка.

При болки в ставите и костите се действа локално в зоната на болката - 15 - 20 минути.

Пирамида N 11 се използва при неврози от общ характер, страхови и сърдечни неврози, при нервно и психическо изтощение, при умствена преумора. Въздейства се последователно в следните зони - слънчев сплит и тимус /гръдна кост/ по 10 минути, а след това по централната ос - в основата на косата /горната централна част на челото/, центъра на темето и центъра на тила от 3 до 5 минути. Не превишавайте времето за въздействие на главата!!!

 

Споменахте за ново поколение пирамиди, какво е различното при тях?

Повечето от тях са предназначени за защита и за почистване на храни и лечебни средства от токсини и вредни вълни.

Така например Пирамида N 22 многократно ускорява процеса на чистене на хранителните продукти в сравнение с познатите копия на Хеопсовата пирамида. Достатъчно е да поставите  такава пирамида върху панерка с плодове или зеленчуци за час - два и ще бъдете сигурни в тяхното пречистване. За подобна процедура преди бяха необходими 7-8 часа. При то­ва не само реакцията на махалото е показателна в това отно­шение. Промяната на вкусовите качества при сравнение на престояли под пирамида продукти и необработени е осезаема. Тестовете с реактив за нитрати например също потвърждават казаното дотук.

Защитните пирамиди са цяла поредица и едва ли е необхо­димо да ги изброявам по номера. Ще спомена само, че това, което правех с 10-15 пирамиди номера 6 и 8, като ефект и покри­та площ може да се постигне с 3-4 от новите пирамиди. Новите защити като цяло покриват и по-голям брой вредни лъчения -екранират освен подземните водни течения и геомагнитната мрежа електромагнитни излъчвания, радиоактивност до 2-3 пъти над фоновата, сугестивни въздействия и др.

Оказа се например, че с пирамида №18 могат да се защи­тят жилища и офиси от сугестивни и кодирани въздействия (магии). Тя така променя вибрационното поле в защитената зона, че не позволява в него да се „загнездят" кодираните или изпратените чрез какъвто и да било носител „лошотии". Не­веднъж с тази пирамида съм успявал да върна равновесието на изпаднали в тежко житейско и професионално положение хора.

Често срещан проблем са пристрастията и зависимостите от разрушаващи здравето навици - тютюнопушене, алкохо­лизъм, наркомании, токсикомании, хазарт. При това в пове­чето случаи изпадналите в подобни зависимости трудно се решават да потърсят помощ, от което страдат не само те са­мите, но и техните близки, приятели и колеги. В търсене на решение за подобни случаи стигнахме до създаването на така наречената пирамида на пороците - „ПП". Тя е предназна­чена за дистанционно въздействие и под една пирамида мо­же едновременно да се поставят лични свидетели на девет души.

Въздействието на пирамидата е меко и в период от някол­ко месеца оказва стабилизиращ ефект върху здравето и пси­хиката на потърсилия помощ. Така на „свежа глава" той по­лучава възможност да се съсредоточи върху проблема си и да намери сили да го реши. Поставянето на билки, съобразени с конкретния проблем, при личните свидетели, ускорява про­цеса на оздравяване и освобождаване от зависимостта. Ефек­тът на тази процедура е по-добър, когато лицето, на което се помага, знае за нея. В редки случаи, когато човек загива, но няма волята сам да потърси помощ, може да се пристъпи към подобно дистанционно подпомагане на личността и без не­говото съгласие. Резултатите при такава практика обаче са ко­лебливи.

Много са новите образци и при пирамидите за зонова те­рапия. Голяма част от тях обаче са индивидуални и се препо­ръчват след личен радиестезичен диагностичен анализ. Бих могъл да кажа, че всеки човек има своята индивидуална пи­рамида, която съответства на неговата вибрационна същност. За конкретната личност тя може да бъде прекрасно профи­лактично средство за поддържане на здравето, за концентра­ция и медитация, за освобождаване от напрежението и суета­та на деня. Тези пирамиди са най-разнообразни по форма и размери, но се изработват по индивидуална поръчка.

Много интересни наблюдения имам при работа с контур­ни пирамиди, изработени от дърво. Те могат да бъдат поста­вяни над леглото на хора с тежки заболявания и хронични проблеми. Ефектът от „енергийния душ", който получава пре­биваващият под такава пирамида, е общоукрепващ. И тук има случаи, граничещи с чудесата. Като цяло възстановителните и оздравителните процеси протичат многократно по-бързо. Особено благотворно е това въздействие при проблеми с костно-ставната, нервната, имунната, ендокринната, отделител­ната и сърдечносъдовата система.

В кабинета си имам контурна пирамида с размер 230 см на основата, изработена от ентусиаста Георги Герин от Костенец.

Лично на мен тя ми помогна само за няколко дни да почистя бъбреците си от песъчинки. Пребиваването в нейното прост­ранство има невероятен релаксиращ и медитативен ефект. Този размер позволява под такава пирамида да се постави цяла спалня. Във Варна дори имам позната, която до такава степен се вдъхнови от лечебния ефект на това средство, че имаше идеята да направим профилакториум за лечение с пирамиди. Идеята наистина е примамлива, но на този етап е трудно осъ­ществима.

Искам пак да напомня, че пирамидите са добро средство за профилактика и в много случаи могат по подходящ начин да допълнят основните лечебни схеми. Разбира се, има случаи, когато тяхното приложение не е необходимо. Затова когато решите да си закупите пирамида, добре е да проверите дали тя е добра за вас и ако отговорът е да, да уточните как все пак да я ползвате. Има универсални пирамиди, които могат да се окажат подходящи за вас. Но може би индивидуално израбо­тена пирамида ще ви свърши много повече работа.

За съжаление се появяват и много пирамиди, изработени по произволно взети размери, което може сериозно да комп­рометира тяхното приложение. Нека не забравяме, че пира­мидата „работи" преди всичко чрез своята чиста форма. На­труфените за красота с различни знаци, символи и цветове пирамиди винаги са ме поставяли нащрек. Защото всеки сим­вол, цвят и знак има свое самостоятелно излъчване, което нас­лагва свой отпечатък върху формираното от пирамидата поле. И ако нещо такова е използвано, просто за да изглежда пира­мидата по-интригуващо, трябва да проявите повишено вни­мание. Наличието на цвят, знаци и символи трябва да е обяс­нено съвестно, за да можете да бъдете наясно с техния сми­съл и предназначение. Сумарният ефект от такава пирами­да.може да бъде благоприятен, но може да бъде и хаотичен, ако комбинацията е направена произволно, без необходимото знание

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Много хора са ме питали дали в курсовете, които провеждам издавам дипломи. И остават разочаровани, когато им отговоря, че давам практически познания. Аз обаче продължавам да вяр­вам, че знанието, макар и минимално по обем, но приложено на практика, е много по-важно от всякакви сертификати и дип­ломи. Сред моите ученици има много практикуващи радиестезисти, които успешно помагат на хората около себе си да си възвърнат доброто здраве и самочувствие. А това значи, че уме­нията, които съм им предал, наистина си струват. Радиестезията е достатъчно сериозно занимание, предпазено от компромети­ране чрез принципа на неразбирането. Тези, които подхождат със съмнение и предубеждение към материята, никога не мо­гат да вникнат в нейната същност и остават на прага на своите възприятия. Ако вие сте сред тази група, съветвам ви да насо­чите своето любопитство в друга посока. В радиестезията се изисква да бъдеш любознателен, добросъвестен и добронаме­рен. Тогава едва ще можеш да намериш ключовете към позна­нието.

Тази книга беше родена от практиката ми, от безбройните срещи и разговори с хора от всички кътчета на страната. Бих могъл да продължа интересните разкази в нея, но искам да оста­на верен на принципа, че едно четиво натемарадиестезия тряб­ва да бъде кратко н ясно. Бих могъл да ви затрупам с таблици и схеми, но давам само някои от най-приложимите, с които мо­жете да получите достатъчно достоверна информация във вся­ка област на вашите интереси.

Ако проявявате интерес към темата, разбира се, ще наме­рите начин да разширите своите знания. Тя е толкова необятна, че едва ли е възможно един човек в една книга да обхване всичките й аспекти. Важно е обаче това, до което сте стигнали, да го правите наистина добре и професионално. Надявам се, че отговорите на въпросите, които са ми задавали моите курсисти, ще помогнат и на вас да усъвършенствате практи­ческата си работа.

Желая ви от все сърце успех!

София, септември 2001 година

 

 

Лично аз провеждам курсове за обучение в три степени:

1. Начална радиестезия, работа с махало, таблици и схеми.

2. Медицинска радиестезия, работа с линеали и вълномери, радиестезична диагностика.

3. Фини тела, структура на душата на човека. Радиестезична диагностика на фините тела.

Интересуващите се могат да получат повече информация на тел. 47 43 09. E-mail: oliris@internet-bg.net

 

ПОСЛЕСЛОВ

Когато отгърнах и последната страница на "Зодия Човек" се почувствах като след успешно приключил полет. Това е ежедневната ми работа на бургаското летище, но всеки нов полет неизбежно ме вълнува и поставя на изпитание до краен предел знанията и уменията ми. Винаги съм се възхищавал на красотата и елегантността, с които се издигат в небето ме­талните птици, сътворени от човешкия гений. Въздишка на облекчение и удовлетворение неволно се отронва от гърдите ми в момента, в който самолетът се укроти на земята.

В началото радиестезията беше за мен като детската ми мечта да летя. Учудвах се на движенията на махалото, водено сякаш от някаква невидима сила. Постепенно разбрах, че по този начин човек може да получи много достоверна и ценна информация. Неведнъж благодарение на махалото успявах да помогна на себе си, на близки и на приятели да намерят точ­ния отговор за сложни здравословни проблеми. Първоначал­ните ми увлечения ме подтикнаха да търся все повече знания и умения. С нетърпение прилагах наученото на практика и резултатите никога не закъсняваха. Така разбрах, че мога да общувам свободно с растенията и животните, че мога да раз­бера какво излъчват минералите и кристалите.

Колкото повече научавах обаче, толкова повече разбирах, че тази област на човешкото познание е наистина необятна. Тя ме отведе до понятието за Вселенските принципи и закони. Накара ме да си задавам въпроси за сътворението на света, в който живеем, и за смисъла на живота, който водим тук, на Земята. Осъзнах, че ние, хората, и тази наша малка, но толко­ва любима планета, представляваме едно единно цяло. И ако искаме да живеем добре, трябва да се научим да ценим и да пазим всяка най-малка частица от нея. Ако човек се отнася неразумно към нейните сили и стихии, ако строи домовете си безразборно върху места, на които планетата се освобождава от скритите в недрата й енергии, това много бързо може да го поболее, дори да го погуби.

С Иван Тодоров ме срещна търсенето на знания. Преминах няколко нива на обучение, които той проведе в Бургас. Колкото много вече да знаех, разбрах, че винаги има тънкости от зана­ята, на които може да те научи един практикуващ радиестезист като него. Днес с увереност мога да кажа, че когато чо­век е готов да получи определени познания, учителят наисти­на идва при него. И още нещо много важно. Знанията придо­биват истинска ценност, когато ги превърнеш в практика и когато споделиш плодовете им с другите. Самоцелното тру­пане на информация, за да се покажем пред другите ние кол­ко много знаем и можем, често води до задънена улица и самоизолация от света. Истина е, че само който дава, получава. Убеден съм, че опитът, който е споделил с нас авторът на тази увлекателна книга, ще бъде от полза както за тези, които за пръв път хващат махало в ръка, така и за напредналите в радиестезичните занимания. Знам, че в България хората, кои­то работят с махало, са наистина много. Не са много обаче тези, които са готови открито да споделят докъде са стигнали, а още по-малко са онези, които са готови да научат другите как да се справят с тази сложна материя. Вярвам, че читате­лите, които са преминали през страниците на книгата и са стигнали до моя скромен послеслов, са ме разбрали какво искам да им кажа. Защото когато сте стигнали до края, вие вече знаете, че още много пъти ще се връщате към прочете­ното. Това е като полета със самолет. Който веднъж е изпитал чувството за свобода, издигайки се в небесния простор, ви­наги ще се стреми да изпита това с нищо несравнимо чувство отново и отново.

Тончо Милчев

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg